Java Kalıtım

Nesne yönelimli programlama dillerinin en önemli kavramlarından birisi Kalıtımdır. Gerçek hayattan aklımıza getirecek olursak örneğin ben, annemin gözlerini almışım dediğimde, tıp uzmanlarının buna getirdikleri yorum " siz annenizden kalıtımsal olarak şu özelikleri almışsınız" oluyor. Programlama dillerinde de kalıtımın rolünün aynıdır. Nesne yönelimli programlama dillerini tasarlayan uzmanlar, gerçek hayat problemlerini, bilgisayar ortamına taşıyabilmek amacıyla en etkili modelleri geliştirmişler. İşte bu model içerisine kalıtımıda katarak çok önemli bir özelliğin kullanılabilmesini sağlamışlar. Kalıtımın en genel tanımı "bir sınıftan yeni sınıflar türetmektir".

Soru: Kalıtım yolu ile bir sınıftan, yeni sınıflar türetilebilmesinin, türetilen sınıflara etkisi nedir?

Cevap: Türetilen her bir sınıf, türediği sınıfın özelliklerinide devralır. Buradan, türetilmiş bir sınıf içerisinden, türediği sınıfa ait üyelere erişilebileceğiz. Bu erişiminde bazı kuralları vardır.Erişim belirleyicilerinin etkisi veya aynı üyelerin kullanılışı gibi durumlar örnek olarak gösterilebilir.

İlk olarak işe basit bir kalıtım senaryosu ile başlamak gerekir.

 Soru: Neden bir sınıftan başka sınıflar türetiriz ki?

Cevap: Tüm sınıflarda ortak olan özellikleri tek bir sınıf içerisinde toparlamak.

Kalıtımın bu türünde, her sınıf için ortak olan üyelerin tekrar yazılmasını engelleriz. Ve  sınıflar arasında düzenli bir hiyerarşi yapısının oluşmasını sağlarız. Örneğin, Bizim aileyi bir temel sınıf olarak düşünebiliriz. Bu aileden aileye ait değişik kategorileri türetebiliriz.

Başlıksız İçerik______________________

 

İşte basit bir örnek. Aile sınıfı dışında başka örneklerde verebiliriz. Örneğin, Memeli hayvanlar gibi.

İki sınıf arasında kalıtım özelliğinin olduğunu anlayabilmek için is-a adı verilen bir ilişkinin kullanıldığını farkettim. Yani, the cat is a mammiferous. Kedi bir memelidir. Bu ilişkiyi yakaldıysak işte o zaman kalıtımdan söz edebiliyoruz. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi.

Gelelim kalıtımın java sınıflarında nasıl uygulandığına. Bu amaçla hemen bir sınıf oluşturuyorum. Konu kalıtım olduğu için aklıma hemen sevgili Temel geliyor. Beni her zaman neşelendiren Karadenizli Temel. Kalıtımın nasıl uygulandığını görmek için Temel isimli ana sınıf bence biçilmiş kaftan. Değerli Temel aslında burada bizim için önemli bir tanımın temelini oluşturuyor aynı zamanda. Kalıtım senaryolarında, türetmenin yapıldığı en üst sınıflar Temel Sınıf(base class), bu sınıftan türetilen sınıflarda Tureyen Sınıf( derived class) olarak adlandırılıyor. Bu kısa bilginin ardından hemen kodlarımı yazmaya başladım.

 

class Hakan
{
    public void Kimim()
    {
        System.out.println("Ben Hakan’ım");
    }
}
    

  Hemen ardından bu sınıftan başka bir sınıf türetiyorum.

 

class Tureyen extends Hakan
{
    public void Ben()
    {
        System.out.println("Ben Türeyenim");
    }
 

Türetme işi java programlama dilinde extends anahtar sözcüğü ile yapılıyor. Aslında C# dilinde bu tanımlamayı yapmak daha kolay. İki nokta üst üste işareti ile :) Şimdide bu sınıfları uygulama içinden bir kullanmak lazım. İlk olarak merak ettiğim konu Tureyen sınıfa ait bir nesne üzerinden, temel sınıftaki bir üyeye erişip erişemiyeceğim.

 

public class Program
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Tureyen turemis=new Tureyen();
        turemis.Kimim();
    }
}
 

 

 

 

Bu amaçla Tureyen sınıfa ait bir nesne örneği oluşturdum ve bu nesne örneği üzerinden Temel sınıf içinde yer alan Kimim isimli metoda erişmeye çalıştım. İşte sonuç.

İşte kalıtımın doğal sonucu olarak, temel bir sınıftan türetilmiş bir nesne üzerinden, temel sınıftaki ortak metoda erişme imkanına sahip oldum. Bu noktada aklıma object sınıfı geliverdi. C# programlama dilinden biliyordumki, Object sınıfı en tepedeki sınıftı ve diğer tüm sınıfların atasıydı. Acaba java dilindede bu böylemiydi? Bunu görmenin en kolay yolu object sınıfına ait toString metodunu herhangibir sınıfa uygulamaktı. Bu amaçla türemiş sınıf içerisinde toString metodunu kullanmayı denedim.

 

class Hakan
{
    public void Kimim()
    {
        System.out.println("Ben Hakan’ım");
    }
}

class Tureyen extends Hakan
{
    public void Ben()
    {
        Integer agirlik=new Integer(125);
        System.out.println("Ben Türeyenim");
        System.out.println("Agirlik "+agirlik.toString());
    }
}
public class Program
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Tureyen turemis=new Tureyen();
        turemis.Ben();
    }
}
 

 

Uygulamada, yeni bir integer değişken tanımlayıp bu değişken üzerinden object sınıfının toString metodunu çalıştırdım. toString metodu, sayısal değeri string türüne dönüştürmekteydi. Uygulamayı çalıştırdığımıda aşağıdaki sonucu elde ettim.

Programın çalışmasında özel veya değişik bir sonuç yoktu. Ancak önemli olan, bir sınıf nesnesinden object sınıfının metodlarına erişebilmiş olmamdı. Kaynaklardan edindiğim bilgiye göre buna gizli türetme ismi veriliyor. Bu, oluşturulan her sınıfın object sınıfından gizlice türetildiği ve bu nedenlede object sınıfına ait temel metodlara ulaşılabildiğini ifade etmekte. Elbette bu Object sınıfındaki üyelerin, bu sınıftan türeyen her sınıf için kullanılabilirliğini açıklıyordu. Bu konu ile ilgili olarak, güzel bir kaynakta aşağıdaki resmi elde ettim. Buna göre object sınıfı javadaki tüm sınıfların atasıydı. Saygı duyulması gereken bir sınıf olarak, hiyerarşinin en tepesinde yer almaktaydı.

Örneğin, ComponentEvent sınıfı, WindowEvent sınıfından, WindowEvent sınıfı, AWTEvent sınıfından, AWTEvent sınıfı EventObject sınıfından ve son olarakta EventObject sınıfıda Object sınıfından türetilmişlerdi. Bu noktada aklıma böyle bir hiyerarşide ComponentEvent sınıfının Object sınıfından itibaren nasıl türetildiği geldi. Acaba bir sınıf birden fazla sınıftan türetilebilirmiydi? Nitekim yukarıdaki şekli hiyerarşik yapısı ile göz önüne almadığım zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyordu. Bunu anlamın en güzel yolu, bir sınıfı bir kaç sınıftan türetmeye çalışmaktı. Bu amaçla aşağıdaki gibi bir bildirim denedim.

 

class Alt extends Temel,Tureyen
{

}
 

 

Aldığım hata mesajı tam olarak açıklayıcı değildi aslında. Ancak derleyici virgül yerine { küme parantezini bekliyordu. Bu aslında bir ipucuydu. Çünkü virgül yerine küme parantezinin istenmesi, bu noktadan itibaren direkt olarak sınıf bloğu istendiğini gösteriyordu. Dolayısıyla virgül notasyonu bir işe yaramamıştı. Ancak diğer taraftan, dayanamayıp kaynaklara baktığımda, java dilindede, C# dilinde olduğu gibi sınıflar arası çoklu kalıtımın desteklenmediğini öğrendim. Tahmin ettiğim gibi, çoklu kalıtımı uygulayabilmek amacıyla arayüzler(Interfaces) kullanılacaktı.

Kalıtım ile ilgili bir diğer önemli konu ise yapıcı metodların bu işteki paylarıydı. Bir kalıtım hiyerarşisi içerisinde acaba en alttaki sınıfa ait bir nesnenin oluşturulmasının, bu sınıfın türediği sınıfların yapıcıları üzerinde ne gibi bir etkisi olabilirdi? Bunu görmek için, aşağıdaki gibi bir uygulama geliştirdim. Bu kez alt alta üç sınıf türettim. Her bir sınıfın varsayılan yapıcılarını düzenledim.

 

class Grafik
{
    public Grafik()
    {
        System.out.println("Grafik SINIFI YAPICISI");
    }
}
class Daire extends Grafik
{
    public Daire()
    {
        System.out.println("Daire SINIFI YAPICISI");
    }
}
class Elips extends Daire
{
    public Elips()
    {
        System.out.println("Elips SINIFI YAPICISI");
    }
}
public class Program
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Elips e=new Elips();
    }
}

 

 

Örneğin hiyerarşisini daha iyi kavrayabilmek amacıyla kağıt kalemi alıp aşağıdaki gibi grafikleştirmeyide ihmal etmedim.

Burada Elips sınıfı hiyerarşinin el altındaki sınıftır. Grafik sınıfı ise en üstteki sınıftır. Uygulamayı çalıştırdığımda, yapıcı metodların bu hiyerarşik yapıya uygun bir biçimde çalıştırıldığını gördüm. Yani Elips sınıfından bir nesne türettiğimde, java derleyicisi, bu sınıfın yer aldığı hiyerarşideki en üst sınıfa kadar çıktı ve ilk olarak bu en üstteki sınıfın yani Grafik sınıfının yapıcısını çağırdı. Bu bana, türetilmiş bir nesne yaratıldığında, türetilmiş sınıflar için ortak olan özelliklerin, temel sınıf yapıcısı içerisinden başlangıç ayarlarına getirilebileceğini gösterdi. Böylece her türemiş nesne sayesinde, temel sınıftaki ortak alanların değerlerinide nesne oluşturulurken ayarlayabilirdik.

Varsayılan yapıcılar için geçerli olan bu durum acaba, parametre alan yapıcılar için nasıl işleyecekti? Hiyerarşide üst sınıflara çıkıldıkça, en üst sınıftan aşağıya doğru tüm yapıcıların mutlaka çalışacağı kesindi. Peki değeleri nasıl aktaracatık. Daha net düşündüğümde, C# dilinde yapıcılar için kullandığım base anahtar sözcüğünün yerini java dilinde ne alıcaktı?

Kaynak araştırmalarım, bunun için super bir anahtar sözcüğün olduğunu gösterdi. Super ismindeki bu anahtar sözcük kullanım şekli itibariyle, base anahtar sözcüğünün ilkel haliymiş diyebilirim. Bu durumu incelemek amacıyla aşağıdaki gibi örnek oluşturdum. Burada Grafik sınıfı temel sınıf olarak, Taban ve Yukselik isminde double tipinden değişkenlere sahip. Yapıcı metodunu ise bu alanların değerlerini belirlemek üzere ayarladım. Şimdi gelelim Ucgen sınıfına. Bu sınıfta, Grafik sınıfından türetiliyor. Yapıcı metodu üç parametre almakta. İlk iki parametre, temel sınıf olan Grafik sınıfındaki yapıcılar vasıtasıyla ayarlanabilir. İşte bu amaçla super anahtar kelimesini kullanarak bu iki parametreyi bir üstteki sınıfın yapıcı metoduna gönderiyorum.

Bu benim ne işime yaradı peki? Uygulamada Ucgen sınıfından bir nesneyi 3 parametre alan yapıcı metodu ile oluşturduğumda, ilk iki parametre, temel sınıftaki yapıcıya aktarılıyor ve böylece benim Grafik sınıfından türettiğim nesnelerin ortak özellikleri olan Taban ve Yüksekliği, türeyen sınıf içinden tekrar bildirmek zorunda kalmıyorum.

 

class Grafik
{
    double Taban;
    double Yukseklik;
    public Grafik(double a,double b)
    {
        Taban=a;
        Yukseklik=b;
    }
}

class Ucgen extends Grafik
{
    String UcgenTuru;
    public Ucgen(double yc,double yuk,String tip)
    {
        super(yc,yuk);
    UcgenTuru=tip;
    }
    public double Alan()
    {
        return (Taban*Yukseklik)/2;
    }
}
public class Program
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Ucgen u=new Ucgen(10,20,"Eskenar");
        System.out.println("Ucgen alani "+u.Alan());
    }
}
 

 

Örneği çalıştırdığımda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ettim.

Yapıcı metodlar arasındaki parametre aktarımı ile ilgili kafama takılan nokta, super tekniği ile acaba hiyerarşinin en tepesindeki yapıcıyamı gidiliyor sorusuydu. C# dilinde base anahtar kelimesi, bir üstteki sınıfın yapıcılarına gönderme yapıyordu. Bu durum java dilindede böyle olmalıydı. Hemen bir deneme uygulaması yazarak konuyu açıklığa kavuşturmaya çalıştım.

 

class Tepedeki
{
    int ADegeri;
    int BDegeri;
    public Tepedeki(int a,int b)
    {
        ADegeri=a;
        BDegeri=b;
    }
}

class OrtaKat extends Tepedeki
{
    String Tanim;
    public OrtaKat(int a,int b,String t)
    {
        super(a,b);
        Tanim=t;
    }
}
class Bodrum extends OrtaKat
{
    public Bodrum(int ad,int bd,String ta)
    {
        super(ad,bd,ta);
    }
    public void Yaz()
    {
        System.out.println(ADegeri+" "+BDegeri+" "+Tanim);
    }
}
public class Program
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Bodrum b=new Bodrum(10,4,"Apratman");
        b.Yaz();
    }
}
 

 

Örnekte Bodrum sınıfının yapıcısında kullandığım super anahtar sözcüğü ile bir üst sınıftaki yani OrtaKat sınıfındaki yapıcıya üç parametreyide aktarmış oldum. OrtaKat sınfındaki yapıcı ise gelen parametrelerden ilk ikisini Tepedeki sınfının yapıcısına aktardı. Aslında bu durumu aşağıdaki gibi şekilledirmek anlamak açısından daha kolay olucak.

En alttaki sınıf yapıcısından, en üstteki sınıf yapıcısına kadar super tekniğini kullanarak çıkılabilmekteydi. Ancak önemli olan nokta, super tekniğinin, C# dilindeki base anahtar sözcüğünde olduğu gibi, türetilen sınıfın bir üstündeki sınıfa göndermeler yaptığıydı.

Java dilide C# dili gibi kesin askeri kurallar üzerine kurulmuş bir dil. Bu kanıya nerden mi vardım? Yukarıdaki örnekte aşağıdaki gibi bir değişiklik yaptım.

 

class Bodrum extends OrtaKat
{
    public Bodrum(int ad,int bd,String ta)
    {
        System.out.println("super’den onceki satir");
    super(ad,bd,ta);
    }
    public void Yaz()
    {
        System.out.println(ADegeri+" "+BDegeri+" "+Tanim);
    }
}
 

 

Tek yaptığım super anahtar sözcüğünün kullanımından önce basit bir kod satırı eklemekti. Ancak sonuçta aşağıdaki hata mesajını aldım. Super, yapıcı metod içerisinde mutlaka ilk satırda kullanılmalıydı.

Kalıtım ile ilgili bir diğer önemli konu ise, C# dilinden isim gizleme (name hidding) olarak bildiğim konunun nasıl ele alındığıydı. C# dilinde, türeyen sınıf ve temel sınıflarda aynı üyeleri tanımladığımızda, türeyen sınıftaki üyenin, temel sınıftaki üyeyi gizlediğini biliyordum. Bu durumun Java dilinde nasıl oldğunu görmek için tek yapmam gereken, temel ve türeyen sınıflarda aynı üyeleri kullanıp, türeyen sınıf nesnesi üzerinden bu üyeye erişmeye çalışmaktı. Bu amaçla aşağıdaki önemsiz, herhangibir işe yaramayan ama bana isim gizlemenin nasıl olduğunu gösterecek kodları yazdım.

class Temel
{
    public void Metod1()
    {
        System.out.println("Temel sınıftan Metod1");
    }
}

class Tureyen extends Temel
{    
   
public void Metod1()
    {
        System.out.println("Tureyen sınıftan Metod1");
    }
}

public class Program2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Tureyen t=new Tureyen();
        t.Metod1();
    }
}
 

Bu uygulamayı derleyip çalıştırdığımda aşağıdaki sonucu elde ettim.

C# dilindeki gibi olmuş ve türeyen sınıftaki metod temel sınıftakini gizlemişti. Ancak arada belirgin bir fark vardı. C# dilinde, derleyici kullanıcıyı metod gizlemeye çalıştığı yönünde uyarır ve new operatörünü kullanmamızı ister. Bu aynı zamanda, türeyen sınıftaki üyenin, temel sınıfta aynı isimli başka bir üyeyide gizlediğini açıkça belirtir. Elbetteki bunun bize sağladığı katkı kodun kolay okunabilirliği ve türeyen sınıftaki hangi üyelerin temel sınıf içerisinde aynen yer aldığının bilinmesidir. Bu bana kalırsa Java dilindeki bir eksiklik. C# dilinde bu eksiklik giderilmiş ve new anahtar sözcüğü işin içine katılmış ki buda bir gerçek.

Java dilinde temel sınıf üyelerinin, türeyen sınıfta yeniden bildirilmesi override olarak adlandırılıyor. Yani temel sınıftaki metod türeyen sınıfta geçersiz hale geliyor. Ancak kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, bu üyelerin erişim belirleyicilerinin büyük bir önemi var. Şöyleki; aşağıdaki örneği uygulamaya çalıştığımda,

 

class Temel
{
    protected void Metod1()
    {
        System.out.println("Temel sınıftan Metod1");
    }
}

class Tureyen extends Temel
{
    private void Metod1()
    {
        System.out.println("Tureyen sınıftan Metod1");
    }
}

public class Program2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Tureyen tureyen=new Tureyen();
        tureyen.Metod1();
    }
}

 

 

aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşıverdim.

Buradan şu sonuç çıkıyordu. Türeyen sınıfta geçersiz hale getirilen metod, temel sınıftaki metodlar ile ya aynı erişim belirleyicisine sahip olmalı yada daha erişilebilir bir erişim belirleyicisi kullanılmalıydı. Biraz düşündüğümde olayın ciddiyetine vardım. Erişim sözünün bir cümlede bu kadar çok kullanılması biraz sonra kavramsal açıdan kafada bulanıklık yapıcak şeyler açıklanması anlamına geliyordu. Gerçektende eğer türeyen sınıftaki metodu protected veya public yaparsak (ki burada public "daha erişilebilir" manasına geliyormuş) o zaman kodumuz sorunsuz şekilde çalışacaktı. Erişim belirleyicilerinin temel sınıf ve türeyen sınıf arasında oynadığı rolü anlatabilmek için yapılabilecek en güzel şey bu işlemi kafada şekillendirmek ve grafiğe dökmekti.

Şekildeki okun aşağıya doğru inmesinin sebebi, erişim belirleyicileri arasındaki erişilebilirlik sınırlarının durumudur. Public en üst mertebeden bir erişim belirleyicisi olarak her kes tarafında erişilebilirken, en altta yer alan private erişim belirleyicisi en düşük rütbeli erişim belirleyicisidir.

Bu şekile göre düşünüldüğünde şunu söyleyebilirim artık. Temel sınıfta friendly erişim belirleyicisine sahip olan bir üye, türeyen sınıfta ya friendly olmalıdır yada protected veya public olmalıdır. Denemesi bedava deyip kolları sıvadım. Temel sınıftaki metodu friendly yaptım ve ilk olarak türeyen sınıfta aynı erişim belirleyicisini kullandım. Tabi hemen klasik olarak bir dili yeni öğrenmeye başlayan birisi gibi hataya düştüm ve metodların başına hemen friendly erişim belirleyicisini yazıverdim. Her şeyi açıkça belirtecem ya...Oysaki yazmamam zaten bu anlama geliyordu ve Java derleyicim beni uyararak hatamın farkına varmamı sağladı.

 

class Temel
{
    void Metod1()
    {
        System.out.println("Temel sınıftan Metod1");
    }
}

class Tureyen extends Temel
{
    void Metod1()
    {
        System.out.println("Tureyen sınıftan Metod1");
    }
}
 

 

Kod sorunsuz bir şekilde çalışmıştı. Şimdi ise, türeyen sınıftaki metodu friendly erişiminden daha üst kademede olan protected yaptım.

Kod yine sorunsuz bir şekilde çalıştı. Sırada türeyen sınıftaki metodu en üst seviyede erişilebilirlik sağlıyan public yapmak kalmıştı.

 

class Temel
{
    void Metod1()
    {
        System.out.println("Temel sınıftan Metod1");
    }
}

class Tureyen extends Temel
{
    public void Metod1()
    {
        System.out.println("Tureyen sınıftan Metod1");
    }
}
 

 

Çok güzel. Bu seferde kod çalıştı. Şimdide durumu ispatlamamı tamamlayacak anti tezi uygulamam gerekiyordu. Yani, türeyen sınıftaki metodu, temel sınıftakinden daha düşük seviyeli bir erişim belirleyici ile (bu durumda bir tek private kalıyor) kullanmaya çalışmak.

 

class Temel
{
    void Metod1()
    {
        System.out.println("Temel sınıftan Metod1");
    }
}

class Tureyen extends Temel
{
    private void Metod1()
    {
        System.out.println("Tureyen sınıftan Metod1");
    }
}
 

 

Ta taaaa.... Beklediğim hata gerçekleşmişti.

Kalıtım ile ilgili temeller bitmek bilmiyordu. Kaynakları karıştırdıkça düşebileceğim başka tuzaklarda karşıma çıkıyordu. Bunlardan bir tanesi farklı paketler içerisinde yer alan sınıflar arası kalıtım söz konusu olduğunda, türeyen sınıftaki üyelerin geçersiz kılınması sırasında olabilecek olaylardı. Asıl tuzak soru şuydu; Temel sınıfta friendly olarak tanımlanmış bir üye, başka bir pakette bu sınıftan türeyen bir sınıf içinde geçersiz kılınırmıydı?

Denemesi bedeva deyip denemektense, önce akıl muhakemesi yaparak konuya yaklaştım ve bir karara vardım. Friendly erişim belirleyicisi bir üyeye sadece bulunduğu paket içinden erişim hakkı veriyordu. Dolayısıyla başka bir pakette, türetilen bir sınıf içinde bu üye geçersiz kılınamazdı. Herşeyden önce, türeyen sınıf, temel sınıfın bulunduğu paketteki friendly erişim belirleyicilerinden haberdar değildi ve bu aslında durumu açıklıyordu. Türeyen sınıftaki metod, türediği sınıftaki metodtan haberdar değil ise onu nasıl geçersiz kılabilirdiki.

Bu varsayım ışığında, bir örnek ile konuyu derinlemesine incelemeye karar verdim. Yapmam gereklen bir paket içerisinde yer alan bir sınıftaki friendly metodu, başka bir pakette bu sınıftan türeyen bir sınıf içinde geçersiz kılmaya çalışmaktı. Önce temel sınıfın bulunduğu paketi yazdım.

 

package com.bsenyurt.mat;

public class Temel
{
    void Metod1()
    {
        System.out.println("Temel sınıftan Metod1");
    }
    public int Toplama(int ilksayi,int ikincisayi)
    {
        return ilksayi+ikincisayi;
    }
}
 

 

 

Şimdi farklı bir pakette, Temel sınıfından başka bir sınıf türetecek ve Metod1’i buradada kullanacaktım.

 

package com.bsenyurt.yazi;
import com.bsenyurt.mat.*;

public class Tureyen extends Temel
{
    public void Metod1()
    {
        System.out.println("Tureyen sınıftan Metod1");
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        Tureyen t=new Tureyen();
        t.Metod1();
    }
}
 

 

 

Uygulama sorunsuz şekilde çalıştı. Ancak kaynaklarda söylendiği gibi, tureyen sınıfın temel sınıftaki Metod1’in varlığından haberdar olmadığını nasıl görebilirdim. Sorun buradaydı. Eğer bunu başarabilirsem, zaten türeyen sınıftaki Metod1 in kendi başına bir metod olduğunu yani aslında temel sınıftaki metodu geçersiz kılmadığını söyliyebilirdim. Bu işi iki satırlık kod parçası çözdü. Temel sınıftan bir nesne türetilecek ve bu nesne üzerinden Metod1 çağırılacaktı.

 

Temel temel=new Temel();
temel.Metod1();
 

 

Gerçektende kaynaklarda söylendiği gibi olmuştu. Temel sınıftan bir nesne oluşturabilmiştim fakat Metod1’e friendly olduğu için erişememiştim. Dahası bu, türeyen sınıfın Temel sınıftaki metotdan haberdar olmadığı anlamına gelmekteydi.

Şimdi ise kalıtım ile ilgili olarak aklıma takılan başka bir konu vardı. Bu c# dilinde sıkça yapılan ve sanal metodların kullanımını doğuran bir testtir. Acaba türeyen sınıf türüden bir nesneyi bir temel sınıf nesnesine aktarsak ve ardından, temel sınıf nesnesi üzerinden, türeyen sınıftaki bir üyeye ulaşmaya çalışsak ne olurdu? C# dilinde bu, derleyicinin hata vermesine neden olmaktaydı. Çünkü temel sınıf türeyen sınıf üyeleri hakkında herhangibir bilgiye sahip olamazdı. Ancak sanal metod tanımalamaları ile, temel sınıf nesnesi üzerinden türeyen sınıftaki bir üyeye erişmek mümkün olabiliyordu. Yani temel sınıftaki sanal metod türeyen sınıfta geçersiz kılınıyordu (override). Acaba java dilinde durum nasıldı? Bunu öğrenmenin yolu her zamanki gibi iyi bir testten geçiyordu.

 

class Temel
{
    public void Metod1()
    {
        System.out.println("Temel sınıftan Metod1");
    }
}

class Tureyen extends Temel
{
    public void Metod1()
    {
        System.out.println("Tureyen sınıftan Metod1");
    }
    public void Metod2()
    {
        System.out.println("Tureyen sınıftan Metod2");    
    }
}

public class Program2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Tureyen tureyen=new Tureyen();
        Temel temel=new Temel();
        temel=tureyen;
        temel.Metod2();
    }
}
 

 

Beklediğim gibi bir sonuç. Her ne kadar derleyici hatası bana fazla anlamlı gelmesede, Temel sınıf nesnesi üzerinden türeyen sınıftaki üyeye erişememiştim. Peki ya acaba Java’da bana bu imkanı verecek C# taki sanal metodlar gibi unsurlar varmıydı?

 

 

 


Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...