Konular

Code format araç çubuğu açıklamaları


  1.   (1): Dreamweaver uygulamasında açılmış olan dosyalar arasında geçişi sağlar. Aşağıda görüldüğü gibi iki dosya açılmış durumda ve geçişi sağlamak için bu seçenek kullanılır.

(2):İmlecin bulunduğu etiketi bir bütün halinde toplar. İmleç aşağıdaki konumdayken:Bu seçenek kullanılırsa sonuç aşağıdaki gibi olur:


Görüldüğü gibi etiket bir bütün halinde toplanır. Toplanan etiketi açabilmek için yanındaki ‘+’ işaretine basmanız yeterli olacaktır.

(3):Seçilmiş olan yeri bütün halinde toplar. 2. seçenekten farkı: 2. seçenek imlecin bulunduğu etiketi bütün haline getiriyordu. Bu ise sadece seçilmiş olan yazıları bütün haline getir. Örneğin; aşağıdaki şekildeki gibi seçili olan bir kısım için:Eğer seçenek kullanılırsa sonuç aşağıdaki gibi olur:


(4):2. ve 3. seçenekte uygulanmış olan işlemin geri alınmasını sağlar yani toplu halde bulunan etiketi açar. Örneğin yukarıdaki şekilde bulunan toplu yazıyı açmak için bu seçenek kullanılırsa toplu halde bulunan yazılar eski haline gelip açılır.
(5):İmlecin bulunduğu etiketteki bütün verileri seçer. İmleç hangi etiket içerisindeyse o etiket içerisinde bulunan bütün yazılar seçilir.
(6):İmleç eğer küme parantezi içerisindeyse o küme parantezi içerisinde bulunan bütün verileri seçer. Bu seçim de küme parantezleri seçilmez.
(7):Kod penceresinde yan tarafta bulunan satır numaraların gösterilmesi veya gösterilmemesini sağlar.
(8):Hatalı olarak yazılmış bir kod varsa o koda gölgelendirmeyle vurgulama yapar.
(9):Koda açıklama satırı ekler. İlk seçenek Html dili için açıklama satırı eklemek için kullanılır. Bu seçenek kullanıldığı zaman imlecin olduğu yere hazır olarak Html de kullanılan açıklama işareti olan ‘<!--’ açılması ve ‘-- >’ şeklinde kapatılmasını yazar. Diğer seçenekler de Dreamweaver da kullanılabilecek diller için kullanılan açıklama satırı işaretleri eklemeye yarar.

(10):Koda uygulanmış bir açıklama satırı varsa o açıklama satırının açıklama satırı işaretini siler. Burada dikkat edilecek husus açıklama satırının tamamı değil yalnızca açıklama işareti silinir ve açıklama için yazılan yazılar silinmez.
(11):Seçili olan koda sarmalayıcı etiket eklemede yardımcı olur.
(13):Bulunduğu satırdaki yazıyı bir tab mesafesi içeri taşır. Buradaki tab mesafesini Edit/Preferences/Code Format kısmında belirlenir.
(14): Bulunduğu satırdaki yazıyı bir tab mesafesi dışarı taşır.
(15):Kaynak kodun biçimiyle ilgili ayarlamaların değiştirilmesi sağlanır. Seçenekleri aşağıdaki gibidir:(15.1): Bütün kodlar Edit/Preferences/Code Format kısmında belirlediğimiz biçime dönüştürülür.
(15.2):Seçili olan kodlar Edit/Preferences/Code Format kısmında belirlediğimiz biçime dönüştürülür.
(15.3):Code format penceresinin açılmasını sağlar.
(15.4):Dreamweaver da bulunan etiket kütüphanesini düzenlemek için kullanılır.

Kaynak Barış DAYAR

Yorumunuzu Ekleyin

Database Paneli

Database paneli

26,508 Okunma 1 Yorum 05/06/2008 10:46:38

Div Çatılı sayfalar Oluşturmak

Çok değil birkaç yıl önce sayfa tasarımlarımızı yaparken ara yüz bileşenlerini tablolar kullanarak görünmez ızgaralar üzerine inşa ederdik. Bu durum; HTML yapı dilinin web tasarımcıları tarafından hatalı yorumlanmasının ve kullanılmasının bir sonucu idi. Tarayıcılar arası çekişmelerin ve tüm Internet alışkanlıklarımızı etkileyen tarayıcı savaşlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Fakat Web 2. 0 kavramının gündeme geldiği şu günlerde artık eski tasarım alışkanlıklarını bir kenara bırakıp modern tasarım ve web teknolojilerine cevap verecek web sayfaları tasarlamanın vakti geldi de geçiyor bile

26,179 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/08/2007 17:55:00

Recordset ile verileri sayfaya yazdırmak

Kayıt dizisi (recordset) ile Dreamweaver içerisinden veritabanına erişim sağlayarak, kriterlere göre ve ya istediğimiz sayıda kaydı sayfaya yazdırmak mümkün. Bizde bu makale ile veritabanı kayıt erişimlerini yakından inceleyeceğiz

21,906 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/08/2007 14:19:45

Bindings Paneli

Dreamweaver bindings paneli

20,934 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 10:03:38

Database Paneli

Veritabanlarına erişmek

19,922 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 09:12:39

Datebases Paneli

Resimli anlatım

19,814 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 11:05:53

Bindings Paneli

Veri bağlantılarının yönetildiği panel

19,178 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 09:11:51

Named Anchor

Named anchor aracı ile ilgili açıklamalar

19,175 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 10:18:51

Dreamweaver ile Site tanımlamaları

Dreamweaver birçok geliştirme ortamında olduğu gibi proje bazlı çalışmalar yapmaya olanak tanıyan bir yazılımdır. Bu makalede projelerimizi DW içerisinde nasıl yönetebileceğimizi göreceğiz

18,994 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/09/2007 02:25:54

ASP sayfası hazırlama

Dreamweaver mx de ASP çalışmak için daha önceden ASP ile uğraşmış olmak gereklidir. Her nekadar Dreamweaver Mx işimizi kolaylaştırsa da ASP 'den anlamak bazı durumlarda faydalı olacaktır. ASP öğrenmek için Dr. Hakkı ÖCAL 'ın ASP kitaplarını tavsiye ederim

18,892 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/08/2007 04:13:11

Dramweaver Databases

Dramweaver databases

17,902 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 09:23:09

Yükleniyor...