Javada Operatorler

Mod operatörü, aritmetik atama operatörü, arttırma azaltma operatörleri, ıliskisel operatorler ve kısa devre ıliskisel operatörler, kısa devre iliskisel operatorler, ? operatoru

Aşağıda Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru ile örnekler verilmiştir.

Kod;

        //Mod Operatörü  
        Op[0][0] = JOptionPane.showInputDialog("Sayıyı   giriniz");//sayıyı girin
        Op[0][1] = JOptionPane.showInputDialog("mod kaça göre ?");// sayının mod kaça göre alıncak?

        int a = (new Integer(Op[0][0])).intValue();// Op [0][0][0] int a ya dönüşür
        int b = (new Integer(Op[0][1])).intValue();//Op [0][0][1] int b ye dönüşür
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Cevap;" + a % b);//a mod b ye göre sonucu

 Kod Çıktısı;

Javada Operatorler

Javada Operatorler

Kod;

        //Aritmetik Atama
        //toplama

        String Op[] = new String[1];
        Op[0] = JOptionPane.showInputDialog("Sayıyı   giriniz");
        int a = (new Integer(Op[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "sayınıza +8 eklersek sonuç=" + (a += 8));

Kodun Çıktısı;

Javada Operatorler

Başlıksız İçerik______________________

Kod;

        //Aritmetik Atama
        //mod
        String Op[] = new String[1];
        Op[0] = JOptionPane.showInputDialog("Sayıyı   giriniz");
        int b = (new Integer(Op[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "sayınız'ın  mod 2 e göre degeri " + (b %= 2));

Kodun Çıktısı;

Javada Operatorler

Başlıksız İçerik______________________

Kod;

        //Aritmetik Atama
        //cıkarma

        String Op[] = new String[1];
        Op[0] = JOptionPane.showInputDialog("Sayıyı   giriniz");
        int a = (new Integer(Op[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "sayınızın bir eksiği=" + (a -= 1));

 

Kodun çıktısı;
Javada Operatorler

Başlıksız İçerik______________________

Kod;

        //Aritmetik Atama
        //carpma

        String Op[] = new String[1];
        Op[0] = JOptionPane.showInputDialog("Sayıyı   giriniz");
        int a = (new Integer(Op[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "sayınızı 7 ile çarparsak sonuç:" + (a *= 7) + "çıkar");

Kod Çıktısı;

Javada Operatorler

Başlıksız İçerik______________________

Kod;

        //Aritmetik Atama
        //bölme

        String Op[] = new String[1];
        Op[0] = JOptionPane.showInputDialog("Sayıyı   giriniz");
        int a = (new Integer(Op[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "sayınızın 3 ile bölümü=" + (a /= 3) + "'dir");

  Kodun çıktısı;

Javada Operatorler

Başlıksız İçerik______________________

Kod;

        //Arttırma Azaltma Operatörleri

        String Op[] = new String[1];
        Op[0] = JOptionPane.showInputDialog("Sayıyı   giriniz");
        int a = (new Integer(Op[0])).intValue();
        /*Verilen sayı'ya göre 1.işlemde sayı aynı kalır 2.İşlemde önceki ise a++ dan dolayı işlemde
        ise sayı 1 arttırılır */

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "a++ nin degeri şimdilik " + (a++));
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "fakat a şimdi " + a + "'tür");

        //3. İşlemde Sayınız burda 1 kez daha artırılır. 4.işlemde sayı aynen kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "++a nin degeri " + ++a);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "a nin şimdiki degeri " + a);
        //5. İşlemde sayı şuanlık aynı kalır 6.İşlem önceki işlem  a-- olduğundan işlemde sayı 1 azaltılır

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "a-- nin degeri şimdilik " + (a--));
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "fakat a şimdi " + a + "'tür");

        //7.İşlemde  sayı 1 azaltılır.2. İşlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "--a nin degeri " + --a);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "son olarak a nin degeri " + a);

  Kodun çıktısı;

 

Javada Operatorler
 

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Kod;

        //Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler

        String Op[][] = new String[1][4];

        Op[0][0] = JOptionPane.showInputDialog("1. Sayıyı giriniz");
        Op[0][1] = JOptionPane.showInputDialog("2. Sayıyı giriniz");
        Op[0][2] = JOptionPane.showInputDialog("3. Sayıyı giriniz");
        Op[0][3] = JOptionPane.showInputDialog("4. Sayıyı giriniz");

        int a = (new Integer(Op[0][0])).intValue();//Op [0][0] int a ya dönüşür
        int b = (new Integer(Op[0][1])).intValue();//Op [0][1] int b ye dönüşür
        int c = (new Integer(Op[0][2])).intValue();//Op [0][2] int c ya dönüşür
        int d = (new Integer(Op[0][3])).intValue();//Op [0][3] int d ye dönüşür

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayı 1,Sayı 2 'den büyükmü yada sayı 4 sıfırmı'nın cevabı;  " + ((a > b) | d != 0));//verdiğiniz sayıya göre true yada false
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayı 1, Sayı 2 ile eşitmi ve Sayı 3, Sayı 4 ile eşitmi'nin cevabı;  " + ((a == b) & (c != d)));//verdiğiniz sayıya göre true yada false

        //Kısa devre iliskisel operatorler
        /*Yukardaki kodlardan farkı burdaki kodlar daha hızlı çalışır. Çünkü Sonuç ortaya çıkıyorsa diğer işlemleri
        yapma anlamı taşır*/

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayı 1,Sayı 2 'den büyükmü yada sayı 4 sıfırmın'ın cevabı " + ((a > b) || d != 0)); //verdiğiniz sayıya göre true yada false
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayı 1, Sayı 2 ile eşitmi ve Sayı 3, Sayı 4 ile eşitmi'nin cevabı " + ((a == b) && (c != d))); //verdiğiniz sayıya göre true yada false

  Kodun Çıktısı;

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Kod;

        //? Operatoru

        String Op[][] = new String[1][4];

        Op[0][0] = JOptionPane.showInputDialog("1. Sayıyı giriniz");
        Op[0][1] = JOptionPane.showInputDialog("2. Sayıyı giriniz");
        Op[0][2] = JOptionPane.showInputDialog("3. Sayıyı giriniz");
        Op[0][3] = JOptionPane.showInputDialog("4. Sayıyı giriniz");

        int a = (new Integer(Op[0][0])).intValue();//Op [0][0] int a ya dönüşür
        int b = (new Integer(Op[0][1])).intValue();//Op [0][1] int b ye dönüşür
        int c = (new Integer(Op[0][2])).intValue();//Op [0][2] int c ya dönüşür
        int d = (new Integer(Op[0][3])).intValue();//Op [0][3] int d ye dönüşür

        int Sonuc = ((a != b) && !(c > d)) ? d : a;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayı1,Sayı 2 ye eşit degilmi ve Sayı 3, sayı 4 'den büyükmü dogruysa Sayı 4 yanlışsa Sayı 1 ri göster'in cevabı;" + Sonuc);
       

Kod Çıktısı;

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Polat Niyazi ÖZEKEN

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme İngilizce bir makale
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...