Konular

CSS Filtreler

Günümüzde sayfa tasar?m? için sadece html bilgisi yeterli olmuyor. Tasar?m ba?l? ba??na görsel bir ?ölene dönü?tü. Flash, Photoshop gibi birçok görsel tasar?ma yönelik araçlar? da kullanmay? bilmek gerekiyor. Bununla birlikte CSS stiller sayfalara yepyeni bir yüz ve özgürlük getirdiler. Sayfalar daha canl? ve daha renkliydi art?k. Peki, bu ayn? ?eklide sayfa içinde kulland???m?z resimler için de geçerlimiydi, tabiî ki evet

Daha önceki derslerimizde stiller hakk?nda geni? biri bilgi verdik bu nedenle DW'da CSS'leri nas?l kullanaca??m?z konusunda pek durmayaca??m. K?sa k?sa geçece?im. Bu konuda eksiklikleriniz varsa konuyla ilgili dersimize tekrar bakman?z? öneririm. Ba?lamadan önce CSS panelinizi aç?n ve yeni bir stil ekleyin. A?a??daki resimde gördü?ünüz menüye ula?t?ysan?z i?in ço?unu tamamlad?n?z demektir.

Bu pencerenin sol taraf?nda bulunan bölümlerden en alt?ndaki seçene?i seçin, Extensions seçene?ini. Bu bölümün en alt?nda Filtreleri (Filters) göreceksiniz.

 

www.dijitalders.com

CSS stil yaratma penceresi ve Extensions bölümü

Resminize uygulamak istedi?iniz filtreyi seçin ve OK de?ip menüden ç?k?n. Son olarak ta stilinizi resminize uygulay?n. Kolay ve etkili. Filters menüsünde birçok filtre var istedi?inizi seçin ve uygulay?n. Ben burada size hepsini anlatamam denemesi size kalm?? ama örnek olarak birkaç tanesini size tan?taca??m.

Örnek

Orijinal resmimize FlipH birlikte uygulayal?m. CSS Styles Penceresini aç?yor ve New style diyoruz, bu örnek için stilin ad?n? filtre1 koyal?m ve sadece bu dokümanda kullanal?m. Daha sonra aç?lan Style Definition Penceresinden Extensions k?sm?ndan filtrelere gelelim ve FilpH y? seçip OK diyelim. Son olarak da resmi seçip stili uygulayal?m. Sonucu görmek için sayfay? kaydedip taray?c?n?zda kontrol edebilirsiniz. (Internet Explorer).

www.dijitalders.com

Filtre uygulanm?? resimlere bir kaç örnek

Sonuç

Gördü?ünüz gibi ayn? resimle birçok farkl? görünüm elde ettik ve bunu yaparken DW d???nda hiçbir araç kullanmad?k. Ben sadece birkaç filtreyi size tan?tt?m, ama sizler burada bahsedemedi?im di?er filtreleri kendiniz deneyebilirsiniz ve sayfalar?n?za yeni renkler katabilirsiniz.

Yazan: Taner Aksoy

Kaynak www.dw.gen.tr/makale/detay/dreamweaver-css-filtreler/

Yorumunuzu Ekleyin

Database Paneli

Database paneli

26,291 Okunma 1 Yorum 05/06/2008 10:46:38

Div Çatılı sayfalar Oluşturmak

Çok değil birkaç yıl önce sayfa tasarımlarımızı yaparken ara yüz bileşenlerini tablolar kullanarak görünmez ızgaralar üzerine inşa ederdik. Bu durum; HTML yapı dilinin web tasarımcıları tarafından hatalı yorumlanmasının ve kullanılmasının bir sonucu idi. Tarayıcılar arası çekişmelerin ve tüm Internet alışkanlıklarımızı etkileyen tarayıcı savaşlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Fakat Web 2. 0 kavramının gündeme geldiği şu günlerde artık eski tasarım alışkanlıklarını bir kenara bırakıp modern tasarım ve web teknolojilerine cevap verecek web sayfaları tasarlamanın vakti geldi de geçiyor bile

26,011 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/08/2007 17:55:00

Recordset ile verileri sayfaya yazdırmak

Kayıt dizisi (recordset) ile Dreamweaver içerisinden veritabanına erişim sağlayarak, kriterlere göre ve ya istediğimiz sayıda kaydı sayfaya yazdırmak mümkün. Bizde bu makale ile veritabanı kayıt erişimlerini yakından inceleyeceğiz

21,725 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/08/2007 14:19:45

Bindings Paneli

Dreamweaver bindings paneli

20,776 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 10:03:38

Database Paneli

Veritabanlarına erişmek

19,762 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 09:12:39

Datebases Paneli

Resimli anlatım

19,667 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 11:05:53

Bindings Paneli

Veri bağlantılarının yönetildiği panel

19,042 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 09:11:51

Named Anchor

Named anchor aracı ile ilgili açıklamalar

19,028 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 10:18:51

Dreamweaver ile Site tanımlamaları

Dreamweaver birçok geliştirme ortamında olduğu gibi proje bazlı çalışmalar yapmaya olanak tanıyan bir yazılımdır. Bu makalede projelerimizi DW içerisinde nasıl yönetebileceğimizi göreceğiz

18,849 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/09/2007 02:25:54

ASP sayfası hazırlama

Dreamweaver mx de ASP çalışmak için daha önceden ASP ile uğraşmış olmak gereklidir. Her nekadar Dreamweaver Mx işimizi kolaylaştırsa da ASP 'den anlamak bazı durumlarda faydalı olacaktır. ASP öğrenmek için Dr. Hakkı ÖCAL 'ın ASP kitaplarını tavsiye ederim

18,736 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/08/2007 04:13:11

Yükleniyor...