CSS Seçicileri

Bir sürü HTML Tag arasından hangisinin belirtilen biçimlendirme işlemine tabi tutulacağını belirten işlemler.
Seçici Örnek Örnekli Açıklama CSS
. .intro class="intro" şeklinde tüm elemanları seçer. 1
# #firstname id="firstname" şeklindeki elemanları seçer 1
* * Tüm elemanları seçer 2
element p Selects all <p> elements 1
element, element div, p Tüm <div> tagları ve tüm <p> taglarını seçer. İçiçe olmaları gerekmiyor. 1
element element div p Tüm <div> tagları içerisindeki herhangi bir konumdaki tüm <p> taglarını seçer. (<p> taglarının bir üst düzeyi <div> olmak zorunda değil) 1
element>element div>p Tüm <div> tagları içerisindeki  <p> taglarını seçer. (<p> taglarının bir üst düzeyi <div> olmak zorunda, yani kapsamak zorunda) 2
element+element div+p <div> elements <div> elemanından sonraki yer alan ilk <p> taglarını seçer. (<p> taglarının bir üst düzeyi <div> olmalı ve <div> tagı <p> tagını kapsamamalı) 2
[attribute] [target] Selects all elements with a target attribute 2
[attribute=value] [target='_blank'] Selects all elements with target="_blank" 2
[attribute~=value] [title~=flower] Selects all elements with a title attribute containing the word "flower" 2
[attribute|=value] [lang|=en] Selects all elements with a lang attribute value starting with "en" 2
:link a:link Daha önce tıklanmamış linkleri seçer 1
:visited a:visited Selects all visited links 1
:active a:active Selects the active link 1
:hover a:hover
div:hover, p:hover {color:white}
Farenin üzerine geldiği tüm elemanları seçer. 1
:focus input:focus Selects the input element which has focus 2
:first-letter p:first-letter Selects the first letter of every <p> element 1
:first-line p:first-line Selects the first line of every <p> element 1
:first-child p:first-child Selects every <p> element that is the first child of its parent 2
:before p:before Insert content before  the content of every <p> element 2
:after p:after Insert content after every <p> element 2
:lang(language) p:lang(it) Selects every <p> element with a lang attribute equal to "it" (Italian) 2
element1~element2 p~ul Selects every <ul> element that are preceded by a <p> element 3
[attribute^=value] a[src^="https"] Selects every <a> element whose src attribute value begins with "https" 3
[attribute$=value] a[src$=".pdf"] Selects every <a> element whose src attribute value ends with ".pdf" 3
[attribute*=value] a[src*="w3schools"] Selects every <a> element whose src attribute value contains the substring "w3schools" 3
:first-of-type p:first-of-type Selects every <p> element that is the first <p> element of its parent 3
:last-of-type p:last-of-type Selects every <p> element that is the last <p> element of its parent 3
:only-of-type p:only-of-type Selects every <p> element that is the only <p> element of its parent 3
:only-child p:only-child Selects every <p> element that is the only child of its parent 3
:nth-child(n) p:nth-child(2) Selects every <p> element that is the second child of its parent 3
:nth-last-child(n) p:nth-last-child(2) Selects every <p> element that is the second child of its parent, counting from the last child 3
:nth-of-type(n) p:nth-of-type(2) Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent 3
:nth-last-of-type(n) p:nth-last-of-type(2) Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent, counting from the last child 3
:last-child p:last-child Selects every <p> element that is the last child of its parent 3
:root :root Selects the document�s root element 3
:empty p:empty Selects every <p> element that has no children (including text nodes) 3
:target #news:target Selects the current active #news element (clicked on a URL containing that anchor name) 3
:enabled input:enabled Selects every enabled <input> element 3
:disabled input:disabled Selects every disabled <input> element 3
:checked input:checked Selects every checked <input> element 3
:not(selector) :not(p) Selects every element that is not a <p> element 3
::selection ::selection Selects the portion of an element that is selected by a user 3

Seçici No: 1

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
            .cerceve { border:5px solid #9e3559; }
            .kutu { width:50px; height:50px; background-color: #1b980b; margin-top:5px; } /*tüm kutu classlarına uygulanıyor*/
            p.kutu { background-color: #e89633; } /*p tagı içindeki kutu classlarına uygulanıyor*/
        </style>
    </head>
    <body>
       
        <div class="kutu">Alan</div>
        <div class="kutu">Alan</div>
        <div class="kutu cerceve">Alan</div>
        <div class="kutu">Alan</div>
        <p class="kutu">Alan</p>
        <p class="kutu cerceve">Alan</p>
        <p class="kutu">Alan</p>
        <p class="kutu">Alan</p>
        <p class="kutu">Alan</p>
       
    </body>
</html>
CSS Seçicileri 
Seçici No: 2
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
            .cerceve { border:5px solid #9e3559; }
            #kutu { width:50px; height:50px; background-color: #1b980b; margin-top:5px; } /*tüm kutu idlerine uygulanıyor*/
            p#kutu { background-color: #e89633; } /*p tagı içindeki kutu idlerine uygulanıyor*/
           
        </style>
    </head>
    <body>
       
        <div id="kutu" class="cerceve">Alan</div>
        <div id="kutu">Alan</div>
        <div id="kutu">Alan</div>
        <p id="kutu" class="cerceve">Alan</p>
        <p id="kutu">Alan</p>
       
    </body>
</html>
CSS Seçicileri
Seçici No 3 :
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
            /*.cerceve { border:5px solid #9e3559; }*/
            /*#kutu {  } /*tüm kutu idlerine uygulanıyor*/
            /*p#kutu { background-color: #e89633; } /*p tagı içindeki kutu idlerine uygulanıyor*/
            * { color: #2e73d3; }
            div { width:50px; height:50px; background-color: #1b980b; margin-top:5px; }
            div * { color: gold; } /*divler içindeki herkesi seç */
        </style>
    </head>
    <body>
       
        <div id="kutu" class="cerceve">Alan</div>
        <div id="kutu"><p>Alan<p></div>
        <div id="kutu">Alan</div>
        <p id="kutu" class="cerceve">Alan</p>
        <p id="kutu">Alan</p>
       
    </body>
</html>
CSS Seçicileri
 
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
            * { color:#FFF; font-family:"Trebuchet MS"; font-size:9px; padding:3px; margin-top:5px;} /*Tüm nesnelere uygula */
            .cerceve { border:5px solid #9e3559; }
            .kutu { width:50px; height:50px; background-color: #1b980b; } /*tüm kutu classlarına uygulanıyor*/
            p.kutu { background-color: #e89633; } /*p tagı içindeki kutu classlarına uygulanıyor*/
            p.kutu .mutu { background-color: #F36; } /*p tagı içindeki kutu classları içindeki mutu classına uygulanıyor*/
            #kutu { width:100px; height:50px; background-color: #39F; } /*tüm kutu id lerine uygulanıyor*
        </style>
    </head>
    <body>

        <div class="kutu">class="kutu"</div>
        <div class="kutu">class="kutu</div>
        <div class="kutu cerceve">class="kutu cerceve"</div>
        <div id="kutu">id="kutu"</div>
        <p class="kutu">Alan</p>
        <p class="kutu cerceve">Alan</p>
        <p class="kutu">Alan</p>
        <p class="kutu"><span class="mutu">class="mutu"</p>
        <p class="kutu">Alan</p>

    </body>
</html>
 

CSS Seçicileri

CSS Seçicileri

 

CSS Seçicileri

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...