Veritabanı Nedir?

Veritabanının nedir? bileşenleri nelerdir?

VERİTABANI NEDİR?

   Veritabanına direkt bir giriş yapmadan önce verinin ne olduğuna bir göz atalım.Veri;dağınık bilgi kümesidir.Veri anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur.     
   Peki veritabanı nedir?
   
   Veritabanı;birbiriyle ilişkili veriler topluluğudur.Daha da açmak gerekirse veriyi yönetmek ve sunmak için kullanılan tablolar,formlar,veri erişim sayfaları,raporlar ve sorgulardan oluşan nesneler topluluğudur.Veritabanın en önemli özelliği veriler arasında hızlı bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlamasıdır.

VERİTABANIN FAYDALARI
  

 •   Veritabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir.Buda bize vakitten kazanç sağlar.
 •   Bellek alanı israfını önler.
 •   Veri bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur.Verilerimizi bir düzen içinde tutmazı sağlar.

VERİTABANIN RİSKLİ YÖNLERİ

 •   Kurulum ve bakımı ücretli sistemler kullanıldığında normal dosya sisteminden pahalı olabilir.
 •   Sistem içinde bazı bileşenler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir.

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ(Database Management System)
   Bir veritabanı oluşturup üzerinde çeşitli işlemler yapılmasını sağlayan programlar topluluğudur.Bu programlarla veriye erişme,veri ekleme,veriyi güncelleme işlemlerini yaparız.Kişisel bilgisayarlardan, dev sistemlere kadar olan veri saklama ihtiyaçlarını karşılayan veritabanı yönetim sistemi türleri vardır. Bunlar genellikle veriyi nasıl organize ettiklerine göre sınıflandırılır.

Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir.

 •    Düz-dosya veritabanları
 •    İlişkisel veritabanları

1-Düz Dosya Veritabanı
   Bu tür programlarda tüm veritabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır.Bu birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelir.Word,excel bu tür programlara örnektir.

Veritabanı Nedir?

2-İlişkisel Veritabanı
  Bu tür veritabanında birçok tablo kullanılır  ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur.Bir ilişki,bir tabloya,başka bir tablodaki kaydı bağlamamızı sağlar.Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve işlemlerimizi kolaylaştırır.

VERİTABANI YÖNETİCİSİ
  Veritabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip kişidir.Veritabanı yöneticisinin görevleri kısaca şu başlıklar altında toplanabilir :

 •   Veritabanı yazılımının kurulması ve güncellemeler
 •   Veritabanı oluşturulması
 •   Veritabanı başlatma/durdurma
 •   Kullanıcıları ekleme ve yetkilendirme
 •   Veritabanı yedekleme ve yedekten geri dönme 
 •   Veritabanı performans ayarları

VERİTABANI BİLEŞENLERİ

1-)TABLOLAR
    Bir veritabanında verilerin saklandığı nesnelerdir.Bir veritabanında bir veya daha fazla tablo olabilir.Her sütun bir bilgi kategorisi olan alanı temsil eder.Her satır ise bir öge için bilgi saklayan kayıttan oluşur.Tablonun alan isimleri belirlendikten sonra,her bir alanın içerdiği veri türünün de belirtilmesi gerekir.

 Veritabanı Nedir?

2-)SORGULAR
   Veritabanı sistemi içinde yer alan tablolardaki verilerin isteğe uygun olarak seçilerek  , belirli bir düzen içinde sunulmasıdır.

3-)FORMLAR
   Formlar programla kullanıcı arasında bilgi iletişimini yani etkileşimi sağlayan ortamlardır.Her form bir veritabanı nesnesidir.Formların oluşturulması ve formlara girilen verilerin veritabanına kaydedilmesi için uygun tanımların yapılması gerekir.


SÜLEYMAN AYDOSLU

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...