Java Applet JTextArea Nesnesi ve Kullanımı

Basit bir editör yapımı

 


import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
//import javax.swing.Icon;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JList;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JScrollPane;

public class textarea extends JApplet implements ActionListener {

    JTextArea MetinAlani = new JTextArea();
//    ImageIcon BuyutSembolu = new ImageIcon("resimler/buyut.gif");
//    JButton Buyut = new JButton("Büyüt", BuyutSembolu);
    JButton Buyut = new JButton("Büyüt");
    JButton Kucult = new JButton("Küçült");
    JButton Temizle = new JButton("Temizle");
    JButton FontBuyut = new JButton("Font Büyült");
    JButton FontKucult=new JButton("Font Kücült");

    GraphicsEnvironment GrafikNesneleri =GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
    String FontListesi[]=GrafikNesneleri.getAvailableFontFamilyNames();
    JComboBox FontListeKutusu=new JComboBox(FontListesi);
    //JComboBox FontListeKutusu=new JComboBox();

    int FontBoy=12;
    String FontAdi="Diaglog";
   
    public void init() {

        setSize(800, 600);
        setLayout(null);

        MetinAlani.setLocation(10, 10);
        MetinAlani.setSize(250, 250);
        //add(MetinAlani);

        //MetinAlani.setAutoscrolls(true); //Kaydırma çubuklarının alan taşınca çıkınca çıkması için
        MetinAlani.setWrapStyleWord(true); //kelimeden satir sonu yapmasi icin
        MetinAlani.setLineWrap(true); //satir sonu bir alta almak icin

        //Metin Alanı İçin dikey kaydırac ekliyoruz
        JScrollPane Kaydirac = new JScrollPane(MetinAlani);
        Kaydirac.setLocation(10, 10);
        Kaydirac.setSize(250, 250);

        //Kaydiracin sadece dikeyde çıkması icin
        Kaydirac.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
        add(Kaydirac);

        Buyut.setLocation(280, 10);
        Buyut.setSize(60, 20);
        //Dugme uzerindeki metinin boyutunu ayarlar
        Buyut.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(Buyut);
        Buyut.addActionListener(this);

        Kucult.setLocation(280, 40);
        Kucult.setSize(70, 20);
        //Dugme uzerindeki metinin boyutunu ayarlar
        Kucult.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(Kucult);
        Kucult.addActionListener(this);

        FontBuyut.setLocation(280, 70);
        FontBuyut.setSize(80, 20);
        //Dugme uzerindeki metinin boyutunu ayarlar
        FontBuyut.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(FontBuyut);
        FontBuyut.addActionListener(this);

        FontKucult.setLocation(280, 100);
        FontKucult.setSize(100, 20);
        //Dugme uzerindeki metinin boyutunu ayarlar
        FontKucult.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(FontKucult);
        FontKucult.addActionListener(this);

        Temizle.setLocation(280, 130);
        Temizle.setSize(80, 20);
        Temizle.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 9));
        add(Temizle);
        Temizle.addActionListener(this);

        FontListeKutusu.setLocation(280, 160);
        FontListeKutusu.setSize(150, 20);
        add(FontListeKutusu);

        FontListeKutusu.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Nesne) {

        if (Nesne.getSource() == Buyut) {
            MetinAlani.setText(MetinAlani.getText().toUpperCase());
        } else if (Nesne.getSource() == Kucult) {
            MetinAlani.setText(MetinAlani.getText().toLowerCase());
        } else if (Nesne.getSource() == Temizle) {
            int Eminmisiniz = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Emin misiniz?", "Dikkat", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
            if (Eminmisiniz == JOptionPane.YES_OPTION) {
                MetinAlani.setText("");
            }
        }
        else if(Nesne.getSource()==FontBuyut){
            FontBoy++;
        }
        else if(Nesne.getSource()==FontKucult){
            FontBoy--;
        }
        else if(Nesne.getSource()==FontListeKutusu){
            FontAdi=FontListeKutusu.getSelectedItem().toString();
        }


        Font Fontumuz=new Font(FontAdi, Font.PLAIN, FontBoy);
            MetinAlani.setFont(Fontumuz);
    }
}
 
Java Applet JTextArea Nesnesi ve Kullanımı
Yorumunuzu Ekleyin
Java Applet JTextArea Nesnesi ve Kullanımı Yorumları +1 Yorum
 • Onur
  1
  Onur
  Merhabalar,

  İlk önce sunmuş olduğunuz faydalı bilgiler için teşekkür ederim.

  Bir sorum olacaktı.....JTextField'ten harf alıp JTextArea'daki yada JEditorPane'daki metinde nasıl aratabilirim?Bildiğim tüm yötemleri denedim ama nafile :(  Denediğim yöntemlerden biri :(Program girilen metinde aranan harften kaç adet olduğunu bulan bir uygulama)

  String h = harfgiris.getText();//JTextField

  String m = metingiris.getText();//JTextArea  for (int i = 0; i < m.length(); i++)

  if (m.contains(h))

  harfsayisi += 1;  if (e.getSource() == basla)

  sonuc1.setText(String.valueOf(harfsayisi) + " adet bulunmuştur");  Başka bir yöntem :(Program girilen metinde aranan harften kaç adet olduğunu bulan bir uygulama)  String aranan = harfgiris.getText();//JTextField'den alınan harf

  String x = editorPane.getText();//JEditorPane'den alınan metin  if (editorPane.getText().equals(" ") || harfgiris.getText().equals(" ")) {

  sonuc1.setText("Alanları Doldurunuz !!");

  }

  sayac = 0;

  for (int i = 0; i < x.length(); i++)

  if (aranan == x.substring(i, i++)) {

  sayac = sayac + 1;

  sonuc1.setText(String.valueOf(sayac) + " adet bulunmuştur");

  System.exit(0);

  } else

  sonuc1.setText("Aradığınız harf bulunamadı !!");

  09 Nisan 2016 01:22:59, Cumartesi


Yükleniyor...
Yükleniyor...