Place holder, Eklenen Resme Ait Propertiesteki tüm bölümler

Place holder, Eklenen Resme Ait Propertiesteki tüm bölümler
Place Holder
    Place Holder resim yüklenmeden önce sayfada görüntülenir ve yüklenecek olan resmin yerin tutar.
Place holder, Eklenen Resme Ait Propertiesteki tüm bölümler
    Name : Place Holder üzerinde görünecek isim
    Width : Place Holder genişliği belirlenir.
    Height : Place Holder yüksekliği belirlenir.
    Color : Place Holder zemin rengi belirlenir.
    Alternate text : Alternatif metin.

 Place holder, Eklenen Resme Ait Propertiesteki tüm bölümler
    İstenilen özellikler belirlendikten sonra Place Holder ’in görünümü yukarıdaki gibi olur ve istediğimiz zaman Place Holder üzerine çift tıklayarak resim ekleyebiliriz.

Eklenen Resme Ait Propertiesteki Tüm Bölümler Place holder, Eklenen Resme Ait Propertiesteki tüm bölümler
    Edit bölümü :
     Place holder, Eklenen Resme Ait Propertiesteki tüm bölümler
        1)Edit : Resmi düzenlemek için hangi düzenleyicide açılacağı belirlenir. Kayıtlı olan düzenleyiciyi değiştirmek için Edit menüsü/Preferences/File Types / Editors bölümünü kullanabiliriz.
        2) Optimize : Resmin renk özelliklerini ve boyutlarını değiştirmeye yarar.
        3)Crop : Resmin istediğimiz bölümünü kesmeye yarar.
        4)Resample :  Resmin özelliklerinde bir değişiklik yapılmışsa aktif olur ve yapılan değişiklikleri uygulamaya yarar.
        5)Brightness/Contrast  : Resmin parlaklık ve karşıtlık ayarlarını yapmaya yarar.
        6)Sharpen : Resmi keskinleştirmeye yarar.
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...