Konular

Veritabanlarında İlişki Türleri

1 e 1, 1 e n, n e n

Veritabanlarında ilişki türleri

Veritabanlarında ilişki türleri 3 tanedir:
1-Bire bir ilişki
2-Birden çoğa ilişki
3-Çoktan çoğa ilişki


1-Birebir İlişki Türü

Herkesin kendine ait bir tek TCKimlik numarası olması gibidir. Ne bir kişinin birden fazla kimlik numarası olabilir ne de bir kimlik numarası birden fazla kişinin olabilir. Teknik bir dilde, tablodaki anahtar ilişkili tabloda sadece bir tane olur. Birebir ilişki türü bu tarz örneklerde kullanılır.

Örneğin, herhangi bir veritabanından birisini ve onun kimlik numarasını seçecek olursak:
SELECT * FROM uyeler, tcknolari WHERE uyeler.uye_kimlik_no = tcknolari.tcknosu
şeklinde olur. Böylece kayıtlı bir üye ve onun TC Kimlik numarası çağırılmış olur.

2- Birden çoğa İlişki Türü

Bir sanatçının birden fazla eserinin olması örnek olarak gösterilebilir. Yani bir birincil anahtar söz konusu olmaz bu ilişki türünde.

Yine bir veritabanından sanatçı ve sanat eserini seçecek olursak olursak:
SELECT * FROM sanatcilar, eserler WHERE sanatcilar.sanatciadi = eserler.eseradi
şeklinde olur ve istediğimiz bilgi gösterilir.

3- Çoktan çoğa İlişki Türü

Bir tablodaki anahtar ilişkili olduğu tabloda birden çok kez olabilirken karşıtı da doğrudur. Bu yüzden istenilen ilişkiselliği sağlamak için ilişkiyi birden çoğa indirgemek gerekir.

Bir öğrencinin birden fazla ödevi olabilirken bir ödevi yapan birden fazla öğrencinin olabileceği gibi.

Bunu sağlamak için de iki tane sql sorgusu oluşturmak gerekecektir. Öğrencinin hazırladığı ödevler ve ödevi hazırlayan öğrenciler...
Bu iki sorgu:
a.) SELECT * FROM ogrenciler, odevler, odev_ogrenci WHERE odev_ogrenci.ogrenci_Id = ogrenciler.ogrenci_Id AND ogrenciler.ogrenci_Id=1
b.) SELECT * FROM ogrenciler, odevler, odev_ogrenci where odev_ogrenci.odev_Id = odevler.odev_Id and odevler.odev_Id=1

(a. birinci sıradaki öğrencinin yaptığı ödevleri gösterir; b. ise birinci ödevi yapan öğrencileri gösterir)

Veritabanlarındaki 3 ilişki türü ve bunların kullanımları bu şekildedir.


Kaynak:


Efe ORHAN

Yorumunuzu Ekleyin

Veritabanı Nedir?

Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

177,798 Okunma 5 Yorum 12/10/2009 18:59:51 14/05/2014 19:00:28

Sql Komutları

Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı

110,521 Okunma 8 Yorum 05/05/2008 12:04:24 08/06/2013 12:05:39

Veritabanı Nedir?

Veritabanının nedir? bileşenleri nelerdir?

56,308 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/01/2010 08:27:01 11/01/2019 21:01:33

Join İşlemleri

İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır.

41,152 Okunma 3 Yorum 12/05/2008 22:23:30 20/02/2015 22:23:40

Insert, Delete, Update

Insert, insert ile başka tablodan kayıt almak, delete, update

38,422 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 03:36:52

View Oluşturma

Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi

36,756 Okunma 4 Yorum 28/04/2008 21:58:04

Sql Komutları

Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between

29,486 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/05/2008 10:21:47

Sql Uygulaması

27,329 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/05/2008 11:28:43

Postgresqlin Özellikleri

Postgresql nedir?postgresqlin tarihçesi?postgresqlin özellikleri nelerdir?

26,454 Okunma 1 Yorum 19/10/2009 09:13:34

Joinler

Joinler, inner join, left join, right join

24,462 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 11:41:45 20/02/2015 22:25:34

Yükleniyor...