Konular

break, continue, return

Java döngülerinde kesmeler

   Aşağıdaki örnek İlgili arama işleminde doğru sonuca ulaşınca, döngüyü keser.

package javaapplication18;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String Isimler[][] = new String[5][2];

        for (int i = 0; i < Isimler.length; i++) {
            Isimler[i][0] = JOptionPane.showInputDialog((i + 1) + ". Kişinin İsmi giriniz");
            Isimler[i][1] = JOptionPane.showInputDialog(Isimler[i][0] + " Borcunu giriniz");
        }

        String AranacakIsim;

        AranacakIsim = JOptionPane.showInputDialog("Aranacak İsmi Giriniz");

        int i = 0;
        do {

            if (Isimler[i][0].equalsIgnoreCase(AranacakIsim)) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, Isimler[i][0] + " kisinin borcu=" + Isimler[i][1]);
                break;
            }

            i++;
        } while (i < Isimler.length);


    }
}
 

 

break, continue, returnbreak, continue, returnbreak, continue, returnbreak, continue, return

 

  Girilen notlar içerisinden en yüksek notu bulan ve sonuçta en yüksek notu ekrana yazdıran uygulama


package javaapplication21;

import javax.swing.JOptionPane;


public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        String Isimler[][]=new String[5][2];

        for(int i=0; i<Isimler.length; i++){
            Isimler[i][0]=JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Kişinin İsmi giriniz");
            Isimler[i][1]=JOptionPane.showInputDialog(Isimler[i][0]+" Notunu giriniz");
        }


        int EnBuyukNot=0;
        int EnBuyukNotIndeks=0;
        int i=0;
        do {

            if(Integer.valueOf(Isimler[i][1])>EnBuyukNot){
                EnBuyukNot=Integer.valueOf(Isimler[i][1]);
                EnBuyukNotIndeks=i;
            }

            i++;
        }while(i<Isimler.length);


        JOptionPane.showMessageDialog(null, "En yüksek not " + Isimler[EnBuyukNotIndeks][1] + " notu alan " + Isimler[EnBuyukNotIndeks][0]);

    }

}
 

break, continue, returnbreak, continue, return


package javaapplication22;

import javax.swing.JOptionPane;


public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        int Sayilar[]=new int[5];
        String Mesaj="";

        for(int i=0; i<Sayilar.length; i++){
            Sayilar[i]=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Sayıyı giriniz"));
        }


        for(int i=0; i<Sayilar.length; i++) {

            if(Sayilar[i]==0){
                break;
            }

            Mesaj+=Sayilar[i]+"n";
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, Mesaj);

    }

}
 

 

break, continue, return

 

 

 


class BreakLoop4 {

    public static void main(String args[]) {

        outer: //Etiket
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.print("Şifre " + i + ": ");

            for (int j = 0; j < 100; j++) {
                if (j == 10) {
                    break outer;
                }
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println("Buraya asla gelmeyecek");
        }
        System.out.println("Döngü bitti");
    }
}
 

 

  5 Boyutlu bir sayı dizisinde 0 degerine kadari tüm degerleri yazan 0 degerinden sonrakileri yazmayan uygulama örneği

 

 


package javaapplication22;

import javax.swing.JOptionPane;


public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        int Sayilar[]=new int[5];
        String Mesaj="";

        for(int i=0; i<Sayilar.length; i++){
            Sayilar[i]=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Sayıyı giriniz"));
        }


        for(int i=0; i<Sayilar.length; i++) {

            if(Sayilar[i]==0){
                break;
            }

            Mesaj+=Sayilar[i]+"n";
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, Mesaj);

    }

}
 

break, continue, returnbreak, continue, returnbreak, continue, return

 

Etiketli break uygulaması 


class BreakLoop4 {

    public static void main(String args[]) {

        outer: //Etiket
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.print("Şifre " + i + ": ");

            for (int j = 0; j < 100; j++) {
                if (j == 10) {
                    break outer;
                }
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println("Buraya asla gelmeyecek");
        }
        System.out.println("Döngü bitti");
    }
}  

class BreakLoop4 {

    public static void main(String args[]) {

        outer: //Etiket
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.print("Şifre " + i + ": ");

            for (int j = 0; j < 100; j++) {
                if (j == 10) {
                    break outer;
                }
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println("Buraya asla gelmeyecek");
        }
        System.out.println("Döngü bitti");
    }
}
 
 
 

break, continue, return


class BreakLoop4 {

    public static void main(String args[]) {

        outer: //Etiket
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.print("Şifre " + i + ": ");

            for (int j = 0; j < 100; j++) {
                if (j == 10) {
                    break outer;
                }
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println("Buraya asla gelmeyecek");
        }
        System.out.println("Döngü bitti");
    }
}
 
Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,423 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,259 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,225 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,810 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,877 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,164 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,579 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,856 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,625 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,455 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,736 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...