if Kullanımı

Girilen not değerinin karşılığını bulan program

 

 

 


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class not_cevrimi extends JApplet {

    public void init() {
       
        int Not;
        String Notu;
       
        Notu=JOptionPane.showInputDialog("Notunuzu Giriniz: ");
       
        Not=Integer.parseInt(Notu);
       
        if(Not<25){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "0");
        }
        else if(Not<45){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "1");
        }
        else if(Not<55){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "2");
        }
        else if(Not<70){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "3");
        }
        else if(Not<85){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "4");
        }
        else if(Not<101){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "5");
        }
        else{
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Lütfen 1-100 arası not girin");
        }
       
       
    }
    // TODO overwrite start(), stop() and destroy() methods
}

 

 

if Kullanımıif Kullanımı

 

 

import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class not_cevrimi extends JApplet {

    public void init() {

        int Islem, Say1, Say2;
        String Islemci, Sayi1, Sayi2;

        Islemci = JOptionPane.showInputDialog(null, "1. TOPLAMA n 2. ÇARPMA n 3. ÇIKARMA");
        Islem = Integer.parseInt(Islemci);

        Sayi1 = JOptionPane.showInputDialog("1. Sayıyı Giriniz");
        Say1 = Integer.parseInt(Sayi1);
        Sayi2 = JOptionPane.showInputDialog("2. Sayıyı Giriniz");
        Say2 = Integer.parseInt(Sayi2);

        if (Islem == 1) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sonuc: " + (Say1 + Say2));
        } else if (Islem == 2) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sonuc: " + (Say1 * Say2));
        } else if (Islem == 3) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sonuc: " + (Say1 - Say2));
        }

    }
}

 

 

if Kullanımı
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...