Blending Optionsdefault , Drop Shadow , Inner Shadow , Inner Glow , Outer Glow

Blending options
Layerımız üzerinde sağ tıklayarak blendıng options açalım.
Başlıksız İçerik______________________

BLENDING OPTIONS DEFAULT
Blend Mode : Harmanlama modudur.
Opacity : Yazımızın saydamlığını ayarladığımız kısımdır.
Fill Opacity : Yazımızın dolgu saydamlığını ayarladığımız kısımdır.

Başlıksız İçerik______________________
Yazının normal hali
Başlıksız İçerik______________________
Yazının opaklığı azaltılmış hali
Başlıksız İçerik______________________
Yazının dolgu opaklığı azaltılmış hali
Başlıksız İçerik______________________

DROP SHADOW
Opacity : Gölgemizin saydamlığıdır.
Angle : Gölgemizin açısıdır.Gölge yönüdür.
Use Global Light : İşaretli ise projedeki tüm layerlere uygulanan gölge açısı hepsinde aynı olur.
Distance : Gölgemizin yazımızdan uzaklığıdır.
Spread : Gölgemizin dolgunluğudur.
Size : Gölgemizin boyutudur.
Contour : Gölgemizin dış hattının biçimidir.
Noise : Gölgemizin görünürlüğüdür.Ne kadar yüksek olursa gölge parazitli bir biçim alır.

Başlıksız içerik______________________
Yazının normal hali
Başlıksız içerik______________________
Yazıdaki gölgenin distance(uzaklık)sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________
Yazıdaki gölgenin spread(dolgunluk)inin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________
Yazıdaki gölgenin size(boyut))sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________
Yazıdaki gölgenin noise(parazit)sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________

INNER SHADOW
Opacity : Gölgemizin saydamlığıdır.
Angle : Gölgemizin açısıdır.Gölge yönüdür.
Use Global Light : İşaretli ise projedeki tüm layerlere uygulanan gölge açısı hepsinde aynı olur.
Distance : Gölgemizin yazımızdan uzaklığıdır.
Choke : Gölgemizin yoğunluğudur.
Size : Gölgemizin boyutudur.
Contour : Gölgemizin hat biçimidir.
Noise : Gölgemizin görünürlüğüdür.Ne kadar yüksek olursa gölge parazitli bir biçim alır.

Başlıksız içerik______________________

Yazının normal hali
Başlıksız içerik______________________
Yazıdaki gölgenin distance(uzaklık)sinin ve choke(yoğunluk)inin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________
Yazıdaki gölgenin noise(parazit)sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________

INNER GLOW
Opacity : İçe vurulan ışığın saydamlığıdır.
Noise : İçe vurulan ışıgın görünürlüğüdür.
Tecnique : Işıgın içe vurulma tekniğidir.Softer(yumuşak) ve Precise(keskin) olarak ikiye ayrılır.
Source : Işığın içe nasıl yayılacağını ayarladığımız kısımdır.Center(ortadan) ve Edge(kenarlardan) olarak ikiye ayrılır.
Choke : İçe vurulan ışığın yoğunluğudur.
Size : İçe vurulan ışığın yoğunluğudur.
Contour : Işığın hat biçimidir.
Range : İçe vurulan ışığın odağıdır.
Jitter : İçe vurulan ışığın stres(titreşim)idir.

Başlıksız içerik______________________
Yazımın normal hali
Başlıksız içerik______________________
Işığın choke(yoğunluk)sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________
Işığın noise(parazit)sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________
Işığın technique : softer(yumuşak) hali
Başlıksız içerik______________________
Işığın technique : precise(keskin) hali
Başlıksız içerik______________________
Işığın range(odak)sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________

OUTER GLOW
Opacity : Dışa vurulan ışığın saydamlığıdır.
Noise : Dışa vurulan ışıgın görünürlüğüdür.
Tecnique : Işıgın idışa vurulma tekniğidir.Softer(yumuşak) ve Precise(keskin) olarak ikiye ayrılır.
Spread : Dışa vurulan ışığın dolgunluğudur.
Size : Dışa vurulan ışığın yoğunluğudur.
Contour : Işığın hat biçimidir.
Range : Dışa vurulan ışığın odağıdır.
Jitter : Dışa vurulan ışığın stres(titreşim)idir.

Başlıksız içerik______________________
Yazının normal hali
Başlıksız içerik______________________
Işığın spread(dolgunluk)inin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________
Işığın size(boyut)sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________
Işığın range(odak)sinin arttırılmış hali
Başlıksız içerik______________________


Kaynak Reha Gürsel
Yorumunuzu Ekleyin

Brush Tool
Masklara Genel Bak??
Maske Kullanmak
Automate
Crop Tool
Magic Wand Tool
Slice Tool
Patch Tool
Yükleniyor...