For Döngüsü

For Döngüsü 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < 700; i++)
            {
                pictureBox1.Left += 1;
            }
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < 700; i++)
            {
                pictureBox2.Left += 1;
            }
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < 700; i++)
            {
                pictureBox1.Left+=5;
                pictureBox1.Left -= 2;
                pictureBox1.Left -= 2;
            }
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < 700; i++)
            {
                pictureBox2.Left += 1;
            }
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < 700; i++)
            {
                pictureBox1.Left -= 1;
            }
        }

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int i = 0; i < 700; i++)
            {
                pictureBox2.Left -= 1;
            }
        }
    }
}

 

For Döngüsüusing System;

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;

namespace GrafikÇizme
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        public void ahmet()
        {
            chart1.Series.Clear();
            int x;
            for (int i = 0; i < 13; i++)
            {
                x = i + 1;

                Series series = this.chart1.Series.Add(x.ToString());
                series.Points.Add(i);
            }

        }

        private void chart1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            ahmet();
        }
    }
}

 

For Döngüsü

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SayıYazdırma
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

        }

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {


           
            int ahmet1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            int ahmet2 = 0;
            for (int i = 0; i < ahmet1; i++)
            {
                richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + ahmet2.ToString() + ",";
                ahmet2++;

                if (ahmet2 == ahmet1)
                {
                    richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + Convert.ToString(ahmet1);
                }
            }
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            richTextBox1.Clear();
        }
    }
}

 

Break Kullanımı

For Döngüsü

For DöngüsüFor Döngüsü

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MesajDöngüsü
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int ahmet = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
            string isim = textBox1.Text;
            int b = 0;
            do
            {
                DialogResult result1 = MessageBox.Show(isim, "İsim girdisi", MessageBoxButtons.OKCancel);
                if (result1 == DialogResult.Cancel)
                {
                    MessageBox.Show("Uygulama durduruldu", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop);
                    break;
                }
                b++;

            } while (b < ahmet);
        }
    }
}

   

 

Yorumunuzu Ekleyin

WriteLine Kullanım Çeşitleri
C# Tip Dönüşümleri
If Kullanımı Örnekleri
Klavyeden Karakter Okuma İşlemleri
C# Programlama Dili Nedir?
Visual Studio Kurulumu
PictureBox Kullanım Örneği
Tip Dönüşümleri
Şifreli Giriş Arayüzü
En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma
Taksitlendirme Örneği
Metin İçinde Kelime Bulma Uygulaması
Tek Boyutlu Diziler
C# ve Çift Boyutlu Diziler
ArrayList() Örnekleri
ArrayList() Kullanımı
Object List Kullanımı
Yükleniyor...