Javada Do While Ve For Döngüleri

Javada do while ve for döngülerine birer örnek

  Do While Örneği

package javaapplication6;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String Soru, Sonuc = "";
        char Cevap;
        do {
            Soru = "10. Sınıf Testleri:n";
            Soru += "1. Coğrafyan";
            Cevap = JOptionPane.showInputDialog(Soru).charAt(0);
        } while (Cevap < '1' || Cevap > '1');

        switch (Cevap) {

            case '1':
                do {
                    Soru = "Ilıman iklim  kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin  topraklar aşağıdakilerden  hangisidir?n";
                    Soru += "2)Kahverengi orman toprakların";
                    Soru += "3)Podzollarn";
                    Soru += "4)Step toprakların";
                    Soru += "5)Lateritlern";
                    Cevap = JOptionPane.showInputDialog(Soru).charAt(0);
                } while (Cevap < '2' || Cevap > '5');
                switch (Cevap) {
                    case '2':
                        Sonuc = "Yanlış Cevapn";
                        break;
                    case '3':
                        Sonuc = "Yanlış Cevapn";
                        break;
                    case '4':
                        Sonuc = "Doğru Cevapn";
                        break;
                    case '5':
                        Sonuc = "Yanlış Cevapn";
                        break;
                }
               

                JOptionPane.showMessageDialog(null, Sonuc);

        }


    }
}
 

 

Ekran Görüntüleri:

Javada do while ve for döngüleri

Javada Do While Ve For Döngüleri

Yanlış Cevap Verince Çıkan Ekran:

Javada Do While Ve For Döngüleri

Doğru Cevap Verince Çıkan Ekran:

Javada Do While Ve For Döngüleri

 

For Örneği: 


package javaapplication8;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

   
        int sayi = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Çarpım Tablosunu Görmek İstediğiniz Sayıyı Yazın"));
        int max = 10;

        for(int min=1;
                min<= max;
                min++)
        {
            System.out.println(sayi + " * " + min + " = " + (sayi*min));
        }
    }
}

  Ekran Görüntüleri:


Javada Do While Ve For Döngüleri

Javada Do While Ve For Döngüleri

Emre Tan

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...