Count, Sum, Avg, Max, Min, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Right, Concat

Sql fonksiyonlarından bazıları

Sql Fonksiyonları

 

Count() : Tablomuzdaki Kayıtların Sayısını Öğrenmek İçin Kullanılır.Count Fonksiyonunu Kullanmak İçin Degerin Sadece Sayı Olmasına Gerek Yoktur.

Kullanımı Aşağıdaki Gibidir.

 

SELECT count('id') FROM users;

Bu Sorguda users tablosunda yer alan id lerin sayısını sonuç olarak alabiliriz.

 

Sum():  Tablomuzdaki Sayı Olan Verilerin Toplamını Bulur. Bu Fonksiyonu Kullanmak İçin Degerin Sayı Olması Lazımdır.

Kullanımı Aşağıdaki Gibidir.

SELECT sum('id') FROM users;

 Bu Sorguda users tablosunda yer alan id lerin toplamını alabiliz.

 

 

Avg() : Tablomuzdaki İstediğimiz Bir Sutunda Sayıların Ortalamasını  Bulmak İçin Bu Fonksiyon Kullanılır.Degerin Sayı Olması Lazımdır.  

Kullanımı Aşağıdaki Gibidir.

SELECT avg('urun_sayisi') FROM urunler;

  Bu Sorguda users tablosunda yer alan urun_sayisi 'nin ortalamasını alabiliz.

 

 

 Max() : Tablomuzdaki Bir Sutuna Ait Sayısal Verinin  En Büyük Değerini Bu Fonksiyon İle Bulabilir.Değerin Sayı Olması Gereklidir.

 Kullanımı Aşağıdaki Gibidir.

 

SELECT max(urunsayisi) FROM zb

  Bu Sorguda zb tablosuna ait urunsayisi sutunun en büyük degerini görebiliriz.

 

 

 Min() : Tablomuzdaki Bir Sutuna Ait Sayısal Verinin  En Küçük Değerini Bu Fonksiyon İle Bulabilir.Değerin Sayı Olması Gereklidir.

 Kullanımı Aşağıdaki Gibidir.

SELECT min(urunsayisi) FROM zb

  Bu Sorguda zb tablosuna ait urunsayisi sutunun en küçük degerini görebiliriz.

 

 

Lower() : Büyük Olan Bir Kelimeyi yada harfi küçültmek için bu fonksiyon kullanılır. 

 Kullanımı Aşağıdaki Gibidir.

SELECT lower( 'KUCULECEGIM');

  Sonuc Olarak yazımızın 'kuculecegim' olduğunu göreceksiniz..

 

 

Upper() : Küçük Olan Bir Kelimeyi yada harfi büyütmek için bu fonksiyon kullanılır. 

 Kullanımı Aşağıdaki Gibidir.

SELECT upper( 'buyuyecegim');

  Sonuc Olarak yazımızın 'BUYULECEGIM' olduğunu göreceksiniz..

 

 Length() : Bir Kelimin Sayısını Öğrenmek İçin Bu Fonksiyonu Kullanırız.

SELECT length('zb');

 

Round() : Ondalıklı Sayının Yuvarlanmasını Sağlayan Fonksiyondur. 

SELECT round('1.45'); //1

 

Mod() : Sayı’nın mod değerine bölümünden kalanını veririr. 

SELECT MOD(2,9); //2

 

Left() : Bir Kelimin Sol Taraftan Belirlediğimiz Sayıda Karakter Almamız Sağlar 

SELECT LEFT( 'merhaba', '2'); //me

 

Rigth() : Bir Kelimin SağTaraftan Belirlediğimiz Sayıda Karakter Almamız Sağlar 

SELECT RIGHT( 'merhaba', '2'); //ba

 

Concat(): Birden Çok İfadedenin Birleşimini Sağlamak İçin Kullanılır.

SELECT concat( `username` , `password` ) //adminadmin123
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...