Sql Uygulaması

 

  __uygulama.php

<?php

class __mysql
{
       
        public $host = "127.0.0.1";
        public $username = "root";
        public $password ="1";
        public $db = "zb";
        public $connect;
       
        function __construct()
        {
                try
                {
                       
                        $this->connect = @mysql_connect($this->host, $this->username, $this->password);
               
                                if($this->connect)
                                {
                                        mysql_select_db($this->db,$this->connect);
                               
                                        echo "Mysql Baglanti &#221;&#254;lemi Basari Ile Gerceklesmistir.";
                               
                                }else{
                               
                                        throw new exception("Sunucumuz Güncelleme Asamasindadir. Lutfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz");
                                }
                        }
       
                catch(Exception $e)
                {
                        echo $e->getMessage();
                }
               
        }

       
        function SQL($Sorgu)
        {
                return mysql_query($Sorgu);
               
        }
       

        function VeriBas($Sonuc)
        {

                $SutunSayisi = mysql_num_fields($Sonuc);
               
                $Html = "<table border=1><tr>";
               
                        for($i=0;$i<$SutunSayisi;$i++)
                        {       
                       
                                $Html.="<td><strong>".mysql_field_name($Sonuc,$i)."</strong></td>";
                        }
               
                                while($Oku = mysql_fetch_array($Sonuc,MYSQL_BOTH))
                                {
                       
                                        $Html.="<tr>";
                       
                                        for($i=0;$i<$SutunSayisi;$i++)
                                        {
                                                $Html.="<td>".$Oku[$i]."</td>"
                                               
                                        }
                       
                                        $Html.="</tr>";
                       
                                }
                       
                                $Html.="</table>";
                               
                                echo $Html;
               
        }
}

?>

 index.php

<?php

        require_once("./__uygulama.php");
       
        $Conn = new __mysql();
       

        echo "<br><br><b><font color = "000FFF">select * from urunler</font></b>";
        echo "<b><br>Urunlerin listesi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from urunler "));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        echo "<b><font color = "000FFF">select * from calisanlar</font></b>";
        echo "<b><br>Calisanlarin Listesi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from calisanlar"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        echo "<b><font color = "000FFF">select * from calisanlar where adi like '%a%'</font></b>";
        echo "<b><br>Isminde a harfi geçen calisanlar";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from calisanlar where adi like '%a%'"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        echo "<b><font color = "000FFF">select * from calisanlar where adi like '_a%'</font></b>";
        echo "<b><br>Isminin Ikinci harfi a olan calisanlar";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from calisanlar where adi like '_a%'"));
        echo "<hr>";
        
Başlıksız İçerik______________________      
        echo "<b><font color = "000FFF">select * from calisanlar where adi like 'b%' order by adi</font></b>";
        echo "<b><br>Isminin birinci harfi b olan calisanlarin alfabetik si;ralanmasi;";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from calisanlar where adi like 'b%' order by adi"));
        echo "<hr>";
         
Başlıksız İçerik______________________             
                       
        echo "<b><font color = "000FFF">select count('id') from urunler</font></b>";
        echo "<b><br>count";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select count('id') from urunler"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        echo "<b><font color = "000FFF">select sum(urunsayisi) from zb</font></b>";
        echo "<b><br>urun sayisinin toplami ";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select sum(urunsayisi) from zb"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        echo "<b><font color = "000FFF">select avg(urunsayisi) from zb</font></b>";
        echo "<b><br>urun sayisinin ortalamas&#253; ";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select avg(urunsayisi) from zb"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        echo "<b><font color = "000FFF">select max(urunsayisi) from zb</font></b>";
        echo "<b><br>en fazla olan ürün sayisi ";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select max(urunsayisi) from zb;"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        echo "<b><font color = "000FFF">select min(urunsayisi) from zb</font></b>";
        echo "<b><br>en az olan ürün sayisi ";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select min(urunsayisi) from zb;"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        //LOWER()
        echo "<b><font color = "000FFF">select lower('MERHABA')</font></b>";
        echo "<b>Buyuk Karakterlerin Küçük Karaktere Çevrilmesi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select lower('MERHABA')"));
        echo "<hr>";   
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        //UPPER()
        echo "<b><font color = "000FFF">select upper('merhaba')</font></b>";
        echo "<b>Kucuk Karakterlerin Buyuk Karaktere Çevrilmesi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select upper('merhaba')"));
        echo "<hr>";   
       
Başlıksız İçerik______________________

        //LENGTH()
        echo "<b><font color = "000FFF">SELECT LENGTH('text')</font></b>";
        echo "<b><br>Karakter uzunlu&#240;unun sayi degeri</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("SELECT LENGTH('text')"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        //LEFT()
        echo "<b><font color = "000FFF">select left('merhaba', 2)</font></b>";       
        echo "<b><br>Soldan istenilen say&#253;da veri alma</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select left('merhaba', 2)"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        //RIGHT()
        echo "<b><font color = "000FFF">select right('merhaba', 2)</font></b>";       
        echo "<b><br>Sa&#240;dan istenilen say&#253;da veri alma</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select right('merhaba', 2)"));
        echo "<hr>";
       

     Başlıksız İçerik______________________

        //ROUND()
        echo "<b><font color = "000FFF">SELECT ROUND( 1.66 )</font></b>";     
        echo "<b><br>küsürlü say&#253;lar&#253; yuvarlama fonksiyonu</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("SELECT ROUND( 1.66) ;"));
        echo "<hr>";

     Başlıksız İçerik______________________

        //MOD()
        echo "<b><font color = "000FFF">SELECT MOD( 2,9)</font></b>"
        echo "<b><br>mod alimi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("SELECT MOD( 2,9);"));
        echo "<hr>";

      Başlıksız İçerik______________________

        //CONCAT
        echo "<b><font color = "000FFF">select concat(urun_adi,urunu_satan) from urunler;</font></b>";       
        echo "<b><br>urun_adi ile urunu_satan lar&#253;n birle&#254;imi </b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select concat(urun_adi,urunu_satan) from urunler where id between 1 and 6;"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
?>
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...