Konular

break, continue, return

Java döngülerinde kesmeler

   Aşağıdaki örnek İlgili arama işleminde doğru sonuca ulaşınca, döngüyü keser.

package javaapplication18;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String Isimler[][] = new String[5][2];

        for (int i = 0; i < Isimler.length; i++) {
            Isimler[i][0] = JOptionPane.showInputDialog((i + 1) + ". Kişinin İsmi giriniz");
            Isimler[i][1] = JOptionPane.showInputDialog(Isimler[i][0] + " Borcunu giriniz");
        }

        String AranacakIsim;

        AranacakIsim = JOptionPane.showInputDialog("Aranacak İsmi Giriniz");

        int i = 0;
        do {

            if (Isimler[i][0].equalsIgnoreCase(AranacakIsim)) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, Isimler[i][0] + " kisinin borcu=" + Isimler[i][1]);
                break;
            }

            i++;
        } while (i < Isimler.length);


    }
}
 

 

break, continue, returnbreak, continue, returnbreak, continue, returnbreak, continue, return

 

  Girilen notlar içerisinden en yüksek notu bulan ve sonuçta en yüksek notu ekrana yazdıran uygulama


package javaapplication21;

import javax.swing.JOptionPane;


public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        String Isimler[][]=new String[5][2];

        for(int i=0; i<Isimler.length; i++){
            Isimler[i][0]=JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Kişinin İsmi giriniz");
            Isimler[i][1]=JOptionPane.showInputDialog(Isimler[i][0]+" Notunu giriniz");
        }


        int EnBuyukNot=0;
        int EnBuyukNotIndeks=0;
        int i=0;
        do {

            if(Integer.valueOf(Isimler[i][1])>EnBuyukNot){
                EnBuyukNot=Integer.valueOf(Isimler[i][1]);
                EnBuyukNotIndeks=i;
            }

            i++;
        }while(i<Isimler.length);


        JOptionPane.showMessageDialog(null, "En yüksek not " + Isimler[EnBuyukNotIndeks][1] + " notu alan " + Isimler[EnBuyukNotIndeks][0]);

    }

}
 

break, continue, returnbreak, continue, return


package javaapplication22;

import javax.swing.JOptionPane;


public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        int Sayilar[]=new int[5];
        String Mesaj="";

        for(int i=0; i<Sayilar.length; i++){
            Sayilar[i]=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Sayıyı giriniz"));
        }


        for(int i=0; i<Sayilar.length; i++) {

            if(Sayilar[i]==0){
                break;
            }

            Mesaj+=Sayilar[i]+"n";
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, Mesaj);

    }

}
 

 

break, continue, return

 

 

 


class BreakLoop4 {

    public static void main(String args[]) {

        outer: //Etiket
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.print("Şifre " + i + ": ");

            for (int j = 0; j < 100; j++) {
                if (j == 10) {
                    break outer;
                }
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println("Buraya asla gelmeyecek");
        }
        System.out.println("Döngü bitti");
    }
}
 

 

  5 Boyutlu bir sayı dizisinde 0 degerine kadari tüm degerleri yazan 0 degerinden sonrakileri yazmayan uygulama örneği

 

 


package javaapplication22;

import javax.swing.JOptionPane;


public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        int Sayilar[]=new int[5];
        String Mesaj="";

        for(int i=0; i<Sayilar.length; i++){
            Sayilar[i]=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog((i+1)+". Sayıyı giriniz"));
        }


        for(int i=0; i<Sayilar.length; i++) {

            if(Sayilar[i]==0){
                break;
            }

            Mesaj+=Sayilar[i]+"n";
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, Mesaj);

    }

}
 

break, continue, returnbreak, continue, returnbreak, continue, return

 

Etiketli break uygulaması 


class BreakLoop4 {

    public static void main(String args[]) {

        outer: //Etiket
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.print("Şifre " + i + ": ");

            for (int j = 0; j < 100; j++) {
                if (j == 10) {
                    break outer;
                }
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println("Buraya asla gelmeyecek");
        }
        System.out.println("Döngü bitti");
    }
}  

class BreakLoop4 {

    public static void main(String args[]) {

        outer: //Etiket
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.print("Şifre " + i + ": ");

            for (int j = 0; j < 100; j++) {
                if (j == 10) {
                    break outer;
                }
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println("Buraya asla gelmeyecek");
        }
        System.out.println("Döngü bitti");
    }
}
 
 
 

break, continue, return


class BreakLoop4 {

    public static void main(String args[]) {

        outer: //Etiket
        for (int i = 0; i < 3; i++) {

            System.out.print("Şifre " + i + ": ");

            for (int j = 0; j < 100; j++) {
                if (j == 10) {
                    break outer;
                }
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println("Buraya asla gelmeyecek");
        }
        System.out.println("Döngü bitti");
    }
}
 
Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...