Matrix (Nokta Vuruşlu), InkJet (Mürekkepli), Lazer Yazıcıların Kıyaslanması (Hız, baskı sayısı, baskı maliyetlerinin kıyaslanması, Bağlantı noktaları)

Matrix (nokta vuruşlu), ınkjet (mürekkepli), lazer yazıcıların kıyaslanması (hız, baskı sayısı, baskı maliyetlerinin kıyaslanması, bağlantı noktaları)

Nokta Vuruşlu,Mürekkepli Ve Lazer Yazıcıların Kıyaslanması

 

Nokta Vuruşlu Yazıcılar

Matris şeklinde düzenlenmiş baskı iğnelerini bilgisayardan gelen veriler doğrultusunda elektromıknatıs yardımıyla kâğıt ile yazıcı kafası arasında gergin duran şeride nokta vurarak baskı yapar.

 • Nokta vuruşlu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma şeritleri birkaç renkten oluşan modeller, renk gerektiren grafikler için kullanılır.
 • Renkli nokta vuruşlu yazıcılar sınırlı sayıda renkleri elde etmek için kullanılır.
 • Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan, “sürekli form” adı verilen kâğıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kâğıt üzerine de baskı yapabilirler.
 • Sınırlı çözünürlük ve grafik yetenekleri, gürültülü çalışmaları, düşük hızları gibi olumsuz özellikleri olan bu tür yazıcılar; sadece harf ve rakamlardan oluşan, baskı gereksinimi olan muhasebe kayıtlarının basılması gibi işlerde halen kullanılırlar.
 • Nokta vuruşlu yazıcılar, kâğıt üzerinde bir karakteri belli sayıda nokta kalıbı basarak oluşturur.
 • Baskı kalıpları yazıcının belleğinde tutulur.
 • Bir karakter basılacağı zaman kalıp bellekten alınır, daha sonra da yazma kafasına iletilir. Yazma kafası üzerinde bulunan
 • İğneler, alınan karaktere bağlı olarak şerit üzerine baskı yapar.

Matrix (Nokta Vuruşlu), InkJet (Mürekkepli), Lazer Yazıcıların Kıyaslanması (Hız, baskı sayısı, baskı maliyetlerinin kıyaslanması, Bağlantı noktaları)

Mürekkepli Yazıcılar

Vurma noktalarının yerini yüksek hızla baskı ortamına püskürtülen boyar madde alır. Yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler bu tür yazıcıların baskı çözünürlüğünü yüksek düzeylere çıkarmıştır. Bu teknolojideki yazıcılar kâğıt üzerine baskı yapabilmek için sıvı mürekkep kullanırlar. Nokta vuruşlulardaki gibi şeritleri bulunmaz, bunun yerine uygun yerlerinde püskürtme sağlayacak delikleri olan mürekkep tankları vardır.

 • Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, nokta vuruşlu yazıcılarda olduğu gibi şerit ve iğne kullanmazlar. Bunun yerine grafik ve karakterleri oluşturmak için püskürtmeli bir yöntem kullanırlar.
 • Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda bulunan tampon bellek, l6 KB ile 4 MB arasındadır.
 • Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda Kartuşların takıldığı yer olan yazma kafası kâğıda değmez. Bunun yerine yazma kafası, kâğıda mürekkep damlacıkları püskürtür.
 • Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta vuruşlu yazıcılarda kullanılan yönteme benzer.
 • Yazma kafası, bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kâğıt merdaneler yardımıyla ileri doğru hareket eder.
 • Yazma kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kâğıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür. Bu püskürtücü uçların çapı, 1 milimetrenin 20’de biri kadar küçüktür.

Matrix (Nokta Vuruşlu), InkJet (Mürekkepli), Lazer Yazıcıların Kıyaslanması (Hız, baskı sayısı, baskı maliyetlerinin kıyaslanması, Bağlantı noktaları)

Lazer Yazıcılar

Lazer yazıcılar içlerinde bulunan toner tozunun statik elektrik ile kağıda yapıştırılıp çıkışta ısıtılarak kağıda eritilmesi esasına göre çalışır.İlk lazer yazıcıların 1976'da ticari olarak piyasaya sürülmesi ile lazer baskı, güvenilir ve etkili bir baskı çözümü olarak kendini kanıtlamıştır.Yüksek hassasiyetli çıktılar sağlamak için lazer ışını teknolojisini kullanan lazer yazıcılar, ofisler ve işyerleri için mükemmel seçimdir.

 • - Yazdırılması gereken veriler bilgisayardan lazer yazıcıya aktarılır. Bu genellikle bir ethernet kablosu aracılığıyla veya yazıcı kablosuz özelliklere sahipse kablosuz olarak yapılır.
 • - Yazıcının ardından korona telinin ısıtılmasıyla istenen sıcaklığa ulaşması gerekir.Bu tel bir kere ısıtıldığında, drum ünitesine elektriksel statik bir yük iletir.
 • - Şimdi pozitif olarak yüklenmiş olan drum ünitesi, lazer ışını almaya hazır ve veri aktarım işlemine doğrudan tamburun üzerinde başlar.
 • - Lazer etkinleştirildiğinde, ışını doğrudan drum ünitesine yönlendiren hareketli bir ayna ünitesinden yansır.
 • - Işının tambura çarptığı bölgelerde, yük negatiften artıya doğru değiştirilir. Negatif yüklü alanlar şimdi toner parçacıklarının tamburun neresine yapışacağını ve doğrudan kağıda aktarılacağı yeri gösterir.
 • – Manyetik merdane tanburu tonerle kaplamaya başladı.Toner, şimdi pozitif olarak yüklü, drum ünitesindeki negatif yüklü alanlara yapışan mikroskobik toner tozu parçacıkları ile kaplanmıştir.
 • - Pozitif yüklü bir kağıt tabakası şimdi tambura yakın bir şekilde geçirilerek negatif yüklü toner parçacıklarını sayfaya çeker.
 • – Daha sonra içeriği içeren kağıt, silindirlerin toner parçacıklarını kağıda yapıştırdığı ısıtıcı birimine geçirilir.
 • - Sayfa daha sonra fotokopi makinesinin diğer tarafına iletilir ve şimdi bir başarılı çıktınız var!

Matrix (Nokta Vuruşlu), InkJet (Mürekkepli), Lazer Yazıcıların Kıyaslanması (Hız, baskı sayısı, baskı maliyetlerinin kıyaslanması, Bağlantı noktaları)

 

Yazıcılar Arasındaki Farklar

Nokta Vuruşlu Yazıcılar

 • Bu yazıcılarda kağıt ile yazıcı kafası arasında bir şerit bulunur. Bu şerit mürekkeplidir. Yazıcı kafası bu şeride vurur ve kafadaki iğnelerin yerleşimine göre gerekli harf kâğıda geçer.
 • Renkli yazabilenleri de vardır ancak bunlarla resim basılamaz.
 • Sürekli Form denilen kenarları delikli kağıtlara ya da normal kağıtlara baskı yapabilirler.
 • Daha çok fatura yazmak gibi amaçlarla iş yerlerinde kullanılırlar.
 • Elektrikli daktilo gibi düşünülebilir.
 • Baskı kaliteleri düşüktür, gürültülü çalışırlar, yazma hızları düşüktür. Sayfa başına baskı maliyetinin ise en uygun olduğu yazıcı türüdür.
 • Bu yazıcıların çözünürlüğü kafa üzerindeki noktaların sıklığı-mesafesi ile ölçülür.
 • Bütün yazıcı çeşitlerinin bir tampon belleği vardır. Bilgisayardan gönderilen bilgiler, ilk önce bu belleğe alınır. Nokta vuruşluların belleği düşüktür: 4 Kb – 32 Kb …
 • Yazma hızı CPS (Character per second – saniyede bastığı karakter sayısı) ile ifade edilir.
 • Karakter Sıklığı, CPI (Character per inch – inç başına karakter sayısı) ile ifade edilir.
 • Genişlik olarak iki türü vardır. 80 kolon dar yazıcı ve 136 kolon geniş yazıcı.

 

Mürekkepli Yazıcılar

 • Sıvı mürekkep kullanılır. Mürekkep, kartuş da denilen mürekkep tanklarının içinde bulunur.
 • Renkli baskı verebilirler. Bunun için siyah ve renkli olmak üzere en az iki adet kartuş yazıcıya takılır. Bazı yazıcılarda 3 tane renkli kartuş olabilmektedir.
 • Tam dolu bir kartuş ile yaklaşık 100 sayfa metin çıktısı alınabilir. Bu çıktı sayısı kağıda basılan metin ve resimlerin yoğunluğuna ve kalitesine bağlı olarak değişir.
 • Kartuşlar fabrika tarafından doldurulmayacak şekilde üretilseler de, farklı yollarla doldurulabilmektedirler. Ancak bir kartuş birkaç kez doldurulduktan sonra bozulabilmekte ve yenisini almak gerekmektedir.
 • Kartuşun yenisini alırken, önceki kartuşun üzerinde yer alan kartuş numarasına göre araştırma yapabiliriz.
 • Tampon bellekleri değişebilir. 1-2-…-16-32MB gibi …
 • Hızları ppm (page per minute  dakikada bastığı sayfa sayısı) ile ifade edilir.
 • Baskı kalitesi dpi ifadesi ile belirtilir. Daha önce de kullandığımız dots per inç, yani inç başına düşen nokta sayısıdır.

Lazer Yazıcılar

 • Fotokopi makinesi ile aynı yöntemi kullanırlar. Kullandıkları katı toz halindeki mürekkebe toner denir.
 • İlk alırkenki fiyatları, mürekkepli yazıcılara göre daha pahalıdır, ancak sayfa maliyeti onlara göre çok daha düşüktür.
 • Hızlı ve kaliteli yazabilirler. Renkli lazer yazıcılar biraz daha pahalıdır.
 • Teknik Özellikleri:
 • Hızları ppm(page per minute – dakikada bastığı sayfa sayısı) ile ifade edilir.

 

 

Bu İçerik Ali Emre Yar Tarafından Hazırlanmıştır. 

Kaynak

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...