Java throws Kullanımı

Program içindeki fırlatılacak istisnaları belirleyen komuttur throws

  Yanlış kullanım. İstisna throws ile tanımlanmamış


package throwspkg;

public class Main {

    public static void main(String[] args){

        try{
            int x=3;
            //hatalı kullanım
            throw new IllegalAccessException("test");
        }
        catch(Error Hata){
            System.out.print("Hata Var");
        }
    }
}
 

 

  Doğru kullanım. İstisna throws ile tanımlanmış

package throwspkg;

public class Main {

    public static void main(String[] args) throws NullPointerException, IllegalAccessException{

        try{
            int x=3;
            throw new IllegalAccessException("test");
        }
        catch(IllegalAccessException Hata){
            System.out.print("Hata Var");
        }
    }
}

 

 Yanlış kullanım. İstisna throws ile tanımlanmış ancak başka bir istisna fırtlatılmış.

package throwspkg;

public class Main {

    public static void main(String[] args) throws NullPointerException{

        try{
            int x=3;
            //Hatalı kullanım
            throw new IllegalAccessException("test");
        }
        catch(NullPointerException Hata){
            System.out.print("Hata Var");
        }
    }
}
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...