Konular

Sql Komutlarından View Oluşturma Ve Faydaları, Myadminde Gösterimi

View Oluşturmanın Yararları

Veri güvenliği;

Veri tabanı içinde bulunan tablolardaki bazı sütunlarda bulunan bilgilerin, herkes tarafından görülmesi istenmeyebilir.

Örneğin, personelin maaşlarının herkes tarafından listelenebilir olması mahsurlu olabilir. Bu durumda, Personel adlı temel (base) tablodan, persview adlı bir view oluşturulabilir.

         CREATE VIEW persview

          AS SELECT sicil,sos_g_no,ad,soyad,dog_tar,adres,cinsiyet,bol_no,yon_s_g_n

          FROM Personel; 
 
persview adlı view, herkesin kullanımına açık, Personel adlı temel (base) tablo ise, yetkili kişiler dışındakilere, erişilemez  hale getirilirse, maaşların herkes tarafından erişilebilir bilgi olması önlenmiş olur.

      Bir view’den bilgi listelenmesi temel tablodan bilgi listelenmesinden farklı değildir.
      SELECT *

      FROM persview; 
 
persview’den maaşlar hariç, tüm personel bilgileri listelenecektir.
 

Bir temel tablodan bir view oluşturulurken, temel tablodaki aynı sütun (alan) isimlerini kullanmak zorunda değildir. Örneğin, Parça adlı ve par_no, par_ad, pr_no, fiyat ve ağırlık adlı sütun (alan) isimlerini içeren tablo kullanılarak oluşturulan parview içinde, par_no yerine parc_no, fiyat yerine fiy ve ağırlık yerine ağır isimleri kullanılmıştır:

     CREATE VIEW

      Parview(parc_no,fiy,ağır)

      AS SELECT par_no,fiyat,ağırlık

      FROM Parça; 
 
Sorgulamanın daha basit hale gelmesi

Karmaşık sorgulamalarda, bazı SELECT komutlarının sonuçları diğer SELECT komutlarınca kullanıldığında, sorgulamanın düzenlenmesinde yanlışlıklar yapma olasılığı artar.

Karmaşık sorgulamalar, VIEW özelliği kullanılarak daha basit hale getirilebilir. Burada temel fikir şudur: Madem ki bir view, bir sorgulama sonucu elde edilen bilgiyi (tabloyu) isimlendirerek elde edilen bir virtüel tablodur; o halde karmaşık SELECT komutu içinde, sonucu kullanılacak başka bir SELECT komutu kullanmak yerine, bu sonucu bir view olarak isimlendirerek, view adını kullanmak. Bazı durumlarda ise, işletmenin veri tabanı uygulamasında çok sık olarak sorulan karmaşık soruları bir view yapısı içinde saklayarak, daha sonra aynı tip sorgulamalar için bu view yapısını kullanarak daha basit ifadeler kullanmakta olasıdır.

Örnek: Satış bölümünde çalışan personelin herhangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümünde çalışan kişileri listelemek.

           SELECT *

            FROM Personel

            WHERE maas<ANY(SELECT maas

                             FROM Personel

                              WHERE bol_no=2) AND

            bol_no=1
 
      (Satış bölümü kodu 2 ve mühendislik bölümü kodu ise 1 kabul ediliyor.)

Şimdi bu örneğin tablosu bir view olarak saklanırsa:

     CREATE VIEW S1view

      AS SELECT *

      FROM Personel

      WHERE maas<ANY(SELECT maas

                        FROM Personel

                         WHERE bol_no=2) AND

      bol_no=1
 
bundan sonra aynı tip sorgulama için sadece

    SELECT *

    FROM S1view;

  yazmak yeterli olacaktır.

Sadece view kullanılarak gerçekleşebilen sorgulamalar

Bir tablodan elde edilecek  bilgiler için, iki kademeli işlem gerektiren sorgulamalarda, ilk adımda bir view oluşturup ikinci adımda esas sorgulamayı bu view yardımı ile gerçekleştirmek, çoğu kez kaçınılmaz bir durumdur.

Aşağıdaki örnek SQL ifadeleri bu konuda bir fikir verecektir:

Örnek: Her bölümde, o bölümdeki ortalama maaştan daha yüksek maaş alanları listeleyiniz.

Bu örnek için önce her bölümdeki ortalama maaşların bulunması gereklidir.
     CREATE VIEW BOL_OR_VIEW(bol_no,ort,maas)

      AS SELECT bol_no,AVG(maas)

      FROM Personel

      GROUP BY bol_no;
 
Daha sonra, yaratılan BOL_OR_VIEW yardımı ile (bu view, bölüm no’ları ve bölüm ortalama maaşlarını saklamaktadır) sorulan sorunun cevabı elde edilebilir:

  
 SELECT *

      FROM Personel

      WHERE bol_no=BOL_OR_VIEW.bol_no

      . AND.maas>ort_maas; 
  (Bu sorunun cevabını, şu ana kadar anlatılan diğer bilgilerle bulmaya çalışınız.)

Veri bütünlüğünün sağlanması


View oluşturma esnasında CHECK sözcüğünün kullanılması ile, o view’i oluştururken sağlanması gereken koşulların, daha sonra view içine veri ekleme ya da değişiklik işlemlerinde de ihmal edilmesi engellenmiş olur.

      Örneğin aşağıdaki gibi bir VIEW oluşturulsun:
      CREATE VIEW UST_PER_VIEW

      AS SELECT FROM Personel

      WHERE maas>25000000,

      WITH CHECK OPTION; 
 

Burada,maaşı 25000000’un üstünde olan personelden oluşan bir UST_PEVIEW adlı view oluşturulmuştur. Daha sonra bu view içine;

     INSERT INTO UST_PER_VIEW

      VALUES(27521,&#8217;27865427&#8217;,&#8217;Ayşe&#8217;

     &#8216;Okan&#8217;,{01/05/62},&#8217;Cumh. Cad. 46-Taksim&#8217;,

     .F.,13000000,1,&#8217;27651112&#8217;);
 

komutu ile maaşı 13000000 olan bir personel eklenmek istendiği zaman şu hata mesajı alınacaktır.

   
 Error: not enough non-null values
 
Eğer CHECK opsiyonu kullanılmasaydı hata mesajı alınmadan bu veri view içine yüklenecekti. Bir tablo ya da view üzerinde veri ekleme, güncelleme ve silme işlemleri bir sonraki bölümde incelenecektir.
Yorumunuzu Ekleyin
Sql Komutlarından View Oluşturma Ve Faydaları, Myadminde Gösterimi Yorumları +1 Yorum
  • G.M
    1
    G.M
    Eyvallah cok saolasın..
    16 Nisan 2011 01:13:19, Cumartesi

Veritabanı Nedir?

Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

177,798 Okunma 5 Yorum 12/10/2009 18:59:51 14/05/2014 19:00:28

Sql Komutları

Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı

110,521 Okunma 8 Yorum 05/05/2008 12:04:24 08/06/2013 12:05:39

Veritabanı Nedir?

Veritabanının nedir? bileşenleri nelerdir?

56,309 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/01/2010 08:27:01 11/01/2019 21:01:33

Join İşlemleri

İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır.

41,153 Okunma 3 Yorum 12/05/2008 22:23:30 20/02/2015 22:23:40

Insert, Delete, Update

Insert, insert ile başka tablodan kayıt almak, delete, update

38,423 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 03:36:52

View Oluşturma

Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi

36,756 Okunma 4 Yorum 28/04/2008 21:58:04

Sql Komutları

Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between

29,486 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/05/2008 10:21:47

Sql Uygulaması

27,329 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/05/2008 11:28:43

Postgresqlin Özellikleri

Postgresql nedir?postgresqlin tarihçesi?postgresqlin özellikleri nelerdir?

26,454 Okunma 1 Yorum 19/10/2009 09:13:34

Joinler

Joinler, inner join, left join, right join

24,463 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 11:41:45 20/02/2015 22:25:34

Yükleniyor...