Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler ve tip dönüşümünün java uygulaması ile anlatımı

JAVADA TİPLER ve TİP DÖNÜŞÜMLERİ

 

1-) String Nesne Tipi Değişkeni

String değişkeni yazı yazdırma işleri için kullanılır. Nesne türü değişkendir. Java dilinde char değişken türü kullanılarak tanımlanmış bir nesne tipi değişkendir.

Örnek;

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
     String ad = "fatih ";
     String soyad = "ün";
     String tamad;
     tamad = ad + soyad;
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,tamad,
     "İsim Soyisim",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

Tipler ve Tip dönüşümünün Java Uygulaması ile anlatımı

Tipler ve Tip dönüşümünün Java Uygulaması ile anlatımı

 

Length değeri

String türü bir degiskenin toplam boyutu length() alt metoduyla belirlenebilir.

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     String a = new String("Yazılar");
     int x = a.length();
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,x,
     "İsim Soyisim",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

2-) Integer Nesne Tipi Değişkeni

Örnek;

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     Integer i = new Integer(8);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null, i, "İnteger Değeri",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

Integer tanımı String değişkeni üzerinden de tanımlanabilir. Örneğin;

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     String sayi = "15";
     Integer i = new Integer(sayi);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null, i , "String Değeri İnteger Yapma",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

 

String değerini int değerine direkt olarak çevirmek içinse, Örnek;

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     String sayi = "25";
     int f = Integer.parseInt(sayi);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,f,"String, int değerine direkt çevirmek ",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

Int tipi (temel) değişkeni String değişkenine değiştirmek için, Örnek;

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   { 
     int sayi = 5;
     String f = Integer.toString(sayi);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null, f , "int(temel), String değişkenine değiştirmek",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

3-) Double nesne tipi degişkeni

 

Double değişkeni kullanım olarak Integer değişkeninden bir farkı yoktur. Aynı tanımlamalar Integer yerine

Double kullanılarak yapılabilir.

 

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
 
     Double f = new Double(4.96e2);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,f, "Double",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

Double tanımı String değişkeni üzerinden de tanımlanabilir. Örneğin;

 

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
     String tur = "23.22e-1";
     Double f = new Double(tur);  
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,f, "String - Double",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

 

String değerini double (temel değişken) değerine direkt olarak çevirmek içinse, Örnek;

 

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
     String tip = "56.11";
     double x = Double.parseDouble(tip);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,x, "String - Double",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 

Double tipi (temel) değişkeni String değişkenine değiştirmek için, Örnek;

 

 

import javax.swing.JOptionPane;
 
public class string_degisken {
 
  public static void main(String args[])
   {
     double x = 1.25;
     String yaz = Double.toString(x);
 
     JOptionPane.showMessageDialog(null,yaz, "Double - String",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
     System.exit(0);
    }
}
 

 

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

 Tipler Ve Tip Dönüşümünün Java Uygulaması İle Anlatımı

  

 Hazırlayan: Fatih Ün

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...