Sql Komutlarının Uygulanışı

Dıstınct, ın, not ın, ın(select...), any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between
Sql Komutlarının Uygulanışı
  
SELECT users.name AS Ad,users.sirname AS Soyad,users.mailadr AS Mail,countries.name AS Ülke FROM users,countries WHERE countries.id=users.country
 SQL Komutlarının uyğulanışı

Yukardaki tabloya göre gönderim yapmış kullanıcıları listelemek için
 
SELECT DISTINCT sender AS Gönderen FROM senders
 

Yukardaki tabloya göre Kargo teslim almış kullanıcılar
 
SELECT DISTINCT receiver AS Alıcı FROM receivers
 Sql Komutlarının Uyğulanışı

Yukardaki tabloya göre Hem ürün teslim alan hem ürün teslim eden kullanıcılar
 
(SELECT DISTINCT receiver AS Kullanıcı FROM receivers) UNION (SELECT DISTINCT sender AS Kullanıcı FROM senders)
 

Yukardaki tabloya göre   Kullanıcıların Ülkeleri
 
SELECT name AS Ülke FROM countries WHERE id IN(SELECT country FROM users)
 Sql Komutlarının Uyğulanışı

Yukardaki tabloya göre  Hiçbir faaliyeti olmayan kullanıcılar
 
SELECT name AS Ad FROM users WHERE id NOT IN(SELECT sender FROM orders union SELECT receiver FROM orders)
 Sql Komutlarının Uyğulanışı

Yukardaki tabloya göre  Ingiltere ve Almanya'dan olanlar
 
SELECT users.name AS Ad,countries.name AS Ülke FROM users,countries WHERE country = any(SELECT country FROM users WHERE country IN(12,3)) AND countries.id=users.country
 Sql Komutlarının Uyğulanışı

Yukardaki tabloya göre  Kullanici idleri 3-5 arası olan kullanıcılar
 
SELECT name FROM users WHERE id BETWEEN 3 AND 5
 Sql Komutlarının Uyğulanışı
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...