Konular

Dreamweavera Giriş

Macromedia'nın diğer MX ürünlerinde kullandığı kolay kullanımlı menüleri ile dikkat çekiyor. Özellikle benim hoşuma giden özellik Insert, Properties gibi menülerin daha derli toplu durması. Böylece sayfada bütün menüler açık olsa bile kolaylıkla çalışma yapabiliyoruz. Fakat sistem ihtiyaçları biraz artmış. Bunun sebebi yeni programlama dillerini desteklemesi; ASP. Net, JSP gibi
 Programı çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir ekran görürüz;
Dreamweaver MX ana ekranı
Burada;

1)Program ve görünüm ayarlarını görebilir, dosya işlemlerini yapabiliriz.
2)Yardımcı menüler; Dizayn, kod, ASP uygulamaları, sitemizin dosyaları gibi kısımlar.
3)Insert; ana bileşenler (tablo, resim...) ve diğer bileşenler.
4) Properties; yani özellikler. O an kullandığımız nesnenin özelliklerini buradan değiştiririz.
5)Dizayn için kullandığımız çalışma alanı.


Bu menüleri sayfa içinde istediğimiz yere bağlayabilir kapatabilir, ismini değiştirebiliriz. Yerini değiştirmek için şekildeki yerden mouse ile istediğimiz yere taşıyabiliriz. Kapatmak ve isim
değiştirmek için sağ tuşu kullanabiliriz.Bu kısım ile kısmını kapatıp açarak daha iyi görüş sağlayabiliriz.DWmx ana menüleriSayfanın HTML kodları ile çalışmayı sağlar.

Aynı anda kodlar ve dizayn ile çalışmayı sağlar. (Kod görünümü View > Design view on top seçeneği ile değişir)

Sadece dizayn ile çalışmayı sağlar.

ASP gibi dillerle çalışırken veritabanı datalarını göstermeyi sağlar.

Sayfayı browserda (Internet explorer) test etmeyi sağlar.

HTML, ASP, Javascript gibi dillerin komutları hakkında bilgi veren pencereyi açar.

Visual aids > tablo, frame, layer çerçevelerini gizler.
Grid > Izgarayı gösterir.
Rulers > Cetveli gösterir.
Title Sayfaya başlık verdiğimiz kısım.

- file menüsü -

New---------------Yeni dosya açar.Burada hazır taslaklardan yararlanabiliriz.
Open---------------Varolan bir dosya açar.
Close---------------Dosyayı kapatır.
Save---------------Dosya kaydeder.
Save As---------------Dosyayı farklı kaydeder.
Save All---------------Açık dosyaların hepsini kaydeder.
Revert---------------Açık olan dosyanın bir önceki düzenlenmiş haline döner.
Print code---------------Yazıcıayarları.
Import---------------Dosya eklemek için. Burada Tabular data > Excel, Word > word dosyası.
Export---------------Dosyayı farklı kaydeder. CSS styles > stil dosyası, Table > Excel dosyası
Convert ---------------Dosyayı eski browserlara uyumlu veya XHTML haline çevirir.
Preview in browser---------------Browserda sayfayı test eder.
Debug in browser---------------Javascript leri browserda kontrol eder.
Check page---------------Sayfanın linklerini ve taglarını kontrol eder.
Design notes---------------Sayfayı yapanın özel notları.
Exit---------------Malum


- edit menüsü -

Undo---------------Yapılan değişikliği geri alır.
Redo---------------Yapılan değişikliği geri getirir.
Cut---------------Seçileni temizleyip kopyalar.
Copy---------------Seçileni kopyalar.
Paste---------------Seçileni yapıştırır.
Clear---------------Seçileni temizler.
Copy HTML---------------Seçileni HTML olarak kaydeder.
Paste HTML---------------Seçileni HTML olarak yapıştırır.
Select All---------------Herşeyi seçer.
Select parent tag---------------İmlecin bulunduğu tagı seçer.
Find and replace---------------Kelime bulmayı ve değiştirmeyi sağlar.
Find next---------------Başka kelimeleri arar.
Goto line---------------Kod ekranında istenilen satıra gitmeyi sağlar.
Show code hints---------------Kodlarla çalışırken imlecin bulunduğu tagın içeriğini listeler.
Edit with...---------------Sayfayı başka bir text editörüyle açmayı sağlar.
Preferences---------------Genel özellikler. Aşağıda genişçe incelenmiştir.


- View menüsü -

Code---------------Kod ekranını getirir.
Design---------------Dizayn ekranını getirir.
Code and design---------------Hem kod hem dizayn ekranını getirir.
Refresh design view---------------Dizayn görüntüsünü günceller.
Design view on top---------------Dizayn görüntüsü en üstte olur.
Live data---------------ASP vb. veritabanı datalarını gösterir.
Head content---------------Head tagları menüsünü getirir.
Table view---------------Tablo görünümlerini değiştirir.
Visual aids---------------Herşeyi seçer.
Code view options---------------İmlecin bulunduğu tagı seçer.
Rulers---------------Kelime bulmayı ve değiştirmeyi sağlar.
Grid---------------Başka kelimeleri arar.
Tracing image---------------Kod ekranında istenilen satıra gitmeyi sağlar.
Plugins---------------Kodlarla çalışırken imlecin bulunduğu tagın içeriğini listeler.
Hide panels---------------Sayfayı başka bir text editörüyle açmayı sağlar.
Toolbars---------------Genel özellikler. Aşağıda genişçe incelenmiştir.


- Insert menüsü -

Yardımcı menülerde Insert kısmında incelenmiştir.


- Modify menüsü -

Page properties---------------Sayfa özelliklerini ayarlamayı sağlar.
template properties---------------Taslak özelliklerini ayarlar.
Selection properties---------------Seçilen kısmın özelliklerini ayarlar.
Edit tag---------------Tag düzenlemek için kullanılır.
Quick tag editor---------------Hızlı tag düzenlemek için.
Make link, link target---------------Link vermek.
Table, frameset,navigation---------------tablo, frame, navigasyon menü
L ibrary---------------Seçileni kütüphaneye ekler.
Timeline---------------Flash ta kullanılan timeline ile aynı.

- Text menüsü -

Sayfa hazırlama bölümünde incelenmiştir.[ileride yazılacak]


- Commands menüsü -

Start recording---------------Klavye ile yapılan hareketleri kaydeder.
Play recording command---------------Kaydedilmiş hareketleri oynatır. Yapılan hareketleri ayrıca History sekmesinde görülebilir.
Edit command list---------------History sekmesinde kaydedilen hareketleri düzenler.
Get more commands---------------Macromedia sitesinden başka hareketler indirir.
Manage extensions---------------Extensionları düzenler.Extension ileride açıklanmıştır.
Apply source formatting---------------Kod ekranında yapılan değişikliği uygular.
Clean up HTML---------------Sayfadaki gereksiz tagları temizler..
Create web photo album---------------Fotoğraf albümü oluşturur.Bu komut için macromedia fireworks gereklidir.
Set color scheme---------------Sayfada kullanmak üzere arkaplan,font,tablo renkleri belirlemeye yarar.
Format table---------------Hazır tablo stilleri seçmeye yarar.
Sort table---------------Tabloları dizmeye yarar.


- Site menüsü -

Site files---------------Sitemizin dosyalarını gösterir.
Site map---------------Sitemizin dosyalarını simgelerle gösterir.
New site---------------Yeni bir site oluşturmayı sağlar.
Edit sites---------------Oluşturulan sitenin özelliklerini ayarlar.
Locate in site---------------Sayfanın sitedeki yerini gösterir.
Reports---------------Siteyi raporlamayı sağlar.

- Window menüsü -

Yardımcı pencereleri açıp/kapar.
Yorumunuzu Ekleyin

Database Paneli

Database paneli

26,291 Okunma 1 Yorum 05/06/2008 10:46:38

Div Çatılı sayfalar Oluşturmak

Çok değil birkaç yıl önce sayfa tasarımlarımızı yaparken ara yüz bileşenlerini tablolar kullanarak görünmez ızgaralar üzerine inşa ederdik. Bu durum; HTML yapı dilinin web tasarımcıları tarafından hatalı yorumlanmasının ve kullanılmasının bir sonucu idi. Tarayıcılar arası çekişmelerin ve tüm Internet alışkanlıklarımızı etkileyen tarayıcı savaşlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Fakat Web 2. 0 kavramının gündeme geldiği şu günlerde artık eski tasarım alışkanlıklarını bir kenara bırakıp modern tasarım ve web teknolojilerine cevap verecek web sayfaları tasarlamanın vakti geldi de geçiyor bile

26,011 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/08/2007 17:55:00

Recordset ile verileri sayfaya yazdırmak

Kayıt dizisi (recordset) ile Dreamweaver içerisinden veritabanına erişim sağlayarak, kriterlere göre ve ya istediğimiz sayıda kaydı sayfaya yazdırmak mümkün. Bizde bu makale ile veritabanı kayıt erişimlerini yakından inceleyeceğiz

21,725 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/08/2007 14:19:45

Bindings Paneli

Dreamweaver bindings paneli

20,776 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 10:03:38

Database Paneli

Veritabanlarına erişmek

19,762 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 09:12:39

Datebases Paneli

Resimli anlatım

19,667 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 11:05:53

Bindings Paneli

Veri bağlantılarının yönetildiği panel

19,042 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 09:11:51

Named Anchor

Named anchor aracı ile ilgili açıklamalar

19,028 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 10:18:51

Dreamweaver ile Site tanımlamaları

Dreamweaver birçok geliştirme ortamında olduğu gibi proje bazlı çalışmalar yapmaya olanak tanıyan bir yazılımdır. Bu makalede projelerimizi DW içerisinde nasıl yönetebileceğimizi göreceğiz

18,849 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/09/2007 02:25:54

ASP sayfası hazırlama

Dreamweaver mx de ASP çalışmak için daha önceden ASP ile uğraşmış olmak gereklidir. Her nekadar Dreamweaver Mx işimizi kolaylaştırsa da ASP 'den anlamak bazı durumlarda faydalı olacaktır. ASP öğrenmek için Dr. Hakkı ÖCAL 'ın ASP kitaplarını tavsiye ederim

18,736 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/08/2007 04:13:11

Yükleniyor...