Konular

Ethernet Kartı Nedir? Kablo ve Hız standartları Nelerdir? MAC Adresi Ne Demektir?

Ethernet kartlarının bir çoğu dışarıdan bakıldığı takdirde aynı tip tasarıma sahiplermiş gibi görünüyor olsalar dahi içlerinde bazı farklılıklar vardır.Ethernet kartıkartlarını iki farklı sınıf altında incelemek gerekir.

Ethernet Kartı Nedir?

Bilgisayarın fiziksel şekilde bir a bağlanmasına yardımcı olan arabirim kartıdır. Ethernet kartı kimi zaman bilgisayarların içerisinde Ethernet Kartıolarak görülürken (genelde eski bilgisayarlarda) kimi zamanda ana kartın üzerinde yer alabilmektedir. Ethernet kartı sayesinde bilgisayar fiziksel olarak bir ağ ile iletişime geçer ve bu verileri bilgisayara aktarır. Böylece bilgisayarın doğru şekilde internete bağlanmasına yardımcı olunur.

Ethernet Kartı

Ethernet Standartları Nelerdir? 

Classic Ethernet:
1976 yılında Bob Metcalfe ve arkadaşı David Boggs tarafından üretilen Ethernet Classic-Ethernet(Klasik-Ethernet) adını almıştır. Üretilen bu Klasik-Ethernet’ in standartlaştırılmış farklı çeşitleri vardır. Bunlardan bazıları 10BASE-510BASE-2 ve 10BASE-T‘ dir.

10BASE-5:
10BASE-5 aynı zamanda Thick-Ethernet(Kalın Ethernet) olarakta anılır. Bunun sebebi veri iletiminde kullanılan koaxial kablonun oldukça kalın olmasıdır. Thick-Ethernet Ağ Topolojilerinden Bus topolojisini kullanır. 10BASE-5 standardını tanımlayacak olursak “10” rakamı transfer hızını, “BASE” kullanılan bandın çeşidini ve “5” rakamı max. segment uzunluğunu belirtir. Thick-Ethernet’ in max. segment uzunluğu 500 yard, yaklaşık 500m’ dir.

Base bandının dışında birde Broad bandı vardır. Aralarındaki fark Base bandı kullanılan sistemlerde sinyaller direkt olarak veri iletimini sağlayan kabloya verilir ve tek seferde yalnızca bir sinyal iletilebilir. Broad bandı kullanan sistemlerde ise sinyaller bir Taşıyıcı Frekans’ a verilir ve tek seferde birden fazla sinyal iletimi sağlanabilir.

Thick-Ethernet’ in dezavantajları arasında yer alan maliyet sorunları ve kullanılan kalın koaxial kablonun döşenmesinde yaşanan zorluklardan dolayı Thin-Ethernet geliştirildi.

10BASE-2:
10BASE-2 aynı zamanda Thin-Ethernet(İnce Ethernet) olarakta anılır. Bunun sebebi veri iletiminde kullanılan koaxial kablonun Thick-Ethernet’ te kullanılan kabloya göre kat kat daha ince olmasıdır. Thin-Ethernet’ te Thick-Ethernet gibi Bus-Topolojisini kullanmaktadır. 10BASE-2 standardını tanımlayacak olursak “10” rakamı transfer hızını, “BASE” kullanılan bandın çeşidini ve “2” rakamı max. segment uzunluğunu belirtir. Thin-Ethernet’ in max. segment uzunluğu 200 yard, yaklaşık 185m’ dir.

10BASE-T:
Thin ve Thick-Ethernet’ e kıyasla 10BASE-T standardı Yıldız-Topoolojisini kullanmaktadır. Veri göndermek içinse Kategori 3(CAT 3) Twisted-Pair(çift bükümlü) bakır kablo kullanılır. Kullanılan bu kablo telefon kablosunun biraz daha iyi versiyonudur ve toplam sekiz damarı(dört çift damar) vardır. Fakat bu dört çift damarın sadece ikisi kullanılmaktadır. Bunlardan birisi veri göndermek için, diğeri ise veri almak içindir. Hatta gönderilen veri Manchester Kodlama yöntemi ile kodlanarak gönderilir.

Günümüzde düşük performansı ve hata eğilimli olmalarından dolayı 10BASE-5 ve 10BASE-2 standartları artık kullanılmamaktadır.

Switched-Ethernet:
Teknolojinin gelişmesiyle beraber piyasada bulunan Ethernet-Standartlarının veri aktarım hızları yetersiz gelmeye başlamıştı. Bu sebepten dolayı varolan Ethernet-Standardı geliştirildi. Yeni geliştirilen bu standartlar Switched-Ethernet adı altında birleştirildi ve bu standartlar Yıldız-Topolojisini kullanmaktadırlar.  Switched-Ethernet’ in standartları Fast(Hızlı)-Ethernet, Gigabit-Ethernet, 10Gbit-Ethernet’ tir.

Fast-Ethernet:
Fast Ethernet geliştirilen ilk Switched-Ethernet standardıdır. Fast-Ethernet’ in üretilmesindeki ana amaç veri hızını 10 katına çıkartmaktı, yani bir Bit’ in iletileceği zaman 10 kat azaltılacaktı. Fast-Ethernet aynı zamanda Hub ile de çalışabilir. Ancak bu durumda çakışmaları saptayabilmek için CSMA/CD-Algoritmasına ihtiyaç duyulacaktır. Bu algoritmanın bu yüksek hızda düzgün çalışabilmesini sağlayabilmek için ağ genişliğinin düşürülmesi gerekiyordu.

Veri aktarım hızını bu denli yükseltebilmek için daha verimli kodlama sistemi(4B-5B) geliştirildi ve sinyal kalitesi daha yüksek kablolar(CAT-3, CAT-5(e)) kullanıldı. CAT-3 Kablo kullanan standartlardan bazıları 100BASE-T4, 100BASE-T ve CAT-5(e) kullananlardan bazıları  100BASE-TX, 100BASE-FX.

Klasik-Ethernet’ te olduğu gibi seçilen bu isimler veri aktarım hızı, kullanılan bant ve kullanılan kablonun özellğini belirtir. Örneklendirecek olursak 100BASE-T4′ ün açıklaması 100Mbps veri hızı, Base Bandı ve 4 çift damarlı Twisted Pair kablodur.

CAT-3 Kablonun en büyük avantajı o dönemde 10BASE-T’ nin en çok kullanılan Ethernet standardının olmasıydı. Bu sayede Fast-Ethernet’ e geçiş çok daha ucuz olacaktı ancak bir sorun vardı. Bu, CAT-3 kabloların veriyi bu hızda 100m üzerindeki mesafelere gönderememesiydi.

CAT-5(e) kablolarının sinyal kalitesi CAT-3 kablolara göre daha yüksek olduğu için CAT-5(e) kablolar ile daha uzun mesafeler kat edilebilir ancak CAT-5 kabloya geçiş fazla maliyetlidir.

Gigabit-Ethernet:
Gigabit-Ethernet Fast-Ethernet’ in geliştirilmiş halidir ve geliştirilme amacı Fast-Ethernet ile aynıdır, yani veri hızını 10 kat arttırmak. Gigabit-Ethernet’ te veri gönderimi için iki farklı kablo tipi kullanılmaktadır. Bunlar Fiber Optik ve Twisted-Pair kablolardır ve veriler 8B-10B kodlama sistemine göre kodlanır.

Fiber Optik kablo:
fiber optik kablo

Fiber Optik kablo kullanan Gigabit standartlarına örnek 1000BASE-SX ve 1000BASE-LX verilebilir, Twisted-Pair için ise 1000BASE-CX.

Bütün Gigabit-Ethernet standartları 1000Mbps veri hızına sahip ve Base Bandını kullanmaktadır. Bu yüzden açığa kavuşturmamız gereken SX, LX ve CX uzantılarıdır. SX uzantısının açılımı Short Wavelength(Kısa Dalga boyutlu-LAN), LX uzantısının anlamı Long Wavelength(Uzun Dalga boyutlu-LAN) ve CX ise Copper(Bakır-LAN) anlamına gelmektedir.

Gigabit-Ethernet’ te kullanılan iki farklı ışık kaynağı vardır. Bunlar LED‘ ler ve diot lazerlerdir. Diot lazerler ışık sinyallerini LED’ lere göre daha odaklı yollamaktadır. Bu sebepten dolayı uzak mesafelere gönderilen sinyallerin kalitesinde fazla düşüklük yaşanmaz.

1000BASE-SX standardının kullandığı ışık dalga boyutu 830nm(nanometre)’ dir ve max. 500m lik mesafeler için üretilmiştir. Bu tür kısa mesafelerde veri iletimi için LED’ ler kullanılır. Buna karşılık 1000BASE-LX standardı pahalı diot lazerler kullanmaktadır. Bu lazerlerin dalga boyutları 1207nm’ dir. Kullanılan bu lazer ile 5km’ lik mesafe rahat kat edilebilir. 1000BASE-CX standardı ile Gigabit-Ethernet iki ayrı modda(yarı veya tam-duplex) kullanılabilir. Normal modda Gigabit-Ethernet tam-duplex’ tir. Bu modda CSMA/CD-Algoritmasına ihtyaç yoktur ancak standart olarak bu algoritma aktiftir ve istenilirse kapatılabilir. Diğer modda ise Gigabit-Ethernet yarı-duplextir ve çakışmaları saptayabilmek için bu modda CSMA/CD-Algoritmasına ihtiyaç duyulur.

10GBit-Ethernet:
Klasik-Ethernet’ e oranla 10GBit-Ethernet 1000 kat daha hızlı çalışmaktadır ve veri aktarım hızı saniyede 10GBit’ tir. Bu versiyonda kullanılan kodlama sistemi 64B-66B kodlama sistemidir. 10GBit-Ethernet sadece tam-duplex modda çalıştığı için CSMA/CD-Algoritması artık standartların bir parçası olmaktan çıkmıştır. İlk olarak Fiber Optik kablolar için üretilmiş arından bakır kablolar için geliştirilmiştir. Fiber Optik kablo kullanan 10GBit-Ethernet standartları 10GBASE-SR, 10GBASE-LR ve 10GBASE-ER’ dir, bakır kablo için üretilen standartlardan birisi ise 10GBASE-T’ dir.

10GBASE-SR standardı kısa mesafeler(Short Range) için üretilmiştir ve veri iletimi için yarı iletken bir lazer(VCSEL, 850nm dalga boyutu) kullanmaktadır. Bu standart diğer standartlara göre ucuzdur ancak max. katedilebilecek mesafe sadece 82m.’ dir.

10GBASE-LR standardı uzun mesafeler(Long Range) için üretilmiştir ve veri aktarımı için Fabry-Perot-Lazerleri(FPL) kullanmaktadır. Kullanılan bu lazerin dalga boyutu 1310nm. olup SR standardına göre biraz daha pahalıdır ancak ulaşılabilecek mesafe 10km’ ye kadar çıkartılabilir.

10GBASE-ER standardı ise çok uzak mesafeler(Extrem Long Range) için tasarlanmıştır. Diğer standartlara karşılık 10GBASE-ER standardı ile 40km. lik bir mesafe arası veri alışverişi sağlanabilir. Bu standartta Distributed-Feedback-Lazer kullanılmaktadır. Bu lazerin dalga boyutu 1550nm’ dir.

10GBit-Ethernet’ in bakır kablo standardında ise erişilebilecek mesafe kullanılan kablo tipine göre değişmektedir. CAT-5 Kablo ile 22m, CAT-6 ile 55m.’ ye kadar ve CAT-7 kablo ile 100m.’ lik mesafeler katedilebilir.

Günümüz ve gelecekteki Ethernet-Standartları:
2006 yılının Aralık ayında proje onaylanması ile 40GBit/100GBit-Ethernet‘ i geliştirmek için çalışma grupları oluşturuldu. 17 Haziran 2010’ da bu proje başarı ile tamamlandı ve 40GBit/100GBit-Ethernet üretildi. Ancak Facebook ve Google gibi bazı büyük şirketler üretilen bu versiyonun da yetersiz kaldığını belirterek Terabit-Ethernet üretilmesi çağrısında bulundu. 2013 yılında 400Gbit-Ethernet üretimi çalışmalarına başlandı ve projenin 2017 yılında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

MAC Adresi Ne Demektir?

Media Access Control Address yani MAC adresi, diğer cihazlarla bağlantı kurabilen her aygıtta eşsiz olarak bulunan fiziksel adres ya da donanım adresi olarak da isimlendirilen bir adrestir. IP adresi değişiklik gösterebilir ancak MAC adresi tektir ve değişmez.

48 bit, 6 oktetten oluşan MAC adresinin ilk 24 biti yani 3 okteti üretici firmayı, ikinci 24 bit yani 3 oktet ise donanımın modeli, yılı, üretim yeri gibi bilgileri gösterir. IP adresi tüm kullanıcılar tarafından görülebilirken, cihazın MAC adresi yalnızca aynı ağa bağlı olan kullanıcılar tarafından görüntülenir. 

Ethernet Kartı Nedir? Kablo ve Hız standartları Nelerdir? MAC Adresi Ne Demektir?Bu içerik Buğra Yavuzdoğan tarafından hazırlanmıştır.

 KAYNAKÇA

  1. https://wmaraci.com/nedir/ethernet-karti
  2. https://www.muhendisbeyinler.net/ethernet-standartlari/
  3. https://www.webtekno.com/mac-adresi-nedir-h96953.html

 

Yorumunuzu Ekleyin

Bilgisayar Donanımları

Bilgisayar Donanımı, bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır. Bu parçalar, Kişisel Bilgisayarlar, Otomobiller, Çamaşır Makinesi ve benzeri elektrikli ev eşyaları veya çeşitli sanayi ugulamaları gibi birçok alanda kullanılır.

153,990 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/10/2007 12:37:39 25/11/2019 10:43:59

CPU (Merkezi İşlem Birimi) Nedir?

Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit) ya da CPU olarak ta bilinir.

61,661 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/04/2013 12:22:57 07/04/2013 12:23:40

Fare (mouse)

Bilgisayarda kullanılan fare ve çeşitleri

60,149 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/04/2013 13:50:09 02/12/2014 00:36:27

İşlemciyi Oluşturan Birimler

İşlemciyi oluşturan Aritmetik Mantık, Kontrol ve Ön Bellek bölümleri

50,120 Okunma 1 Yorum 07/04/2013 10:36:01 07/04/2013 10:39:30

Kablosuz İletişimle İlgili Sorular

Verilerin, bilgisayar ve klavye, tarayıcı veya mobil telefon gibi aygıtlar arasında kablosuz olarak aktarımının üç avantajı bulunur

28,920 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2007 09:45:15

Klavye

Klavye, bilgi girişi yapılan en yaygın girdi aracıdır.

24,795 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/04/2013 13:26:04 07/04/2013 13:27:27

Ekran

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır.

23,941 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/04/2013 14:34:23 07/04/2013 14:44:32

Touchpad

Dokunmatik altlık, üzerinde parmağın hareketi ile ekrandaki göstergecin hareket ettirilmesine yarayan bir araçtır.

21,126 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/04/2013 13:57:00 07/04/2013 13:57:24

Bios Hata Mesajları (Bip Sesleri)

Bilgisayarımız bazen açılmaz uyarı sesi verir bize yada açılır post ekranına gelince bip diye ses çıkartır.

21,062 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/10/2014 09:34:39 24/10/2014 09:35:02

Tarayıcılar

Tarayıcılar, bir resmi veya metni dijital ortama yani bilgisayara sayısal olarak kaydeden aygıtlardır.

20,816 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/04/2013 13:48:09 07/04/2013 13:48:17

Joystick

Oyun çubuğu, genellikle oyun oynamak için kullanılır.

18,678 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/04/2013 14:01:54 07/04/2013 14:02:09

Core 2 Quad Teknolojisi

Core 2 quadteknolojisinin kısaca özeti

18,371 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/05/2013 12:01:25 11/01/2019 20:58:36

Dosya Ssitemleri Karşılaştırması

NTFS, FAT(8), FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, EXT4 gibi dosya sistemlerinin karşılaştırıldığı tablo...

17,760 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/12/2013 00:35:06 02/12/2014 00:35:20

Core 2 Duo İşlmeci Teknolojisi

Core 2 duo da uygulanan teknolojiler, ısı değerleri ,performans artışı...

17,042 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/05/2013 12:01:45 11/01/2019 20:58:02

İşlemci (CPU) Gelişim Kronolojisi

Üretilen Mikroişlemcilerin Üretim yıllarının ve İsimlerinin olduğu liste

13,237 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/02/2016 16:17:11 14/02/2016 23:39:42

Low Level Format

Low Level Format için bir tanım yapacak olursak; LLF bir fabrika biçimidir. Sabit diski tamamen manyetik olarak biçimlendirir ve içeriğini tamamen sıfırlar.

12,285 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/10/2014 11:11:26 31/10/2014 11:11:40

Anakart Boyutları

EVGA ve Asus'tan birkaç garip boyutlu çift CPU anakartı aldığımızda forumlarımızda ve Facebook'ta birkaç resim yayınladım. Sorun, büyük görünmelerine rağmen herhangi bir perspektifin olmamasıydı. Bu yüzden herkese küçük bir bakış açısı sağlamak için birkaç ankart daha attık. Bu, herkesin farklılıkları görebilmesi için tüm standart anakart boyutlarını bir araya getirmek için daha fazla anakart bulmamıza yol açtı. Resmin yanı sıra, her boyut standardının boyutları hakkında da bir dökümümüz var; Umarım bu bir noktada herkese yardımcı olur. Bazen tüm farklı anakart boyutlarını ve hepsinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamak zor olabilir.

1,697 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/12/2020 16:28:02

USB Hakkında Herşey

Evrensel Seri Veri Yolu bir teknoloji olarak uzun bir yol kat etti; iş ve oyun için günümüzün elektronik cihazlarında ve aletlerinde artık bir standarttır.

1,020 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/10/2020 13:23:14

İşlemci Saat Hızı Nedir?

İşlemcinizin - bilgisayarınızın ?beyninin?- performansının, programların yüklenme hızı ve ne kadar sorunsuz çalıştıkları üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bununla beraber, işlemci performansını ölçmenin birkaç farklı yolu vardır. Saat hızı (?saat oranı? veya ?frekans? olarak da bilinir) en önemlilerinden biridir.

873 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2020 22:03:50

Bilgisayar Form Faktörleri, Kasa ve Güç Kaynakları Çeşitleri

Bir bilgisayar teknisyeni, kullanılan kasa tipine karşı mevcut çeşitli form faktörleri arasında ayrım yapabilmelidir. Bilgisayar kasası, ana kart (veya sistem kartı) ve güç kaynağından başlayarak tüm sistem bileşenlerini tutar. Üçü de aynı form faktörünü kullanmalıdır. Bu derste bilgisayar form faktörleri, kasalar ve güç kaynakları tanıtılmaktadır.

650 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2020 17:46:58 03/12/2020 17:47:50

Bilgisayar (Genişletme) Kartı Çeşitleri

Günümüzde birçok cihaz daha kullanışlı USB formlarını almış olsa da, yine de bilgisayarınıza ekleyebileceğiniz bazı iyi genişletme kartları vardır.

635 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/12/2020 11:49:27 18/12/2020 11:50:24

HDD ve SSD Disk Farkları Nelerdir ?

Bilgisayarların ve depolama alanına ihtiyaç duyan tüm elektronik cihazların olmazsa olmazlarından olan HDD ( Harddisk ) ve SSD ( Solid State Drive )?leri performans, kullanım, fiyat, dayanıklılık, kapasite ve ses alanlarında değerlendirip farklarını konuşuyoruz.

619 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/12/2020 09:50:07

2020 Yılının En İyi Intel ve AMD Anakartları

Bilgisayarınızın tam potansiyeline ulaşmasını ve tüm bileşenlerinden en iyi performansı almasını sağlamak için en iyi anakartlardan birine ihtiyacınız var .

613 Okunma Henüz yorum yapılmamış 25/12/2020 11:47:59 25/12/2020 13:01:23

Ethernet Kartı Nedir? Kablo ve Hız standartları Nelerdir? MAC Adresi Ne Demektir?

Ethernet kartı; bilgisayarlarla ağın iletişim kurmasını sağlayan, ethernet olarak adlandırılan ağa fiziksel olarak bağlanan ağ arabirim kartıdır.Anakart üzerinde bulunan yuvaya yerleştirilerek bilgisayar ağlarında bulunan diğer bilgisayarlarla veri alışverişini sağlamakta kullanılır

508 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/12/2020 17:46:03

Yükleniyor...