Java Applet ScrrollBar Kullanımı

 


import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
//import java.awt.Image;
import java.awt.*;
import java.awt.event.AdjustmentEvent;
import java.awt.event.AdjustmentListener;
import javax.swing.JOptionPane;

public class cetvel extends Applet implements AdjustmentListener {

    int CetvelBoyu=1000;
    int CetvelBaslangic=10;
   
    Scrollbar Olcer=new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, 0, 1, 0, 100);

    Label CetvelKonumYaz=new Label(Integer.toString(Olcer.getMaximum()/2));
   
    public void init() {
       
        setLayout(null);

        CetvelKonumYaz.setLocation(CetvelBoyu/2, 170);
        CetvelKonumYaz.setSize(10, 20);

        add(CetvelKonumYaz);
       
        Olcer.setLocation(CetvelBaslangic, 150);
        Olcer.setSize(CetvelBoyu, 20);

        add(Olcer);
        Olcer.addAdjustmentListener(this);

        Olcer.setValue(Olcer.getMaximum()/2);

    }

    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent Nesne){
        CetvelKonumYaz.setText(Integer.toString(Konum));
    }

    public void paint(Graphics Ekran){

        //JOptionPane.showMessageDialog(this, getCodeBase());
        Image Cetvel=getImage(getCodeBase(), "cetvel.jpeg");
        Ekran.drawImage(Cetvel, CetvelBaslangic, 10, CetvelBoyu, 138, this);

    }
}
 

Java Applet ScrrollBar Kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...