Java İle Temp Dosya Oluşturmak

Bazen bellekte oluşturulan dosyaları geçici dosyalara yazmak isteyebilirsiniz.

 

BufferedImage OrjinalResim = ImageIO.read(new File("/mnt/YEDEK/javaProjects/JavaTopluResimYukleme/build/test.jpg"));

//Temp dosya olusturuyor
File DosyaAdi = File.createTempFile("resim", ".jpg");
ImageIO.write(OrjinalResim, "jpg", DosyaAdi );
Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme İngilizce bir makale
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...