Temel Sql Komutları

INTERSECT (KESİŞİM)

örnek : Hem Ankara doğumlu,hem de İstanbul doğumlu öğrencilerin bulunduğu sınıfları listeleyelim.
SELECT * FROM (SELECT sınıf_noFROM öğrenciler WHERE dog_yeri LIKE "%Ankara%" INTERSECT SELECT sınıf_no FROM öğrencilerWHERE dog_yeri LIKE "%İstanbul%" ); 4. LIKE

Adres sütunu içerisinde semt bölümüne ait ayrıca bir sütun olmadığını varsayarak semt adı adres sütunu içerisinde yer alır ve buradan da LIKE (BULUNAN) komutuyla adres sütunu içerisinde Levent semtinde oturan öğrencileri listeleyelim.

SELECT * FROM öğrenciler WHERE adres LIKE '% LEVENT %' ; " Adres LIKE '%LEVENT%' ifadesi adres içinde her hangi bir yerde LEVENT yazan yerde oturan personeli listeleyecektir.LIKE sözcüğünü ,alt çizgi (-) sembolü ile birlikte kullanmakta mümkündür.

SELECT * FROM öğrenciler WHERE adı LIKE 'Mehmet -----'; Şekildeki komut ile ad alanı "Mehmet " ile başlayan ve ad alanı uzunluğu 10 karakter olan isimlere sahip öğrencileri listeleyecektir.Mehmet Ali , Mehmet Can , Mehmetçik gibi isimler dolayısıyla bu listede olacaklardır..Anlaşılacağı gibi "-" sembolü , tek karakterlik bir bilgiyi temsil etmektedir.
 

SELECT * FROM (SELECT sınıf_no FROM öğrenciler WHERE dog_yeri LIKE "%Ankara%" INTERSECT SELECT sınıf_no FROM öğrenciler WHERE dog_yeri LIKE "%İstanbul%" )
 
 
BETWEEN (ARASINDA)

örnek : Öğrenci numarası 240 ile 400 arasında olan öğrenciler kimlerdir?
SELECT * FROM öğrencilerWHERE öğrenci_no> =240 AND öğrenci_no < = 400; BETWEEN komutu ile daha kısa olacaktır.
 
SELECT * FROM öğrenciler WHERE öğrenci_no BETWEEN 240 AND 400;

 Temel SQL Komutları
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...