Konular

Order By ve Limit Kullanımı

Order By ve Limit komutlarının kullanım şekilleri ve görevleri

Order By Komutu Kullanımı

Bu komut mysql tablolarında seçilen sütunun küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasını sağlayan komuttur. Yani seçilen bölümdeki sıralama işlemleri bu komuta göre yapılmaktadır. Mesela forumlardaki tarihe veya mesaj sayısına göre sıralama işlemlerini yapan komut budur. ASC ve DESC olmak üzere iki tip sıralama şekli mevcuttur. Bunlar;
ASC: Ascending - Artan veya küçükten büyüğe sıralama,
DESC: Descending - Azalan veya büyükten küçüğe sıralama. Kullanım şekline bakacak olursak;

SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama;

Yukarıdaki komutun select komutu ile kullanıldığını bilmelisiniz. Genel kullanım şekli yukarıdaki gibidir. Kendisinden sonra gelen (Ortalama) bölümde sıralamayı gerçekleştirmektedir. Normal kullanım şeklinde ASC yani Ascending - Artan bir sıralama yapmaktadır.

 Order By ve Limit Kullanımı

Örnek 1; Yukarıdaki Okul tablosunda öğrencileri not ortalamasına göre küçükten büyüğe dizmek istersek yapmamız gereken kod;

SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama;

Bu kod ile ortalama sütununda göre ASC bir sıralama yani artan bir sıralama yapılmıştır. ORDER BY komutundan sonra sıralama türü belirtilmemişse bu her zaman ASC varsayılan şeklinde alınmaktadır. Bu sıralama sonucunda satırların yeri 57 -76 - 85 - 86 notlarına göre yer değiştirmektedir.

Örnek 2; Aynı sıralamayı büyükten küçüğe yapmak istersek, yani öğrencileri en başarılıdan itibaren sıralamak istersek uygulanması gereken kod aşağıdaki gibi olmalıdır.

SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama DESC;

Burada görüldüğü gibi en sona DESC komutu eklenmektedir. Bu komut ile sıralama ters yönde yapılmaktadır. Kullanım şekli aynen yukarıdaki gibidir. Bu sıralama sonucunda satırların yeri 86 - 85 - 76 - 57 notlarına göre yer değiştirmektedir.

Örnek 3; Yukarıdaki sınavlar tablosunda küçükten büyüğe ders ismine göre sıralama yapılacak ise;

SELECT * FROM Sinav_Tablosu ORDER BY Ders;

Bu komut sonucunda ortaya çıkacak yeni sonuçta satırlar Beden Eğitimi, Matematik - Müzik - Türkçe sıralamasına göre yapılacaktır.

Limit Komutu Kullanımı

Bu kod ise sıralama yapıldıktan sonra veya sıralama yapılmasa bile belirtilen bölgedeki satırları seçmeye yaramaktadır. Örnek verecek olursak birinci satırdan itibaren ilk 5 satırı seçmek istiyorsak bu komutu kullanmalıyız. Forumlarda son mesajlar veya son kullanıcılar gibi gösterim işlemleri bu komut ile yapılmaktadır. Limit komutunun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT * FROM Okul_Tablosu LIMIT 0, 1;

Limit kodundan sonra kullanılan ilk sayı başlangıç satırını ondan sonra kullanılan 2. sayı ise bu satırdan itibaren kaç satırın alınması gerektiğini belirler. Yukarıdaki kullanımda 0 yani ilk satırdan itibaren 1 satırın alınacağı belirtilmiştir.

Örnek 1; Yukarıdaki tabloda okul tablosu bölümünde ilk 2 satırı değişkenimize seçmek istersek kullanmamız gereken komut;

SELECT * FROM Okul_Tablosu LIMIT 0, 2;

Bu komut sonucunda 1. ve 2 satırlar yani Ali ve Ayşe ile ilgili detaylar değişkenimize aktarılmaktadır.

Örnek 2; Aynı tabloda 3 ve 4 numaralı satırları seçmek isteseydik uygulamamız gereken komut yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

SELECT * FROM Okul_Tablosu LIMIT 2, 2;

Yani 3. satırdan itibaren 2 satır al işlemi ile 3 ve 4. satırlar değişkenimize aktarılmaktadır.

Örnek 3; Yukarıdaki tabloda Sınav Tablosu üzerindeki ilk 3 satırı işleme almak isteseydik yapmamız gereken işlem aşağıdaki gibi olmalıdır.

SELECT * FROM Sinav_Tablosu LIMIT 0, 3;

Örnek 4; Peki okul tablosunda büyükten küçüğe sıralama yapıldıktan sonra 2 ve 3 numaralı satırları seçmek isteseydik uygulamamız gereken komut aşağıdaki gibi olmalıdır.

SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama DESC LIMIT 2, 2;

Bu komut çalıştırıldığında 85 ve 76 ortalamalı satırlar değişkenimize kaydedilecektir.

Belkide mysql kullanımında en çok kullanılan iki yardımcı komut order by ve limit komutlarıdır. Select ile birlikte kullanılan bu komutların kullanımlarını detaylıca anlatmış olduk. Diğer yardımcı komutları önümüzdeki derslerimizde öğrenebilirsiniz.

 

Kaynak  www.mavice.net/order-by-ve-limit-kullanimi-mysql-komutlari-153.html

Yorumunuzu Ekleyin
Order By ve Limit Kullanımı Yorumları +4 Yorum
 • abdüley gürol
  1
  abdüley gürol
  çook yardımcı oldunuz sağolasınız :Z
  27 Şubat 2009 14:32:54, Cuma
 • Nergis
  1
  Nergis
  çok iiiii oldu anlatacağım konuydu tşkler
  22 Şubat 2013 08:37:38, Cuma
 • Gökhan
  1
  Gökhan
  create proc SP_SonHaberGetir @HaberAktif bit as select HaberID,HaberBaslik,HaberTarihi,HaberLink,HaberAktif from Haber where @HaberAktifHaberAktif order by HaberID DESC LIMIT 0,2 Virgülde sintax error veriyor.
  01 Temmuz 2013 00:07:13, Pazartesi
 • Smh
  1
  Smh
  Faydalı olmuş; fakat konuda anlatılana göre son komut bu şekilde olmalı;

  SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama DESC LIMIT 1, 2;

  İyi çalışmalar.
  02 Kasım 2016 14:12:57, Çarşamba

Veritabanı Nedir?

Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

177,798 Okunma 5 Yorum 12/10/2009 18:59:51 14/05/2014 19:00:28

Sql Komutları

Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı

110,521 Okunma 8 Yorum 05/05/2008 12:04:24 08/06/2013 12:05:39

Veritabanı Nedir?

Veritabanının nedir? bileşenleri nelerdir?

56,308 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/01/2010 08:27:01 11/01/2019 21:01:33

Join İşlemleri

İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır.

41,152 Okunma 3 Yorum 12/05/2008 22:23:30 20/02/2015 22:23:40

Insert, Delete, Update

Insert, insert ile başka tablodan kayıt almak, delete, update

38,422 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 03:36:52

View Oluşturma

Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi

36,755 Okunma 4 Yorum 28/04/2008 21:58:04

Sql Komutları

Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between

29,486 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/05/2008 10:21:47

Sql Uygulaması

27,329 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/05/2008 11:28:43

Postgresqlin Özellikleri

Postgresql nedir?postgresqlin tarihçesi?postgresqlin özellikleri nelerdir?

26,453 Okunma 1 Yorum 19/10/2009 09:13:34

Joinler

Joinler, inner join, left join, right join

24,462 Okunma 1 Yorum 26/05/2008 11:41:45 20/02/2015 22:25:34

Yükleniyor...