Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

LIKE

 

SELECT *
FROM Kitap
WHERE kitapAdi LIKE 'Önümüzdeki Yol';

Joker Karakterler

 • %
  Birden fazla harf veya rakamın yerini tutar.
 • *
  Bazı sistemlerde, birden fazla harf ve rakam yerini tutar.
 • _
  Bir tek harf veya rakam yerini tutar (Bir çok sistemde)
 • ?
  Bir tek harf veya rakam yerini tutar (Bazı diğer sistemlerde)
 • [ABC]
  Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir.(SQLServer,Sybase)
 • [^ABC]
  Herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir.(SQL Server, Sybase)

 

% - *

 Birden fazla harf veya rakamın yerini tutar.

SELECT *
FROM uye
WHERE Adi LIKE 'A%';

 

 

:: Baş harfi A olan üyeleri gösterir.

Sonuç

A Harfiyle Başlayan üyelerin isimleri

Ahmet Kurtuldu

Ali Uyanık

Aslı Şahin


 

 

 

_  -   ?

Bir tek harf veya rakam yerini tutar (Bir çok sistemde)

SELECT *
FROM Üye
WHERE üyeAdi LIKE '_A%';

:: İkinci harfi A olan üyelerin isimleri

Sonuç

İkinci harfi A olan üyelerin Sayısı
Rahman Aydın
Şaban Kısa
Taha Furhan
 

 

[ABC] - [^ABC]

 Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir.(SQLServer,Sybase)

SELECT *
FROM Üye
WHERE üyeAdi LIKE '[HM]';

:: İçerisinde HM olan üyelerin isimleri

Sonuç

İçerisinde HM olan üyelerin isimler
Ahmet İşbilir
Mehmet Savaş

 

NULL

Bazen bir alana değer girilmiş olup olmadığın karşılaştırmak zorunda kalabiliriz.İşte null karşılaştırma yapmaya yarar.NULL için karşılaştırma yaparken, IS NULL deyimi kullanılır. Boşluk olmayan alanlar için karşılaştırma yaparken ise IS NOT NULL deyimi kullanılır.

 

SELECT *
FROM Kitap
WHERE ISBNNo IS NULL;

 

ORDER BY

SELECT işlemi ile elde edilen sonucun  sıralanmış olarak listelenmesini  durumda ORDER BY kullanılır

 

GROUP BY

Bazen verileri gruplandırarak işlem yapmak istediğimizde group by kullanılır.

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...