Konular

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler ve tip dönüşümünün java uygulaması ile anlatımı

JAVADA TİPLER ve TİP DÖNÜŞÜMLERİ

 

1-) String Nesne Tipi Değişkeni

String değişkeni yazı yazdırma işleri için kullanılır. Nesne türü değişkendir. Java dilinde char değişken türü kullanılarak tanımlanmış bir nesne tipi değişkendir.

Örnek;

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
     String ad = "fatih ";
     String soyad = "ün";
     String tamad;
     tamad = ad + soyad;
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,tamad,
     "İsim Soyisim",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

Tipler ve Tip dönüşümünün Java Uygulaması ile anlatımı

Tipler ve Tip dönüşümünün Java Uygulaması ile anlatımı

 

Length değeri

String türü bir degiskenin toplam boyutu length() alt metoduyla belirlenebilir.

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     String a = new String("Yazılar");
     int x = a.length();
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,x,
     "İsim Soyisim",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

2-) Integer Nesne Tipi Değişkeni

Örnek;

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     Integer i = new Integer(8);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null, i, "İnteger Değeri",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

Integer tanımı String değişkeni üzerinden de tanımlanabilir. Örneğin;

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     String sayi = "15";
     Integer i = new Integer(sayi);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null, i , "String Değeri İnteger Yapma",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

 

String değerini int değerine direkt olarak çevirmek içinse, Örnek;

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     String sayi = "25";
     int f = Integer.parseInt(sayi);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,f,"String, int değerine direkt çevirmek ",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

Int tipi (temel) değişkeni String değişkenine değiştirmek için, Örnek;

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     int sayi = 5;
     String f = Integer.toString(sayi);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null, f , "int(temel), String değişkenine değiştirmek",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

3-) Double nesne tipi degişkeni

 

Double değişkeni kullanım olarak Integer değişkeninden bir farkı yoktur. Aynı tanımlamalar Integer yerine

Double kullanılarak yapılabilir.

 

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
 
     Double f = new Double(4.96e2);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,f, "Double",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

Double tanımı String değişkeni üzerinden de tanımlanabilir. Örneğin;

 

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
     String tur = "23.22e-1";
     Double f = new Double(tur);  
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,f, "String - Double",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

 

String değerini double (temel değişken) değerine direkt olarak çevirmek içinse, Örnek;

 

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
     String tip = "56.11";
     double x = Double.parseDouble(tip);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,x, "String - Double",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

Double tipi (temel) değişkeni String değişkenine değiştirmek için, Örnek;

 

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
     double x = 1.25;
     String yaz = Double.toString(x);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,yaz, "Double - String",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

  

 Hazırlayan: Fatih Ün

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

50,076 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

32,237 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,591 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,576 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

26,252 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,709 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,416 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

24,317 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

23,144 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,487 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...