Konular

Pseudo-sınıfları ve Pseudo-elementleri

Pseudo sınıf ve elementleri CSS’i destekleyen web tarayıcıları tarafından otomatik olarak tanınan özel sınıf ve elementlerdir. Bu sınıf ve elementler (x)html hiyerarşisi ile erişemediğimiz element ve sınıflara erişmemizi sağlar. Pseudo sınıfı bir elementi farklı sınıflara böler(örn: link elementini active, visited vd. sınıflarına böler) Pseudo elementi ise bir elementi alt kısımlara böler (örneğin bir paragrafın ilk harfi, bir paragrafın ilk satırı gibi. )

Pseudo sınıfına örnek:

a:visited { color: red; }

Pseudo elementine örnek:

p:first-line { font-weight: bold; }

Pseudo sınıf ve elemtleri HTML class özelliği olarak belirtilmemiştir. Normal sınıflar pseudo sınıf ve elementleri ile kullanılabilir.

 1. a.disariyalinkller:link, a.disariyalinkller:visited {color: maroon;}

Aynı şekilde id seçicileri ile birlikte de kullanılabilirler

a#altkisim:link { font-weight: bold; }

Pseudo sınıflarını da ikiye ayıra biliriz. Link Pseduo Sınıfıları ve Dinamik Pseudo Sınıfları

Link Pseudo sınıfı

Yanlızca linklere uygulanan iki Link Pseduo sınıfı vardır. :link ve :visited

:link - Ziyaret edilmemiş sayfanın linkine stil tanımlaması yapmak için kullanılır. Ancak bir çok web tarayıcısı yapılan stil tanımlarını ziyaret edilmiş sayfa linklerine de uygular.

:visited - Henüz ziyaret edilmiş sayfa linklerine stil tanımlaması yapmak için kullanılır.

 1. a:link {color: blue;}
 2. a:visited {color: red;}

Bunun yerine genelde aşağıdaki gibi bir kod da kullanılır

 1. a {color: blue;}
 2. a:visited {color: red;}

Bu kodlama ile kullanıcaya ziyaret ettiği sayfa linkleri farklı renkte gösterilerek içeriksel bir bilgi görsel olarak verilebilir.

Browser Uyumu:

Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0, 7.0: destekliyor ;
Netscape Navigator 6.0, 7.0: destekliyor ;
Mozilla 1.0: kısmen ;
Opera 5.0 ‘ 6.0: destekliyor

Dinamik Pseudo Sınıfları

Dinamik Pseudo Sınıfları sayfa görünümüne çok büyük katkılar yapabilir. Bu sınıflar genelde linklere uygulanır ancak bir çok kullanım alanları vardır. tanedir :focus, :active ve :hover

Not

Pseudo sınıflarında sıralama önemlidir. Genel kullanımda “link-visited-hover-active,” sıralaması yapılmalıdır. Tüm sınıflar içinse “link-visited-
focus-hover-active.”
sıralaması yapılmalıdır.

:focus - Odaklanan elemente stil tanımlası yapmak için kullanılır Örn: input alanına içerik girerken

:active - Aktif olan elemente stil atamak için kullanılır.

:hover - Bir elementin üzerine Farenin imleci geldiğinde yapılacak tanımlama için Örn: bir linkin üzerine fare ile geldiğimizde renk değiştirmesini sağlamak için

Linkler için genel kullanım

a:link {color: navy;}
a:visited {color: gray;}
a:hover {color: red;}
a:active {color: yellow;}

:focus için bir örnek verecek olursak

 1. input:focus {background: silver; font-weight: bold;}

Browser Uyumu:

Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0, 7.0: destekliyor ;
Netscape Navigator 6.0, 7.0: destekliyor ;
Mozilla 1.0: destekliyor ;
Opera 5.0 ‘ 6.0: destekliyor

İlk Çocuk Elementi seçmek

Diğer bir pseudo sınıfımız :first-child‘dır.

first:child: Belirtilen elementin ilk Çocuk Elementine stil atamak için kullanılır.

 1. p:first-child {font-weight: bold;}
 2. li:first-child {color:#f00;}
 3. <div>
 4. <p>Bu paragraf ilk çocuk elementtir ve sonuç olarak kalın olacaktır</p>
 5. <ul> <li>Bu liste ilk çocuk elementtir ve font rengi kırmızı olacak</li> <li>Bu <strong>çocuk element </strong>değil</li> <li>Bu da değil</li> </ul>
 6. <p>Bu pragraf <em>bir</em> çocuk element değil.</p>
 7. </div>

Browser Uyumu:

Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0 desteklemiyor 7.0: destekliyor ;
Netscape Navigator 6.0, 7.0: destekliyor ;
Mozilla 1.0: destekliyor ;
Opera 5.0 ‘ 6.0: desteklemiyor

:lang Pseudo Sınıfı

Lang pseudo sınıfı içerikteki bir elemente farklı bir dil de yazmamızı sağlar.

Atanabilecek dil listesi ve kullanılacak kısaltmalara ISO 639 and RFC 1776 standards erişebilirsiniz.

 1. <html><head> <title>lang test</title>
 2. <style type="text/css">
 3. p:lang(fr) {color: red;}
 4. </style>
 5. </head><body>
 6. <p lang="fr">
 7. Bonjour le monde!
 8. </p>
 9. </body></html>

Browser Uyumu:

Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 desteklemiyor
Mozilla 1.0: destekliyor ;
Opera 7.5 ‘ 8.5 - 9.0: destekliyor

Pseudo Sınıflarını birleştirmek

CSS2.1 ile birlikte aynı seçiciye ait pseudo elemntlerini birleştirme özelliği de gelmiştir. Örneğin ziyaret edilmiş linklerin hover özelliği ile ziyaret edilmemiş linklerin hover özelliğini farklı atamak istesek

 1. a:link:hover {color: red;}
 2. a:visited:hover {color: pink;}

Sıralama önemli değildir.

Browser Uyumu:

Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 desteklemiyor
Mozilla 1.0: destekliyor ;
Opera 9.0: desteklemiyor

Pseudo Element Seçicileri

Bu elementler hayali elementlerdir. (X)HTML hiyerarşisi içinde bu elemntlere yoktur. CSS2.1 de Dört adet Pseudo Element Seçicisi vardır: first-letter, first-line, before ve after

first-letter (ilk harf)

Bir blok-level elementin ilk harfine stil tanımlması yapmak için kullanılır. Örnek verecek olursak h1 elementinin baş harfinin büyük olması için :

 1. h1:first-letter {font-size: 200%;}
 2. <h1>Bu büyük bir başlık</h1>

Browser Uyumu:

Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0 desteklemiyor 7.0: destekliyor ;
Netscape Navigator 6.0, 7.0: destekliyor ;
Mozilla 1.0: destekliyor ;
Opera 5.0 ‘ 6.0: destekliyor

first-line (ilk satır)

Bir metnin ilk elementine stil atamak için kullanılır. Örneğin paragraflarınızın ilk satırlarını renklendirmek isitiyorsunuz.

 1. p:first-line {color: red;}

Browser Uyumu:

Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0,7.0 destekliyor ;
Netscape Navigator 6.0, 7.0: destekliyor ;
Mozilla 1.0: destekliyor ;
Opera 5.0 ‘ 6.0: destekliyor

before ve after elementleri

Bir elementin öncesine ve sonrasına bir içerik veya özellik eklemek için kullanılır.

Notlarımızın başına otomatik oalrak Not yazmak için

 1. P.not:before { content: “Not.” }

kodu yeterlidir. Aynı şekilde paragraflarımzın sonuna otomatik bitti yazıp nokta koymak istersek

 1. body:after {content: ” Bitti.”;}

yeterlidir.

Browser Uyumu:

Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0,7.0 desteklemiyor
Netscape Navigator 6.0, 7.0: destekliyor ;
Mozilla 1.0: destekliyor ;
Opera 7.5 ‘ 8.5: destekliyor

Pseudo-classes
Pseudo-class Purpose IE F N W3C
:active Adds special style to an activated element 4 1 8 1
:focus Adds special style to an element while the element has focus - 1.5 8 2
:hover Adds special style to an element when you mouse over  it 4 1 7 1
:link Adds special style to an unvisited link 3 1 4 1
:visited Adds special style to a visited link 3 1 4 1
:first-child Adds special style to an element that is the first child of some other element - 1 7 2
:lang Allows the author to specify a language to use in a specified element - 1 8 2

Pseudo-elements

Pseudo-element Purpose IE F N W3C
:first-letter Adds special style to the first letter of a text 5 1 8 1
:first-line Adds special style to the first line of a text 5 1 8 1
:before Inserts some content before an element   1.5 8 2
:after Inserts some content after an element   1.5 8 2

Kaynak www.fatihhayrioglu.com/

www.w3schools.com/css/css_reference.asp

Yorumunuzu Ekleyin

CSS ile Web Sayfası Oluşturma

CSS’in en büyük avantajlarından biri ve en önemlisi başka bir koda(XHTML hariç) ihtiyaç duymaksızın sayfa iskeleti ve stilini oluştumamıza olanak sağlamasıdır.CSS 1996′dan beri kullanıla gelen bir standart olsa da popülaretesini Zen Garden’ın sayfa planlaması için kullanmaya başlamasından sonra arttırmıştır.Eskiden sayfayapısını tablolarla oluştururduk.Bu kullanımın bir çok sorunları vardı.Bunları aşmak için CSS ile sayfa planlama metodları kullanılmaya başlanmıştır.Biz burada bu konudan bahsedeceğiz.

70,808 Okunma 3 Yorum 11/07/2007 16:49:40 31/05/2014 16:50:32

Css İle Hizalama İşlemleri

Yapacağınız bir sitenin, sayfanın tam ortasında görünmesini istiyorsunuz diyelim. Bunu çok basit ve pratik bir işlemle çözebilirsiniz.

55,894 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/07/2007 19:48:11 29/12/2013 15:02:02

CSS Konumlandırma (Position)

CSS konseptinin en önemli konusukonumlandırma (positioning) dir. positon:static, position:absolute, position:relative, position:fixed şeklinde kullanılır.

26,242 Okunma Henüz yorum yapılmamış 09/07/2007 18:20:40 29/12/2013 14:47:24

CSS ile Content Menü Yapımı

İçeriğe göre boyutlarını ayarlayabilen ve gerekli resimleri tek bir dosyadan alan bir Content Menü tasarımı

26,112 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/01/2010 04:22:34

CSS’i Web Sayfalarına Eklemek

CSS’in yapısı iki ana kısımdan oluşur. Seçiciler(Selector) ve Bildirim Bloğu(Declaration Block). Bildirim Bloğuda iki ye ayrılır. Özellik(Property) ve Değer(Value)

24,951 Okunma 1 Yorum 12/07/2007 18:42:48

CSS Seçicileri

CSS güçlüdür, çünkü CSS uygun stilleri ve bu stilleri nasıl uygulanacağını belirlemek için (X)HTML dökümanının yapısını kullanır. (X)HTML Sayfa yapısına stil uygulamanın bir çok yolu vardır. Ancak bu yolları öğrenmeden önce (X)HTML hiyerarşisini öğrenmemiz gerekir

23,481 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/09/2007 23:01:25

Internet Explorer Koşullu İşlemleri

Koşullu yorum basit bir Internet Explorer özelliğidir, Microsoft Windows ve IE5 sonrasında geçerlidir. Mantık olarak Ineternet Explorerin sürümüne görefarklı HTML blokları kullanıcılara sunmak olarak özetlenebilir.

22,614 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/02/2010 01:08:14

CSS ile yazıcı çıktı işlemleri

Web sayfalarının çıktılarını almak her zaman sorunludur. Web sayfaları web tarayıcılarında güzel görünürler ancak çıktı almak için uygun değildirler. Web sayfalarında yazıların daha okunaklı olması için sans-serif font ailesi kullanılır ancak çıktı için uygun olan font tipi serif font ailesidir. Ayrıca bir çok site de çıktıda görünmememsi gereken sol menü, banner ve alt kısım gibi alanlar vardır

21,742 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/07/2007 00:05:06

CSS te kullanılan kısaltmalar

CSS; kodlama yaparken bizim bazı kısaltmaları kullanmamıza izin verir. Böylece hem fazla kod yığınından kurtulmuş oluruz, hemde sayfa boyutlarını en aza indirmiş oluruz

19,775 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/07/2007 00:16:08

(X)HTML Döküman Hiyerarşisini Anlamak

CSS güçlüdür, çünkü CSS uygun stilleri ve bu stilleri nasıl uygulanacağını belirlemek için (X)HTML dökümanının yapısını kullanır. (X)HTML Sayfa yapısına stil uygulamanın bir çok yolu vardır. Ancak bu yolları öğrenmeden önce (X)HTML hiyerarşisini öğrenmemiz gerekir

19,035 Okunma Henüz yorum yapılmamış 09/07/2007 00:11:42

Şerit Halindeki Resimden Bölümler Almak

Sitelerin yüklenme hızını arttıran ve template yapısına uygun olmasını sağlayan CSS özelliği hakkında bir makale

18,876 Okunma 1 Yorum 22/02/2008 09:18:59

CSS Classları Hakkında

Bazı CSS Classları arasındaki farklılıkları anlatan İngilizce bir makale

18,750 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/09/2007 01:49:34

Özellik Seçicileri(Attribute Selectors)

CSS ile tanımlama yaparken Xhtml nesnelerine erişmede bazen sıkıntı çekeriz. Ne yapsak da bu elemente atama yapsak diye bu genelde programcı - Arayüz Kod Yazarı ayrımının olduğu projelerde çok başımıza gelir. Bu sorunu kökünden çözen bir yöntemdir Özellik Seçicileri

18,247 Okunma Henüz yorum yapılmamış 09/07/2007 14:20:52

Yükleniyor...