Java Applet ile Veri Tabanı Bağlantısı

Uygulamanın jar dosyasına tıklarsanız ekranın bir görüntüsü önünüze gelecektir.

Öncelikle Java Mysql Connectorü indirip Netbeansta Libraries Klasörüne atmalısınız.

http://www.mysql.com/downloads/  adresinden Java Mysql Connector İndirilir.

Java da Screen Capture Uygulaması


İndirilen sıkışmış dosya içerisindeki klasördeki .jar uzantılı dosya bulunur:

Java da Screen Capture Uygulaması

Java da Screen Capture Uygulaması

Gerekli olan dosya mysql-connector-java-5.1.10-bin.jar dosyasıdır.

Java da Screen Capture Uygulaması

Proje Klasöründeki Libraries Üzerinde sağ tıklayıp Add JAR/Folder seçeneği seçip dosyamızı Libraries klasörüne aktarmış oluyoruz.

 

import java.awt.Component;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.*;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

public class veritabani3 extends JApplet implements ActionListener {

    JLabel KullaniciAdiMetin = new JLabel("Kullanıcı Adı: ");
    JTextField KullaniciAdiKutu = new JTextField(10);
    JLabel SifreMetin = new JLabel("Şifre: ");
    JTextField SifreKutu = new JTextField(10);
    JButton Giris = new JButton("Giriş");
    JLabel Mesaj = new JLabel();
    GridBagLayout Zemin = new GridBagLayout();
    //Konum ve Buyukluk Parametrelerini Tutan Nesne
    GridBagConstraints Hizalayici = new GridBagConstraints();

    boolean GirisDurumu;

    public void Yerlestirici(int x, int y, int w, int h, Component Nesne) {

        Hizalayici.gridx = x;
        Hizalayici.gridy = y;
        Hizalayici.gridheight = h;
        Hizalayici.gridwidth = w;
        Zemin.setConstraints(Nesne, Hizalayici);

    }

    public void init() {

        setLayout(Zemin);

        //Insets (ust, sol, alt, sag)
        Hizalayici.insets = new Insets(2, 2, 2, 1);


        Yerlestirici(0, 0, 1, 1, KullaniciAdiMetin);
        add(KullaniciAdiMetin);

        Yerlestirici(1, 0, 1, 1, KullaniciAdiKutu);
        add(KullaniciAdiKutu);

        Yerlestirici(0, 1, 1, 1, SifreMetin);
        Hizalayici.anchor = GridBagConstraints.WEST;
        add(SifreMetin);

        Yerlestirici(1, 1, 1, 1, SifreKutu);
        add(SifreKutu);

        Yerlestirici(1, 2, 1, 1, Giris);
        Hizalayici.anchor = GridBagConstraints.EAST;
        add(Giris);

        Yerlestirici(0, 3, 2, 1, Mesaj);
        Hizalayici.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
        add(Mesaj);

        BaglantiTesti();

        Giris.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

       if (Olay.getSource() == Giris) {

            //Mysql Sorgusu
            try {

                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
                String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/Java_test";
                Connection MysqlBaglantisi = DriverManager.getConnection(url, "root", "1");

                Statement Sorgu = MysqlBaglantisi.createStatement();

                ResultSet CekilenVeriler = Sorgu.executeQuery("SELECT * FROM hesaplar WHERE kullanici_adi='" + KullaniciAdiKutu.getText()+"' AND sifre=PASSWORD('" + SifreKutu.getText()+"')");

                if(CekilenVeriler.next()) {
                    Mesaj.setText("Giriş Başarılı");
                }
                else {
                    Mesaj.setText("Giriş Başarısız");
                }

               
            } catch (Exception e) {
                System.out.print(e.getMessage());
            }
        }
    }

    public void BaglantiTesti() {
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
            Mesaj.setText("Mysql Bağlantısı Kuruldu");
        } catch (Exception hata) {
            Mesaj.setText("Mysql Bağlantısı Kurulamadı" + hata.getMessage());
        }
    }
}

 

Java da Screen Capture UygulamasıJava da Screen Capture UygulamasıJava da Screen Capture Uygulaması

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...