Javada Fonksiyonlar

Return kullanımı ve kendini çağıran fonksiyonlar

Basit bir fonksiyon işlemi;

import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class NewJApplet1 extends JApplet { //Basit Bir fonksiyon işlemi

    int x = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Bir Sayı Gir"));

    public void init() { //Alıp ve Göndermeyen Metot
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayının 4 çarpı 2 ye bölünmesinden çıkan sonuc :" + bolme());
    }

    public int carpma() { //Almayıp Gönderen Metot
        int y = 4 * x;
        return y;

    }

    public int bolme() { //Alıp Gönderen Metot
        int z = carpma() / 2;
        return z;
    }
}

Ekran Çıktısı;

Javada FonksiyonalarJavada Fonksiyonalar

Aynı işlem fakat metotsuz;


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class NewJApple extends JApplet {

    public void init() {
        int x = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Bir Sayı Gir"));
        int sonuc = (4 * x) / 2;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayının 4 çarpı 2 ye bölünmesinden çıkan sonuc :" + sonuc);
    }
}
 

  Ekran çıktısı;

Javada Fonksiyonalar

Javada Fonksiyonalar

Saynını üssünü hesaplayan programın kodu;


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet2 extends JApplet {

      public static void main(String[] args) {        double k = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Taban Sayıyı  Girin"));// Taban sayıyı girin        double x = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(" Negatif olmamak şartıyla Üssü Girin")); //Üs sayıyı girin

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sonuc :" + (int) matematik.usal(k, x));//Sonuc class matematikten gelen usal sayesinde üs alınır
        //k Taban x üs olcak şekilde ayarlandınmı işlem tanımlanır

    }
} class matematik {

    public static double usal(double taban, double us) {

        double sonuc = 1;

        for (int i = 0; i < us; i++) {

            sonuc = taban * sonuc;

        }

        return sonuc;
    }
}

 

 Ekran Çıktısı;

Javada Fonksiyonalar

Javada Fonksiyonalar

Javada Fonksiyonalar

Dikdörgen alanı ve çevresini hesaplayan programın kodu;


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class NewJApplet3 extends JApplet {

public void init() {
        //dikdörtgen alanı ve çevresini hesaplayan program
    }

    public static void main(String[] args) {

        double UzunKenar = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Uzun Kenarı Girin"));
        double KısaKenar = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Kısa Kenarı Girin"));

        if (UzunKenar > KısaKenar) {
            if (UzunKenar == KısaKenar) {
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Cevre :" + geo.cevre(UzunKenar, KısaKenar));

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Alan  :" + geo.alan(UzunKenar, KısaKenar));
            }
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Böyle bir dikdörtgen olamaz!! ");

        }

    }
}

class geo {

    public static double cevre(double k, double l) {

        double cevre = (k * 2) + (l * 2);

        return cevre;
    }

    public static double alan(double k, double l) {        double alan = k * l;

        return alan;

    }
}
 

 Ekran Çıktısı;

Javada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada Fonksiyonalar

Kendi Kendini Çağıran Fonksiyon Kodu;


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class NewJApplet extends JApplet {

    int i;
    int Carp = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Kaçıncı Çarpım tablosu?"));
    String Cevap = "";

    @Override
    public void init() {
        KendiniCagiranFonksiyon(Carp);

    }

    public void KendiniCagiranFonksiyon(int Sayi) {


        for (int f = Sayi; f > 0; f++) {

            for (int i = 1; i <= 10; i++) {

                int Sonuc = Sayi * i;
                Cevap += Sonuc + "";
                JOptionPane.showMessageDialog(null, Sayi + " kere " + i + "=" + Sonuc);

            }

            return;

        }
    }
}


 

  Ekran Çıktısı;

Javada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada FonksiyonalarJavada Fonksiyonalar

Polat Niyazi ÖZEKEN

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...