Konular

Başlangıç Durumuna Getirme İşlemi Ve Yapılandırıcılar (ınitialization And Contructor)

class KahveFincani
{
        public KahveFincani() //nesne ile aynı isimdeki fonksiyonun geri donus degeri belirtmesine gerek yoktur. Nesne olusturulunca fonksiyonda calisir.Başlangıç Durumuna Getirme İşlemi ve Yapılandırıcılar (Initialization and Contructor)
        {
                System.out.println("KahveFincani...");
        }
        public void FincanAlti()
        {
                System.out.println("KahveFincani Alti...");
        }
}
public class YapilandirciBasitOrnek
{
        public static void main(String[] args)
        {
                for (int i = 0; i < 5; i++)
                        new KahveFincani(); //Her yeni KahveFincani nesnesi oluşturulduğunda nesneye ait aynı isimdeki fonksiyon calisir.
        }
}
 

 Bir İsmin Birden Çok Yordam İçin Kullanılması Adaş Yordamlar

  Fonksiyona gönderdiğiniz degere göre aynı isimdeki fonksiyonların hangisinin kullanılacağını java biliyor. Yani bir işelmi yapmak için geliştirilmiş farklı içerikli ama aynı isimdeki fonksiyonlardan hangisi gelen parametreye uygunsa o değerlendiriliyor. 
class MuzikDosyasi {
       String m_tur = "Muzik Dosyasi" ;
}
class ResimDosyasi {
       String r_tur = "Resim Dosyasi" ;
}
class TextDosyasi {
       String t_tur = "Text Dosyasi" ;
}

public class YordamOverloadingDemo1 {

        public void dosyaAc(MuzikDosyasi md) {
        System.out.println( "Tur =" + md.m_tur );
        }

        public void dosyaAc(ResimDosyasi rd) {
        System.out.println( "Tur =" + rd.r_tur );
        }

        public void dosyaAc(TextDosyasi td) {
        System.out.println( "Tur =" + td.t_tur );
        }

        public static void main(String[] args) {

                YordamOverloadingDemo1 mod1 = new YordamOverloadingDemo1(); //ana classtan bir ornek turet
               
                MuzikDosyasi md = new MuzikDosyasi(); // MuzikDosyasi classından bir ornek turet
                ResimDosyasi rd = new ResimDosyasi(); // ResimDosyasi classından bir ornek turet
                TextDosyasi td = new TextDosyasi(); // TextDosyasi classından bir ornek turet
               
                mod1.dosyaAc(md); //md degeri MuzikDosyasi nesnesinden olduğu için mod.dosyaAc fonksiyonu 1. fonksiyon olarak işlem gorecektir.

                mod1.dosyaAc(rd); //rd degeri MuzikDosyasi nesnesinden olduğu için mod.dosyaAc fonksiyonu 2. fonksiyon olarak işlem gorecektir.

                mod1.dosyaAc(td); //td degeri MuzikDosyasi nesnesinden olduğu için mod.dosyaAc fonksiyonu 3. fonksiyon olarak işlem gorecektir.
        }
}
 
public class YordamOverloadingDemo2
{
        public int toplamaYap(int a, int b)
        {
                int sonuc = a + b;
                System.out.println("sonuc - 1 = " + sonuc);
                return sonuc;
        }
        public void toplamaYap(int a, double b)
        {
                double sonuc = a + b;
                System.out.println("sonuc - 2 = " + sonuc);
        }
        public double toplamaYap(double a, int b)
        {
                double sonuc = a + b;
                System.out.println("sonuc - 3= " + sonuc);
                return sonuc;
        }
        public static void main(String[] args)
        {
                YordamOverloadingDemo2 mod2 = new YordamOverloadingDemo2();

                mod2.toplamaYap(3, 4); // toplamaYap fonksiyonundan hangisinin parametreleri int int 'sa o işlemi yapar
                mod2.toplamaYap(3, 5.5); // toplamaYap fonksiyonundan hangisinin parametreleri int double 'sa o işlemi yapar
                mod2.toplamaYap(6.8, 4); // toplamaYap fonksiyonundan hangisinin parametreleri double int 'sa o işlemi yapar
        }
}

  Bir başka örnek
public class AsiriYukleme
{
        public int OrtakFonksiyon(int Sayi)
        {
                return Sayi * Sayi;
        }
        public String OrtakFonksiyon(String Metin)
        {
                return Metin + Metin;
        }
        public String OrtakFonksiyon(String Metin, int Sayi)
        {
                String Bileske="";
                for (int i = 0; i < Sayi; i++)
                {
                        Bileske += Metin;
                }
                return Bileske;
        }
        public void OrtakFonksiyon()
        {
                System.out.println("Sistem Kapaniyor...");
                System.exit(-1);
        }

        public static void main(String[] args)
        {
                AsiriYukleme Turemis = new AsiriYukleme();

                System.out.println(Turemis.OrtakFonksiyon(5));
                System.out.println(Turemis.OrtakFonksiyon("Test"));
                System.out.println(Turemis.OrtakFonksiyon("Test", 5));
                Turemis.OrtakFonksiyon();
        }
}
 
Bir başka örnek daha
 
import java.util.Random;

class rastgelsin
{

        void rastgele(String metin)
        {

                System.out.print("nnntek parametreli yapilandirici void :   ");

                for (int i = 0; i < metin.length(); i++)
                {

                        //rastgele sayı üretimi
                        Random say = new Random();

                        //metin uzunluğu sınırında rastgele üretilmiş sayı referansı
                        int s = say.nextInt(metin.length());

                        //metin içinden rastgele basma - s noktasındaki karakter
                        System.out.print(metin.charAt(s));

                }
                System.out.println("");

        }

        void rastgele(int sayi)
        {

                System.out.print("ninteger yapilandiricili void       :   ");

                int toplam = 0;

                String k = Integer.toString(sayi);

                for (int i = 0; i < k.length(); i++)
                {

                        toplam+=Integer.parseInt(String.valueOf(k.charAt(i)));

                }

                System.out.println(toplam);
               
        }

        void rastgele(String metin, int miktar)
        {

                System.out.println("ncift parametreli void              :   ");

                for (int i = 0; i < miktar; i++)
                {

                        System.out.println(i+1 + ". kez: " + metin);

                }
       
        }

}

public class rand
{

        public static void main(String args[])
        {

                rastgelsin a = new rastgelsin();
                a.rastgele("baturay"); //ekran rastgele baturay harfleriyle doluyor
                a.rastgele(12); // rakamlar toplamıyla doluyor
                a.rastgele("aboo", 3); //rakam kadar ekrana stringi yazar

        }

}
 
  Bu örnekte Araba Nesnemiz ile bu nesne içerisindeki Nesne ile aynı isimdeki iki fonksiyondan, Nesne türetilirken çağrılan fonksiyon parametresi uygun olan fonksiyon olacaktır. Aşağıdaki örnekte hata olarak belirtilen satırdaki fonksiyon Nesne içerisindeki fonksiyonlardan argümanları itibari ile hiç birisine uymamaktadır.

class Araba
{
        int kapi_sayisi;
        int vites_sayisi;

        public Araba(int adet)
        {
                kapi_sayisi = adet;
        }
        public Araba(int adet, int sayi)
        {
                kapi_sayisi = adet;
                vites_sayisi = sayi;
        }
}
public class VarsayilanYapilandiriciVersiyon2
{
        public static void main(String[] args)
        {
                Araba ar = new Araba(); // ! Hata var! Çünkü bu parametresiz Araba Fonksiyonu Nesne içerisinde yoktur.
                Araba ar1 = new Araba(2);
                Araba ar2 = new Araba(4, 5);
        }
}
 
 
Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,426 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,270 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,230 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,815 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,878 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,173 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,584 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,865 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,628 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,458 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,738 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,717 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...