Image Viewer

Image viewer
Image Viewer
Insert > Media > Image Viewer e tıklarız.

Image Viewer

Açılan kısımdan image viewerımızı kaydedeceğimiz yeri seçeriz ve isim veririz.
Image Viewer

Properties
Image Viewer görünüşünün ayarlandığı kısımdır.
Image Viewer


Flash Element
bgColor = Slayt penceremizin arkaplan rengidir.
captionColor = Slayt penceremize eklediğimiz yazının rengidir.
captionFont = Slayt penceremize eklediğimiz yazının fontudur
captionSize = Slayt penceremize eklediğimiz yazının boyutudur.
frameColor = Slayt penceremize eklediğimiz çerçevenin rengidir.
frameShow = Slayt penceremizde çerçeve gösterip göstermeyeceğimizi ayarladığımız kısımdır.
frameThickness = Slayt penceremize eklediğimiz çerçevenin kalınlığıdır.
imageCaptions = Slayt penceremize eklediğimiz yazıdır.
imageLinks = Slaytımızdaki resimlerimize tıklandığında gidilecek linklerdir.
imageLinkTarget = Slaytımızdaki resimlere tıklandığında linklerin nasıl açılacağını(aynı pencerede,farklı pencerede vb.) ayarladığımız kısımdır.
imageURLs = Slaytımızdaki resimlerin kaynağıdır.
showControls = Slaytımızda kontrollerin gösterip göstermeyeceğimizi ayarladığımız kısımdır.
slideAutoPlay = Slaytın otomatik başlayıp başlamayacağını ayarladığımız kısımdır.
slideDelay = Slayttaki resimlerin ne kadar süreyle geçiş yapılacağını ayarladığımız kısımdır.
slideLoop = Slaytımız bittiğinde otomatik olarak yeniden başlayıp başlamayacağını ayarladığımız kısımdır.
title = Slaytımızın başlığıdır.
titleColor = Slaytımızın başlık rengidir.
titleFont = Slaytımızın başlık fontudur.
titleSize = Slaytımızın başlık boyutudur.
transitionsType = Slaytımızdaki resimlerin geçiş şeklidir.

Image Viewer

Image URLs
Slaytımızda bulunan resimlerin oldugu kısımdır.
+ butonu ile yeni resim ekleyebiliriz.
- butonu ile varolan bir resimi çıkartabiliriz.
Image Viewer


Image Links
Slaytımızdaki resimlere tıklandığında gidilecek linkleri verdiğimiz kısımdır.
+ butonu ile yeni link ekleyebiliriz.
- butonu ile varolan bir linki çıkartabiliriz.
Image Viewer

Açık mavi background color a sahip Image Viewer
Image Viewer

Image Caption kısmına yazı yazılmış Image Viewer
Image Viewer

Kırmızı frameye sahip Image Viewer
Image Viewer

Title kısmına yazı eklenmiş Image Viewer
Image Viewer


Kaynak   Reha Gürsel ™
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...