Konular

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, Diez, Nokta, Yıldız, Class Css De Neyi İfade Eder.

Css stillerinin nesneyi etkileme yolları ve sıraları: (#), (.), (*), (class) CSS de nasıl kullanılır bu başlık altında bulabilirsiniz.

Css Nedir?

HTML bize metin biçimlendirme alanında çok geniş olanaklar sunar. CSS, uzun yazılışıyla Cascading Style Sheets, veya Türkçesiyle Stil şablonları ise bunu bir adım daha öteye götürür, bize sayfalarımız için global şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, tek bir harfin stilini; yani renk, font, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki bu esnekliğidir.

Bir web sayfası içerisinde zaten estetik kuralları gereği yüzlerce renk ve font kullanmayız. Genelde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç font kullanırız ki, bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün web sayfamızda kullanabiliriz.Bu şekilde güncelleme yaparken de onlarca sayfayı değiştirmekten kurtuluruz.

CSS kodları HTML kodlarının içine yazılırlar. Türüne göre body veya head bölümlerinde yer alabilirler. Bunların dışında harici CSS dosyaları oluşturulup bunlar gerektiğinde HTML belgesi içerisinde çağırılabilirler.

Hemen hemen her konuda olduğu gibi CSS konusunda da Microsoft Internet Explorer,Firefox,Netscape,Opera vs. farklı yorumlar ortaya koyarlar. Bu noktada her iki browser'ın da aynı/benzer yorumlayacağı kodlar yazmak en uygunudur.

Css Türleri:

CSS türleri üç tanedir: Yerel (in-line) CSS, Genel CSS ve Harici CSS

Yerel stil şablonu, sadece sayfa içerisinde tanımlandığı yerde geçerlidir. Buna karşılık genel stil şablonu tüm sayfayı kapsar. Harici stil şablonu ise '.css' uzantılı bir dosya olarak kaydedilir, kullanılacağı sayfalarda çağırılmak suretiyle tüm web sitesini kapsayabilir. Şimdi bu türleri teker teker tanıyalım ve örnekler yazalım.

1-Yerel Stil Şablonu:

Yerel stil şablonları HTML belgesinin body bölümüne yazılırlar. Sadece bir kereliğine, yazıldıkları yerde etkili olurlar.

Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Yerel CSS</title>
</head>
<body>
<h2>DijitalDers</h2>
<h1 style="color:teal ;font-size:15">DijitalDers</h1>
<h1 style="color:red ;font-size:20">DijitalDers</h1>
<h2>DijitalDers</h2>
</body>
</html>

Önizleme:

 Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

 

Yukarıdaki örnekte yazdığımız ilk kelime normal , ikincisi ve üçüncüsü ise belirtilen renkte ve boyutta görünecek. 4. kelime ise tekrar normal görünecek, bu da yerel şablonların bir kerelik olduğunu ispatlıyor.

2-Genel Stil Şablonları

Yerel Stil şablonlarının aksine genel şablonlar, HTML belgesinin head bölümüne yazılırlar ve belgenin tümünü etkilerler.

Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Genel CSS</title>
<style type="text/css">
<!--
h1 {color:teal; font-size:18}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>DijitalDers</h1>
<h1>DijitalDers</h1>
<h1>DijitalDers</h1>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

Birinci örneği bu sefer genel şablon kullanarak yazdık, sonuçta üç kelime de şablonda belirttiğimiz özelliklerle görüntülendi. Burada browser'a bir style dökümanı yazmaya başlayacağımızı <style type="text/css"> ifadesiyle belirttik. Aynı şekilde </style> etiketi de şablon dökümanının bittiğini gösterir. Aradaki '<!--' ve' -->' ifadeleri kodlarımızı CSS bilmeyen eski sürüm browser'lardan saklamaya yarar.

 

3-Harici Stil Şablonları

CSS 'in sizi büyük bir yükten, yani her sayfa için ayrı ayrı kod yazmaktan kurtaran türü harici stil şablonlarıdır. Bu teknikte önce bir stil dosyası oluşturulur, sonra bu stilin kullanılacağı sayfaların başında çağırılır. Aşağıdaki örneğe bakarak bu tekniği daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu kodları ilkstil.css adıyla kaydedin 

Örnek Kod:

h1 {font-size:15; color:maroon}
h2 {font-size:25; color:silver}
h3 {font-size:35; color:red}

  Sonra bu HTML kodlarını yazıp ilkstil.css ile aynı dizine kaydedin.

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Harici CSS </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ilkstil.css">
</head>
<body>
<h1>DijitalDers</h2>
<h2>DijitalDers</h2>
<h3>DijitalDers</h2>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

HTML kodlarının 4. satırında gördüğünüz ve <link rel="stylesheet" type= "text/css" href= "stilDosyası.css"> şeklinde genelleştirilebilecek ifade tahmin edeceğiniz gibi harici stil dosyasını çağırmak için kullanılır.

SEÇİCİLER(SELECTORS) NEDİR?

Seçiciler(Selectors) bize oluşturduğumuz <h1>, <h2> ... gibi etiketlerin mevuct özelliklerini aynı bırakarak onlara yeni özellikler ekleme olanağı verdiği gibi istediğimiz bir kelimeye style özellikleri atayıp istediğimiz zaman çağırmamızı da sağlarlar.

Id Selectors(Id Seçicileri)

Sınıf seçicileri head bölümünde tanımlanırlar. Seçicinin keyfi isminin başına Sharp(#) işareti konur, ve takip eden köşeli parantezlerin arasına stil özellikleri yazılır.

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Id seçicileri</title>
<style type="text/css">
<!--
#idSecici1{
background:teal;
color:white;
font-weight:bold;
font-family:arial;
}
#idSecici2{
background:green;
color:blue;
font-weight:bold;
font-family:tahoma;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="idSecici1">DijitalDers</div>
<div id="idSecici2">DijitalDers</div>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

Class Selectors(Sınıf Seçicileri)

Orneğin bir <h1> etikti tanımladınız, fakat sayfanın bazı yerlerinde bu etiketin 'color' parametresinin değeri 'red' olsun, fakat geri kalanlar aynı kalsın istiyorsunuz. Bunu sınıf seçicileriyle yapabilirsiniz.

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Sınıf seçicileri</title>
<style type="text/css">
<!--
h1 {
background:teal;
color:white;
font-weight:bold;
font-family:arial;
}
h1.kirmizi{color:red}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>DijitalDers</h1>
<h1 class="kirmizi">DijitalDers</h1>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

Sınıf seçicileri genel olarak da tanımlanabilirler.Bu işlem için "." işareti kullanılır

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Genel Sınıf seçicileri</title>
<style type="text/css">
<!--
.kirmizi{color:red}
.mavi{color:blue}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>Dijitalders</h1>
<h1 class="kirmizi">DijitalDers</h1>
<h2 class="mavi">DijitalDers</h1>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

 

General Selectors(Genel Seçiciler)

Genel Seçiciler bir elementi bütüne uygulamak için kullanılır bu işlem için * işareti kullanılır. Aşağıdaki kod tüm elementleri kırmızı yapacaktır.

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Genel Seçiciler</title>
<style type="text/css">
<!--
* { color:red;}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>Dijitalders</h1>
<h1>DijitalDers</h1>
<h2>DijitalDers</h1>
</body>
</html>

 

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

Hazırlayan Mehmet EMEK

Yorumunuzu Ekleyin
CSS ile Web Sayfası Oluşturma

CSS’in en büyük avantajlarından biri ve en önemlisi başka bir koda(XHTML hariç) ihtiyaç duymaksızın sayfa iskeleti ve stilini oluştumamıza olanak sağlamasıdır.CSS 1996′dan beri kullanıla gelen bir standart olsa da popülaretesini Zen Garden’ın sayfa planlaması için kullanmaya başlamasından sonra arttırmıştır.Eskiden sayfayapısını tablolarla oluştururduk.Bu kullanımın bir çok sorunları vardı.Bunları aşmak için CSS ile sayfa planlama metodları kullanılmaya başlanmıştır.Biz burada bu konudan bahsedeceğiz.

59,166 Okunma 3 Yorum 11/07/2007 16:49:40 31/05/2014 16:50:32

Css İle Hizalama İşlemleri

Yapacağınız bir sitenin, sayfanın tam ortasında görünmesini istiyorsunuz diyelim. Bunu çok basit ve pratik bir işlemle çözebilirsiniz.

51,139 Okunma 0 Yorum 10/07/2007 19:48:11 29/12/2013 15:02:02

Cssin Html İçerisinde Kullanım Şekilleri, Puseduo Class Örnekleri

Semih güzelel

50,776 Okunma 1 Yorum 14/11/2008 11:09:11

Cssin Html İçerisinde Kullanım Şekilleri, Puseduo Class Örnekleri

Cssin html içerisinde kullanım şekilleri, puseduo class örnekleri

49,674 Okunma 1 Yorum 14/11/2008 11:11:46

Tek Parça Resim Dosyasından İlgili Resmi Css İle Gösterme

Tek parça resim dosyası

24,154 Okunma 0 Yorum 29/02/2008 19:43:43

CSS ile Content Menü Yapımı

İçeriğe göre boyutlarını ayarlayabilen ve gerekli resimleri tek bir dosyadan alan bir Content Menü tasarımı

23,193 Okunma 0 Yorum 27/01/2010 04:22:34

CSS Konumlandırma (Position)

CSS konseptinin en önemli konusukonumlandırma (positioning) dir. positon:static, position:absolute, position:relative, position:fixed şeklinde kullanılır.

22,145 Okunma 0 Yorum 09/07/2007 18:20:40 29/12/2013 14:47:24

CSS’i Web Sayfalarına Eklemek

CSS’in yapısı iki ana kısımdan oluşur. Seçiciler(Selector) ve Bildirim Bloğu(Declaration Block). Bildirim Bloğuda iki ye ayrılır. Özellik(Property) ve Değer(Value)

20,998 Okunma 1 Yorum 12/07/2007 18:42:48

CSS Seçicileri

CSS güçlüdür, çünkü CSS uygun stilleri ve bu stilleri nasıl uygulanacağını belirlemek için (X)HTML dökümanının yapısını kullanır. (X)HTML Sayfa yapısına stil uygulamanın bir çok yolu vardır. Ancak bu yolları öğrenmeden önce (X)HTML hiyerarşisini öğrenmemiz gerekir

20,776 Okunma 0 Yorum 05/09/2007 23:01:25

Internet Explorer Koşullu İşlemleri

Koşullu yorum basit bir Internet Explorer özelliğidir, Microsoft Windows ve IE5 sonrasında geçerlidir. Mantık olarak Ineternet Explorerin sürümüne görefarklı HTML blokları kullanıcılara sunmak olarak özetlenebilir.

19,701 Okunma 0 Yorum 17/02/2010 01:08:14

CSS Tanımlamalarında Kullanılan Ölçü Birimleri

18,897 Okunma 0 Yorum 24/02/2010 23:06:17

CSS ile yazıcı çıktı işlemleri

Web sayfalarının çıktılarını almak her zaman sorunludur. Web sayfaları web tarayıcılarında güzel görünürler ancak çıktı almak için uygun değildirler. Web sayfalarında yazıların daha okunaklı olması için sans-serif font ailesi kullanılır ancak çıktı için uygun olan font tipi serif font ailesidir. Ayrıca bir çok site de çıktıda görünmememsi gereken sol menü, banner ve alt kısım gibi alanlar vardır

18,838 Okunma 0 Yorum 11/07/2007 00:05:06

Cssin Html İçerisinde Kullanım Şekilleri, Pseudo Class Örnekleri

Cssin html içerisinde kullanım şekilleri, pseudo class örnekleri

17,526 Okunma 0 Yorum 14/11/2008 11:12:55

Outlines, padding, positioning, table, text, pseudo-classes, pseudo-elements

Outlines, padding, positioning, table, text, pseudo-classes, pseudo-elements

17,318 Okunma 0 Yorum 24/10/2008 11:18:21

CSS te kullanılan kısaltmalar

CSS; kodlama yaparken bizim bazı kısaltmaları kullanmamıza izin verir. Böylece hem fazla kod yığınından kurtulmuş oluruz, hemde sayfa boyutlarını en aza indirmiş oluruz

17,029 Okunma 0 Yorum 11/07/2007 00:16:08

Tek parça resim dosyasından ilgili resmi CSS ile kullanmak

16,484 Okunma 0 Yorum 29/02/2008 09:29:54

Pseudo-sınıfları ve Pseudo-elementleri

Pseudo sınıf ve elementleri CSS’i destekleyen web tarayıcıları tarafından otomatik olarak tanınan özel sınıf ve elementlerdir. Bu sınıf ve elementler (x)html hiyerarşisi ile erişemediğimiz element ve sınıflara erişmemizi sağlar. Pseudo sınıfı bir elementi farklı sınıflara böler(örn: link elementini active, visited vd. sınıflarına böler) Pseudo elementi ise bir elementi alt kısımlara böler (örneğin bir paragrafın ilk harfi, bir paragrafın ilk satırı gibi. )

16,207 Okunma 0 Yorum 12/07/2007 19:42:06

Outlines, Padding, Positioning, Table, Text, Pseudo-classes, Pseudo-elements

Outlines, padding, positioning, table, text, pseudo-classes, pseudo-elements gibi css nesnelerinin açıklamaları ve örnekleri.

16,077 Okunma 0 Yorum 31/10/2008 15:44:41

(X)HTML Döküman Hiyerarşisini Anlamak

CSS güçlüdür, çünkü CSS uygun stilleri ve bu stilleri nasıl uygulanacağını belirlemek için (X)HTML dökümanının yapısını kullanır. (X)HTML Sayfa yapısına stil uygulamanın bir çok yolu vardır. Ancak bu yolları öğrenmeden önce (X)HTML hiyerarşisini öğrenmemiz gerekir

16,053 Okunma 0 Yorum 09/07/2007 00:11:42

Şerit Halindeki Resimden Bölümler Almak

Sitelerin yüklenme hızını arttıran ve template yapısına uygun olmasını sağlayan CSS özelliği hakkında bir makale

16,048 Okunma 1 Yorum 22/02/2008 09:18:59

CSS Classları Hakkında

Bazı CSS Classları arasındaki farklılıkları anlatan İngilizce bir makale

16,024 Okunma 0 Yorum 05/09/2007 01:49:34

CSS ile kullanımdan kalkan özellikler

CSS kullanımı ile tedavülden kalkan veya kullanımı azalan özellikleri sıralayalım:

15,916 Okunma 0 Yorum 10/07/2007 23:59:27

Background, Border, Classification, Dimension, Font, Generated Content, List And Marker, Margin

Background, border, classification, dimension, font, generated content, list and marker, margin

15,741 Okunma 0 Yorum 28/11/2008 11:50:09

Background, Border, Dimension, Font, List And Marker, Margin

15,710 Okunma 0 Yorum 07/11/2008 15:48:27

CSS Shorthand(kısacası) Tenikleri

Uzun parametlereler alan CSS taglarının kısaca yazılış metotları

15,309 Okunma 0 Yorum 24/11/2007 12:21:03

CSS ve Filitreler

15,165 Okunma 0 Yorum 18/07/2007 19:06:25

Özellik Seçicileri(Attribute Selectors)

CSS ile tanımlama yaparken Xhtml nesnelerine erişmede bazen sıkıntı çekeriz. Ne yapsak da bu elemente atama yapsak diye bu genelde programcı - Arayüz Kod Yazarı ayrımının olduğu projelerde çok başımıza gelir. Bu sorunu kökünden çözen bir yöntemdir Özellik Seçicileri

15,037 Okunma 0 Yorum 09/07/2007 14:20:52

Yükleniyor...