Konular

Java Applet ile Veri Tabanı Bağlantısı

Uygulamanın jar dosyasına tıklarsanız ekranın bir görüntüsü önünüze gelecektir.

Öncelikle Java Mysql Connectorü indirip Netbeansta Libraries Klasörüne atmalısınız.

http://www.mysql.com/downloads/  adresinden Java Mysql Connector İndirilir.

Java da Screen Capture Uygulaması


İndirilen sıkışmış dosya içerisindeki klasördeki .jar uzantılı dosya bulunur:

Java da Screen Capture Uygulaması

Java da Screen Capture Uygulaması

Gerekli olan dosya mysql-connector-java-5.1.10-bin.jar dosyasıdır.

Java da Screen Capture Uygulaması

Proje Klasöründeki Libraries Üzerinde sağ tıklayıp Add JAR/Folder seçeneği seçip dosyamızı Libraries klasörüne aktarmış oluyoruz.

 

import java.awt.Component;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.*;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

public class veritabani3 extends JApplet implements ActionListener {

    JLabel KullaniciAdiMetin = new JLabel("Kullanıcı Adı: ");
    JTextField KullaniciAdiKutu = new JTextField(10);
    JLabel SifreMetin = new JLabel("Şifre: ");
    JTextField SifreKutu = new JTextField(10);
    JButton Giris = new JButton("Giriş");
    JLabel Mesaj = new JLabel();
    GridBagLayout Zemin = new GridBagLayout();
    //Konum ve Buyukluk Parametrelerini Tutan Nesne
    GridBagConstraints Hizalayici = new GridBagConstraints();

    boolean GirisDurumu;

    public void Yerlestirici(int x, int y, int w, int h, Component Nesne) {

        Hizalayici.gridx = x;
        Hizalayici.gridy = y;
        Hizalayici.gridheight = h;
        Hizalayici.gridwidth = w;
        Zemin.setConstraints(Nesne, Hizalayici);

    }

    public void init() {

        setLayout(Zemin);

        //Insets (ust, sol, alt, sag)
        Hizalayici.insets = new Insets(2, 2, 2, 1);


        Yerlestirici(0, 0, 1, 1, KullaniciAdiMetin);
        add(KullaniciAdiMetin);

        Yerlestirici(1, 0, 1, 1, KullaniciAdiKutu);
        add(KullaniciAdiKutu);

        Yerlestirici(0, 1, 1, 1, SifreMetin);
        Hizalayici.anchor = GridBagConstraints.WEST;
        add(SifreMetin);

        Yerlestirici(1, 1, 1, 1, SifreKutu);
        add(SifreKutu);

        Yerlestirici(1, 2, 1, 1, Giris);
        Hizalayici.anchor = GridBagConstraints.EAST;
        add(Giris);

        Yerlestirici(0, 3, 2, 1, Mesaj);
        Hizalayici.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
        add(Mesaj);

        BaglantiTesti();

        Giris.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

       if (Olay.getSource() == Giris) {

            //Mysql Sorgusu
            try {

                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
                String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/Java_test";
                Connection MysqlBaglantisi = DriverManager.getConnection(url, "root", "1");

                Statement Sorgu = MysqlBaglantisi.createStatement();

                ResultSet CekilenVeriler = Sorgu.executeQuery("SELECT * FROM hesaplar WHERE kullanici_adi='" + KullaniciAdiKutu.getText()+"' AND sifre=PASSWORD('" + SifreKutu.getText()+"')");

                if(CekilenVeriler.next()) {
                    Mesaj.setText("Giriş Başarılı");
                }
                else {
                    Mesaj.setText("Giriş Başarısız");
                }

               
            } catch (Exception e) {
                System.out.print(e.getMessage());
            }
        }
    }

    public void BaglantiTesti() {
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
            Mesaj.setText("Mysql Bağlantısı Kuruldu");
        } catch (Exception hata) {
            Mesaj.setText("Mysql Bağlantısı Kurulamadı" + hata.getMessage());
        }
    }
}

 

Java da Screen Capture UygulamasıJava da Screen Capture UygulamasıJava da Screen Capture Uygulaması

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

50,076 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

32,237 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,590 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,576 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

26,252 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,709 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,416 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

24,317 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

23,144 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,487 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...