Konular

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

Applet Nedir ?

Applet Web Sayfaları üzerinde yayınlabilen class dosyalarıdır. Bir applet mutlaka Apllet sınıfının alt sınıfı olmalıdır. Applet sınıfını yaratabimek için “java.applet” paketi ve “java.awt” paketi ithal edilmelidir. Appletler üzerinde tüm awt bileşenleri yerleşebilir ve her türlü çizim ve boyama işlemi yapılabilir. Çizim ve boyama işlemelerini gerçekleştirmek için “java.awt.Graphics” sınıfından yararlanılır. Bir java classı applet olarak çalıştırılmak isteniyorsa mutlaka “java.applet.Applet” sınıfının alt sınıfı olma zorunluluğu vardır ve “java .applet.Applet” sınıfı “java.awt.Panel” sınıfının alt sınıfı olduğu için, bir Applet aynı zamanda panel gibi de davranabilir. Bu nedenle applet dosyaları bir masaüstü uygulaması gibi çalışırken bir yandan da bir web uygulaması olarak da çalışabilir.

Applet ve Awt

Bir appletin yaşam döngüsü için gerekli olan methodlardan biri “paint” ve “update” methodudur, bu methodlar çizim işlemleri için “Graphics” sınıfından bir parametre alırlar bu nedenle iki sınıf birlikte kullanılmalıdır.S

Swing ve Japplet

Applet sınıfı temel olarak awt araç takımı için geliştirilmiş bir sınıftır. Bu nedenle gelişmiş bileşen modeline sahip olan Swing  bileşenlerini kapsayamaz. Bu nedenle swing bileşenlerini kapsayacak applet sınıfından daha geniş özllikleri

Applet sınıfı ve yaşam döngüsü

Appletler yaşamlarında belirli evreler geçirirler. Bunlar ;
a) init
b) start
c) stop
d) destroy
methodlarıdır…

init : İnit metodu applet sınıfı yüklenmeden önce çalışan özel bir methodtur. Applet sınıfından kalıtılarak gelmiştir ve üzerine yazılarak ( Override ) işlem yapılır.

Start : Bu method init methodundan hemen sonra çalışır ve applet dosyası yürütülmeye başladığında çalışmaya başlar.

Stop : Eğer çalışan bir applet dosyasının bulunuduğu sayfadan başka bir URL’ye geçiş yaparsanız veya sayfanızı tamamen kapatırsanız. Applet sınıfında ilk olarak “stop” methodu çalışır. Stop methodu da “Applet” sınıfından kalıtılarak gelmiştir ve üzerine yazılarak kullanılır.

Destroy : Applet bulunan sayfalarınızdan birini kapattığınızda veya başka bir URL’ye geçtiğinizde, ilk olarak stop methodu ardından son olarak çöp toplayıcı method çalışır. Bu methodu tetikleyen method “destroy” methodudur. Destroy methodu Applet sınıfından kalıtılarak gelir ve genellikle üzerine yazılmaz.

Bir applet sınıfının hayat döngüsü aşağıdaki gibi olur, stop edilmiş bir applet dosyası init edilmeden tekrar start edilebilir.

CREATOR -> INIT -> START <--> STOP-> DESTROY


Çizim methodları : Paint – Update – Repaint

Paint : bu method parametre olarak Graphics sınfından bir nesne alır, JVM tarafından gönderilen cizim nesnesi kullanılarak Appletler üzerine çizim işlemleri yapılabilir.

Update : Bu method da aynı paint methodu gibi çalışır, yalnız paint methodundan farkı bu method çağrıldığı zaman çalışır ve yaptığı çizimleri önceki çizimlerin üzerine geçirir. Oysa paint methodu çağrılmasa da varsayılan olarak genellikle start methodundan sonra çalışır, ayrıca paint methodu çizim yaparken öncek çizimleri siler.

Repaint : Paint methodunu bir daha çağrılmasını sağlar. Kısacası sayfanın yenilenmesi sürecini işletir diyebiliriz.

Basit bir applet sınıfı

 

import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class app1 extends Applet {

    private String str = null;

    public void init() {

        str = "serdar";  // ilk olarak bu metot çalışır
    }

    public void start() {
        str = "türkel"; // ikinci olarak bu metot çalışır
    }

    public void stop() {
        this.destroy(); // başka bir URL’ye geçildiği zaman veya pencere kapatıldığı
    // zaman  bu metot çalışır
    }

    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString(str, 10, 10); //  çizim araçlarının kullanıldığı method.
    }
}

 

Başlıksız İçerik______________________

Applet Örnekleri

 

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

JAVA Applet nedir?
JAVA Applet, JavaByteCode formunda dağıtılan küçük çaplı Java uygulamalarına verilen addır. Java Applet'ler, JavaVirtualMachine yüklü olan bilgisayarlarda web tarayıcısının içerisinden çalıştırılabilirler ya da bağımsız bir uygulama olan Sun'ın AppletViewer uygulaması ile de test edilebilirler. Browser'dan bağımsız çalışan JavaWebStart kullanılarak ta Java uygulamalarını çalıştırmak mümkündür.

Java Applet'ler ilk kez 1995 yılında Java'nın ilk versionu ile hayatımıza girdi. Java Applet'ler genellikle Java Programlama Dili ile yazılırlar ama ayrıca derlendiğinde JavaByteCode üreten başka dillerle de yazılabilirler. (Örneğin, Jython. Jython, eski adı ile JPython, Java ile yazılmış bir Python programlama dili implementasyonudur.)

JavaByteCode platform bağımsız olduğu için, aralarında Windows, Unix, Mac OS ve Linux platformlarının da bulunduğu birçok platformda çalıştırılabilir.

Bir JavaApplet'in avantajları:
- Linux, Windows ve MacOS üzerinde çalışmasını sağlamak kolaydır (cross-platform)

- Makina üzerinde aynı anda farklı Java versionaları kurulu olabileceği gibi, bir Java Applet, makinaya kurulu herhangi bir Java versionu ile çalıştırılabilir. Çalışırken, sadece son versiona bakılmayacaktır. Fakat JavaApplet yeni version bir JRE istiyorsa ve bu version makinada kurulu değil ise öncelikle gerekli JRE kurulmalıdır.

- Kullanıcının onaylaması durumunda uygulamanın çalıştırıldığı makinaya tam erişim sağlama imkanına sahiptir.

Dezavantajları:
- Java plug-in yüklenmeden bir Java Applet'i çalıştırmak mümkün değildir.
- 64 bitlik sistemlerde Sun tarafından yazılmış bir Java plug-in yoktur. Fakat, çeşitli open source projeler bu açığı kapatmaya çalışıyorlar.
- Java Virtual Machine olmadan çalışamaz, bu da ilk çalışma sırasında önce JVM hafızaya çıkacağı için bekleme süresini biraz uzatacaktır.
- Applet'ler JRE'nin belli bir versionuna ihtiyaç duyabilirler.
 

java applet ile ilgili örnekler:

 

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Sercan Yılmaz

http://www.javaciyiz.com/java-applet-nedir-t-6.html

Yorumunuzu Ekleyin
Java Applet Nedir? Yorumları +1 Yorum
  • Kadir
    1
    Kadir
    uygulamayı çalıştırdığımda main çalışıyor... main'i sildiğimde ise program çalışmak için main'i arıyor
    01 Ağustos 2014 12:20:34, Cuma

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

50,245 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,718 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,643 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

26,373 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,781 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,507 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

24,400 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

23,246 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,562 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...