Adobe Dreamweaver CS3 modify menüsü page properties penceresi..

Bu kısımda sayfamızın ayarlarını yapabiliriz. Bu kısma Ctrl J tuşları veya modify menüsünden page properties seçeneğinden ulaşabiliriz
Adobe Dreamweaver CS3 modify menüsü page properties penceresi..

Page font : Sayfamızdaki fontu ayarlamak için ve fontu kalın ve italik yapmak için kullanacağımız kısımdır.
Size : Fontumuzun boyutunu ve boyut çeşidini(pixels,cm vb.)ayarlamamıza yarar.
Text color : Yazımızın rengini ayarlamamıza yarar.
Background color : Arka plan rengini ayarlamamıza yarar.
Background image : Arka plana resim yerleştirmemize yarar.
Repeat : Arka plan resminin tekrar edip etmemesini ayarlamamıza yarar.
+ no repeat : Tekrar etmez.
+ repeat : Tekrar eder.
+ repeat-x : X düzleminde tekrar eder.
+ repeat-y : Y düzleminde tekrar eder.
Left margin : Yazımızın soldan ne kadar (pixels,cm vb.)hizalı yazılacağını ayarlamamıza yarar.
Right magrin : Yazımızın sağdan ne kadar (pixels,cm vb.)hizalı yazılacağını ayarlamamıza yarar.
Top magrin : Yazımızın üstten ne kadar (pixels,cm vb.)hizalı yazılacağını ayarlamamıza yarar..
Bottom magrin : Yazımızın alttan ne kadar (pixels,cm vb.)hizalı yazılacağını ayarlamamıza yarar.

Adobe Dreamweaver CS3 modify menüsü page properties penceresi..

Link font : Sayfamızdaki linklerin fontunu ayarlamak için ve fontu kalın ve italik yapmak için kullanacağımız kısımdır.
Size : Link fontumuzun boyutunu ve boyut çeşidini(pixels,cm vb.)ayarlamamıza yarar.
Link color : Linkimizin rengini ayarlamamıza yarar.
Rollover links :
Üzerine gelindiğinde başka bir linke yönelen linklerin rengini ayarlamamıza yarar.
Visited links :
Tıklanan linklerin rengini ayarlamamıza yarar.
Active links :
Aktif linklerin rengini ayarlamamıza yarar.
Underline style :
Linklerin altı çizili stillerini ayarlamamıza yarar.
+ Always underline : Linkler her zaman altı çizili olur.
+ Never underline :
Linkler hiç bir zaman altı çizili olmaz.
+ Show underline only on rollover :
Sadece rollover linklerde altı çizgi gösterilir.
+ Hide underline on rollover : Rollover linklerin altı çizgileri gösterilmez.

Adobe Dreamweaver CS3 modify menüsü page properties penceresi..

Heading font : Sayfamızdaki başlıkların fontunu ayarlamak için ve fontu kalın ve italik yapmak için kullanacağımız kısımdır.
Bu kısımda h1-h6  başlık stillerinin boyutunu ve renklerini ayarlayabiliriz.

Adobe Dreamweaver CS3 modify menüsü page properties penceresi..

Title : Sayfamızın ismini ayarladığımız kısımdır.
Document Type(DTD) : Doküman tipimizi ayarlamaya yarar.
Encoding : Kullanacağımız dil kodlamasını buradan seçebiliriz.

Adobe Dreamweaver CS3 modify menüsü page properties penceresi..

Tracing image : Tasarımını yaptığımız sayfanın resim halindeki görüntüsünü sayfa arka planına filigran olarak ekleyip, sayfa elemanlarını üzerine yerleştirmek için kullanılan resim dosyası.
Transparency : Eklenen resmin şeffaflığını ayarlamak için kullanılır.
+ Transparent : 0% a gelindiğinde resim hiç gözükmez.
+ Opaque : 100% e gelindiğinde resim en net şekilde gözükür.


Kaynak Reha GÜRSEL
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...