Java Applet Label Eklemek

Label Örneği:

import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Label;
import javax.swing.JApplet;

public class LabelOrnegi extends JApplet {

    Label Metin1=new Label("Merhaba");
    Label Metin2=new Label();

    public void init() {

       setLayout(new FlowLayout());

       add(Metin1);
       add(Metin2);

       Metin2.setText("Java Swing Kütüphanesi");
    }
}

 

Java Applet Label Eklemek

 

İkonlu Label Örneği

import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JLabel;

public class IconOrnegi extends JApplet {

    JLabel Metin1=new JLabel();
    ImageIcon KucukResim=new ImageIcon();
    Image Resim;

    public void init() {

        setLayout(new FlowLayout());

        /*
        Resim=getImage(getDocumentBase(), "animals.gif");
        KucukResim.setImage(Resim);
        Metin1.setIcon(KucukResim);
      */

       
        Metin1.setIcon(new ImageIcon(getImage(getDocumentBase(), "bird.gif")));
        Metin1.setVerticalTextPosition(JLabel.BOTTOM);
        Metin1.setHorizontalTextPosition(JLabel.CENTER);
        Metin1.setText("Google Firmasi");


        ImageIcon Ikon=new ImageIcon(getImage(getDocumentBase(), "bird2.gif"));
        JLabel Metin2=new JLabel("Dijital Ders", Ikon, JLabel.CENTER);

        add(Metin1);
        add(Metin2);
    }
}

Java Applet Label Eklemek

Java Applet Label Eklemek
Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...