Konular

Dizi Yapıları

Çok Boyutlu Diziler

50 satr ve 80 sütundan oluşan bir sayfa bellekte 4000 uzunluğunda tek boyutlu dizi kullanarak saklanabilir. Tek boyutlu dizide herhangi bir elemana satır ye sütun numarası verilerek doğrudan erişilemez. Satır ve sütun numarasını vererek herhangi bir elemana doğrudan erişebilmek için dizinin satır ye sütun şeklinde iki indeksi olması gerekir. Diğer bir deyişle dizinin iki boyutlu olması gerekir. İki boyutlu sayfa veri tipi aşagıdaki şekilde tanımlanablir:

   type
      SayfaTip =Array[1.. 50, 1..80]of char;
   var
       Sayfa: SayfaTip;


Yukarıda görüldüğü gibi, boyutların kademeleri virgül ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Birinci kademe birinci indekse, ikinci kademe ise ikinci indekse aittir. Sayfanın elemanlarının Sayfa[satır,sütun] şeklinde erişilr. Örneğin 2. satır 5. sütundaki elemana Sayfa[2,5] ifadesiyle erişilir.

İki boyutlu dizilere değer atayabilmek için iç içe döngü kullanmak gerekir. Yukarıdaki sayfa değişkenin 'A' karakteri ile için aşağıdaki ifade yazılabilir:

   for satir:= i to 50 do
      for sutun:1 to 80 do
         sayfa[satir,sutun]:='A';


İki boyutlu diziler satır ve sütunlardan oluşan tabloların işlenmesi için kullanılır. Benzer şekilde, üç boyutlu diziler satır, sütun ve katmanlardan oluşan verilerin işlenmesi için kullanılabilir. Örneğin 100 sayfalık bir kitabı saklamak için aşağıdaki üç boyutlu diziyi tanımlanabilir:

   type
      KitapTip = Array [1.. 100, 1.. 50, 1.. 80] of char;
   var
      kitap: KitapTip;


Üç boyutlu kitap değişkeninde herhangi bir karaktere kitap[sayfa, satir, sütun] şeklinde erişilebilir. Örneğin 2.sayfa, 5.satır, 40.sütundaki elamana kitap[2,5,40] ifadesiyle erişilir. Örnekte görüldüğü gibi her indeks verinin bir özelliği ile ilgilidir. Pascalda dizilerin boyutu ve büyüklüğü bilgisayarın belleği ile sınırlıdır. Genellikle üç boyuttan daha yüksek boyutlar kullanılmaz.

İki boyutlu diziler satır veya sütun şeklinde işlenebilirler. Aşağıdaki şekilde 3*4 lük bir tablonun satır ve sütun olarak işlenmesi görülmektedir.

Satır ve sütun bazında işlemler.
 

Başlıksız İçerik______________________

   b)Sütun bazında okuma

Başlıksız İçerik______________________

İkiden çok boyutlu diziler

Şimdiye kadar anlatılan diziler iki boyutluydu. Programlama dillerinde ikiden yüksek sayıdaki boyutlarda dizi tanımlamak da mümkündür. Temel olarak programlama dillerinin çoğunda matrisin boyutunun bir limiti yoktur yani 3 boyutlu 4 boyutlu yada 100 boyutlu diziler tanımlanabilir.

Aslında dizi tanımı sırasında tek limit bilgisayarın donanım ve işletim sistemi kaynaklarından doğar. Yani örneğin bir tam sayı değerinin (int) 2 bayt (byte) kapladığı bir işletim sisteminde 10000×10000x10000 boyutlarına sahip 3 boyutlu bir dizi tanımlanırsa ( 104 104 104 = 1012 x 2 byte = 2×1012 byte ~ 1 terabyte) yaklaşık olarak 1TB yapar ki bu günümüz bilgisayarları için oldukça yüksek bir RAM miktarıdır.

Programlama dillerinde çok boyutlu diziler iki boyutlu dizilerde olduğu gibi boyut miktarını belirten ilave sayılar tanımlayarak gösterilir. Örneğin:

int a[5][5][5];

şeklindeki bir tanım C/C++ dillerinde veya

int [][][] a = new int[5][5][5];

şeklindeki bir tanım JAVA vey C# dillerinde 5×5x5 boyutlarında 3 boyutlu bir dizi tanımlamak için kullanılabilir.

Burdaki boyut sayısında bir limit bulunmamaktadır. Örneğin

int a[5][5][5][5][5];

şeklindeki bir satır ile 5 boyutlu (ve her boyutu 5 olan) bir dizi tanımlanabilir.

 

Başlıksız İçerik______________________

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,825 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,871 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,761 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

41,414 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

40,124 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,621 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

36,012 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

31,575 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,830 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,716 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,942 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,911 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...