Like Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

Like joker karakterler, ıs [not] null, order by, group by, as

LIKE

Joker Karakterler:‘%’ ve ‘_’ veya ‘?’ karakterlerine joker karakterler denir.

 • %
  Birden fazla harf veya rakamın yerini tutar.
 • *
  Bazı sistemlerde, birden fazla harf ve rakam yerini tutar.
 • _
  Bir tek harf veya rakam yerini tutar (Bir çok sistemde)
 • ?
  Bir tek harf veya rakam yerini tutar (Bazı diğer sistemlerde)
 • [ABC]
  Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir.(SQLServer,Sybase)
 • [^ABC]
  Herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir.(SQL Server, Sybase)

 

LIKE ÖRNEKLERİ  

ÖRNEK : Adı MURAT olanı LIKE komutu ile seçmek için

SELECT *
FROM `bilgi`
WHERE ad LIKE 'murat'
 

Lıkeeee

 

ÖRNEK 1: veri tabanında başında ve sonunda ne olursa olsun içinde 'a' geçenleri bulur.

SELECT * FROM `alan` WHERE ad LIKE '%a%'


lıkeeee

ÖRNEK 2:  başında ne olursa olsun sonu 'T' ile bitenleri bulur.

SELECT * FROM `alan` WHERE ad LIKE '%t'


Lıkeeee

ÖRNEK 3:  Mutlaka 'M' ile başlayan ve 'M' den sonra herhangi bir karakter içerenleri bulur.

SELECT * FROM `bilgi` WHERE ad LIKE 'm%'


Lıkeeee

NULL

Bazen bir alana değer girilmiş olup olmadığın karşılaştırmak zorunda kalabiliriz.

ÖRNEK : ALAN veri tabanındaki ad sütünlarındaki boş olmayan sütünları gösterir.

NULL
SELECT *
FROM `alan`
WHERE ad IS NOT NULL


Lıkeeee

ORDER BY

Bu komut mysql tablolarında seçilen sütunun küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasını sağlayan komuttur

ÖRNEK : alan veritabanındaki yaş lari küçükten büyüye sıralamak için kullanılır.

SELECT *
FROM alan
ORDER BY yas
 


Lıkeeee

GROUP BY

Bazen verileri gruplandırarak işlem yapmak zorunda kalabiliriz. Genellikle veriler gruplandığında her bir grup için şu işlemlerden biri yapılmak isteniyor demektir.

ÖRNEK :alan veritabanındaki no ları toplamını toplam başliği altında toplar

SELECT SUM(no) as TOPLAM
FROM alan
 


Lıkeeee

AS

ÖRNEK:alan veri tabanındaki no su en kalin kitabı bulur.

 

SELECT MAX(no) AS EnKalinKitap
FROM alan;
 

Lıkeeee

 Murat Saka

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...