Sql Komutları

Create, drop, alter add, alter drop, alter change
Sql KomutlarıYeni bir tablo oluşturma:
 
CREATE TABLE

CREATE TABLE alan1 {tip} [özellikler],
alan2 {tip} [özellikler],

[UNIQUE (alan1, alan2)].

Özellikler, değişken özelliklerini taşımaktadır..

Örnek 1:
 
CREATE TABLE ozluk1(
ogr_no char( NOT NULL,
adi char(15) NOT NULL,
soyadi char(15) NOT NULL,
sinifi int,
d_tarihi date,
cinsiyeti char(1),
ilce_kodu char(4) LABEL Doğum Yeri,
harc_kredi logical,
adres1 char(30),
adres2 char(30),
adres3 char(30)
);

ozluk tablosunun özelliklerini hatta aynısını SQL komutunu ile yukarıdaki gibi ozluk1 tablosu oluşturulmaktadır.

Not Null özelliği bu alanların zorunlu olarak doldurulması yani boş geçilemez olduğunu ifade etmektedir.


Tablo adı değiştirme:


Alter komutu ile tablo yapısı değiştirilir.

Bir tablonun adı da değiştirilebilir.
ALTER TABLE RENAME TABLE .

Tabloya alan ekleme:

Tablolara yeni bir alan eklenebilmektedir.
ALTER TABLE ADD tip [[Label] [Format][Column Label]].
 
ALTER TABLE ozluk1 ADD baba_adi CHAR (15).
  Ozluk1 tablosuna öğrencinin baba adını girilebilmesi için, baba_adi adında bir alan tablonun sonuna eklenmiştir..

Tabloda alan  silme
ALTER TABLE DROP .
 
ALTER TABLE ozluk1 DROP baba_adi
  Ozluk1 tablosunda var olan baba_adi alanını silen SQL komutu

Adları değiştirme:

Bir tabloya ait alanların da adı değiştirilebilir.
ALTER TABLE
RENAME TABLE .

Tabloda alan güncelleme:

Alanların özellikleri değiştirme:
ALTER TABLE
MODIFY tip [[Label] [Format]
[Column Label]].


Örnek 2:
 
ALTER TABLE ozluk1 MODIFY baba_adi CHAR (25);
 
Ozluk tablosunda var baba_adi alanını 25 olarak genişleten SQL komutunu yazılabilir.

Alanların isimlerini değiştirme:
 
ALTER TABLE ozluk1 RENAME TABLE ozluk2
 
Ozluk1 tablosunun adını Ozluk2 olarak değiştiren SQL komutudur.

Tablo Silme:

Tablolara ihtiyaç kalmadığı zaman silmeye yarar.

DROP TABLE .
 
DROP TABLE ozluk2
 
Ozluk2 tablosunu silen SQL komutunu yazılabilir, burada tablodaki bilgilerde yok olacaktır.
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...