Java Değişken Tipleri

Long, int, short, byte, boolean, float, double, char, string tipleri hakkında örnekler

 

Burada byte, short, int, long değişkenleri ile ilgili bir örnektir.Bu örnekte bir telin direncini bulmak için java programını hazırladık.

package formül4;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        int p = 4000;
        short l = 300;
        byte A = 20;
        long Telindirenci;

        Telindirenci = p * l / A;

        //p=özdirenç , l=telin uzunluğu , A=telin kesit alanı

        System.out.println("Telin direnci=" + Telindirenci);
    }
}

Bu kodu netbeansde çalıştırdığımızda bu sonuç karşımıza çıkar.

Java Değişken Tipleri

  Bu kodda ise float ve double ile ilgili örnek bir java uygulaması yaptık.

package fizik formulü;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        float p = 40.5f;
        short l = 320;
        double A = 100.354;
        double Telindirenci;

        Telindirenci = p * l / A;

        System.out.println("Telin Direnci=" + Telindirenci);
    }
}

  Bunun sonucunda karşımıza bu küsüratlı sonuç çıkmaktadır.

Java Değişken Tipleri

Bu java kodunda ise boolean değişkenine ait bir örnek yaptık.

package fizik formülü 2;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

      boolean Sayı1= true;
      boolean Sayı2= false;
     
      Sayı1=2>1;
      Sayı2=4>6;

    System.out.println(" Sayı1 değeri: " + Sayı1);
    System.out.println(" Sayı2 değeri: " + Sayı2);

    }

}
 

 Karşımıza sonuç olarak gelecek mesajın değerleri true veya false olacaktır.(Aşağıda gördüğünüz gibi.)

Java Değişken Tipleri

Bu kodda da String ve char değişkenlerine ait bir örnek hazırladık. 

package fizik formülü 3;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String Ad = "SAVAŞ";

        char Soyad[] = {'Y', 'ı', 'l', 'm', 'a','z'};


        System.out.println(Ad);

        System.out.println(Soyad[0] + "" + Soyad[1] + "" + Soyad[2] + "" + Soyad[3] + "" + Soyad[4] + "" + Soyad[5]);

    }
}

  Mesaj olarak String'e yazdığımız ile char'a yazdğımız karşımıza gelecektir.


Java Değişken Tipleri

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...