Javada Operatörler

 

Operatörlerin kullanımı
package javaapplication4;


public class Main {


    public static void main(String[] args) {

    int elma=2, portakal=4, karpuz=5, kiraz=0, a=-1;

    //Mod Operatörü
    System.out.println(Integer.toString(a) +"nin mod"+ elma +" ye göre degeri " + a%elma);

    //Aritmetik Atama operatörü
    System.out.println("portakal+=karpuz un degeri " + (portakal+=karpuz));
    System.out.println("kiraz*=portakal ın degeri " + (kiraz*=portakal));
    System.out.println("karpuzun mod 2 ye göre degeri " + (karpuz%=2));

    //Arttırma Azaltma Operatörleri
    System.out.println("elma++ nın degeri " + elma++);
    System.out.println("++karpuz un degeri " + ++karpuz);
    System.out.println("portakal ın degeri " + portakal);
    System.out.println("--portakal ın degeri " + --portakal);
    System.out.println("kiraz++ nın degeri " + kiraz++);
    System.out.println("--a nın degeri " + --a);

    //Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler
    System.out.println("a portakal dan büyükse veya kiraz sıfır degilse " + ((a>portakal)| kiraz!=0));
    System.out.println("portakal karpuz a ve elma kiraz a esit degil mi " + ((portakal==karpuz) & (elma!=kiraz)));
    System.out.println("elma a ya esit mi " + (elma==a));
    System.out.println("elma portakal a ve kiraz karpuz a esit mi " + ((elma==portakal) | (kiraz==karpuz)));

    //Kısa devre iliskisel operatorler
    System.out.println("portakal kiraz a ve elma a ya esit degil mi " + ((portakal==kiraz) && (a!=elma)));
    System.out.println("karpuz portakaldan küçük yada esit mi " + (karpuz<=portakal));
    System.out.println("karpuz kiraz dan büyükse veya elma sıfır degilse " + ((karpuz>kiraz) || elma!=0));
    System.out.println("a sıfır değilse ve kiraz portakal a esit degilse " + ((a!=0) && kiraz!=portakal));

    //? Operatoru
    int Sonuc=((karpuz==elma) && (a<karpuz))?15:30;
    System.out.println("karpuz elmaya eşit ise ve a karpuz dan küçükse dogruysa Sonuc 15 degilse 30 " + Sonuc);
    int sonuc=((a!=portakal) || !(karpuz>elma))?50:100;
    System.out.println("a portakala esit degilse veya karpuz elmadan büyüksenin degili dogruysa sonuc 50 degilse 100 " + sonuc);    }

}
 
 
 

Javada Operatörler

FETHİ BOZKIRLI

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme İngilizce bir makale
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...