Java Applet Textfield

 

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTextField;

public class NewJApplet extends JApplet implements ActionListener {

    JTextField LCDEkran=new JTextField("Tuşları kullanın");

    JButton Bir=new JButton("1");
    JButton Iki=new JButton("2");
    JButton Uc=new JButton("3");

    public void init() {

        setLayout(null);

        LCDEkran.setLocation(10, 10);
        LCDEkran.setSize(150, 30);
        add(LCDEkran);

        Bir.setLocation(10, 40);
        Bir.setSize(45, 45);
        add(Bir);
        Bir.addActionListener(this);

        Iki.setLocation(55, 40);
        Iki.setSize(45, 45);
        add(Iki);
        Iki.addActionListener(this);

        Uc.setLocation(100, 40);
        Uc.setSize(45, 45);
        add(Uc);
        Uc.addActionListener(this);

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Nesne){

        if(LCDEkran.getText().equals("Tuşları kullanın")){
            LCDEkran.setText("");
        }

        String Eklenecek="";
        if(Nesne.getSource()==Bir){
            Eklenecek="1";
        }
        if(Nesne.getSource()==Iki){
            Eklenecek="2";
        }
        if(Nesne.getSource()==Uc){
            Eklenecek="3";
        }

        LCDEkran.setText(LCDEkran.getText()+Eklenecek);
    }

}
 

Java Applet Textfield

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...