SSH Bağlantı sorunları

SSH Bağlantı sorunları

Connection Refused

Aşağıdaki komutla sorun var mı bakıyoruz

ssh -v -p 1234 131.343.232.322

  Ekran çıktısı

debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for xx.xx.xx.xx.xx
debug1: Connecting to xx.xx.xx.xx.xx [xx.xx.xx.xx.xx] port 22.
debug1: connect to address xx.xx.xx.xx.xx port 22: Connection timed out
ssh: connect to host xx.xx.xx.xx.xx port 22: Connection timed out

 

/etc/ssh/sshd_config dosyasındaki aşağıdaki bölümü değiştiriyoruz

FROM:
PermitRootLogin prohibit-password
TO:
PermitRootLogin yes

 

Firewall Engeli

sudo iptables -L -n

  Aşağıdaki gibi bir sonuç çıkmalı

# iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ssh
DROP       all  --  anywhere             anywhere

  Yukarıdaki listeye 22 nolu portu ekliyoruz:

sudo iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

 

Permission Denied

Herşey doğru olduğu halde bu mesajı alıyorsanız

 

SSH sistemini yeniden başlatmak için (Yukarıdaki değişikliklerden herhangi biri yapılırsa)

sudo systemctl restart sshd

 

Kaynaklar:

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...