Java Applet Üzerinde Form Nesneleri Ve Listener Özelliği

Java applet üzerine form nesnelerini eklemek ve etkileşimi sağlamak

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Mouse ile Hareket Ettirme ve Scrollbar Kullanımı

AdjustmentListener:Kullanıcı;Kaydırma Cubuklarını Kullanabilmesini saglar

MouseMotionListener ; Mouse İşlevlerini dinler

Örnek:


package kaydrmacubukları;
//kütüphaneden cagırılanla
import java.awt.event.*;
import java.applet.*;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Scrollbar;
import java.awt.Scrollbar.*;
public class NewApplet extends Applet implements AdjustmentListener , MouseMotionListener {
    String msg=" ";
//buradaki dikey(vertSb) horzSB(yatay) degiskenleri atadım    
Scrollbar vertSB, horzSB;
    public void init(){
        int width =Integer.parseInt(getParameter("width"));
        int height =Integer.parseInt(getParameter("height"));
        vertSB= new Scrollbar(Scrollbar.VERTICAL,0,1,0,height);
        horzSB= new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL,0,1,0,width);
//eklenen nesneler
        add(vertSB);
        add(horzSB);
        //ayarlama olaylarını almak icin kaydet
        vertSB.addAdjustmentListener(this);
        horzSB.addAdjustmentListener(this);
        addMouseMotionListener(this);
        }
    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent ae) {
        repaint();
    }
//fare yuklemesinde tepki vermek icinm kaydırma cubuklarını gunceller
    public void mouseDragged(MouseEvent me) {
        int x = me.getX();
        int y = me.getY();
        vertSB.setValue(y);
        horzSB.setValue(x);
        repaint();
    }
    //mousemotion listener icin gerekli olnalar
    public void mouseMoved(MouseEvent me) {      }
    //kaydırma cubuklarının gecerli degerini göster
    public void paint(Graphics g) {
        msg="Vertigal: "+vertSB.getValue();
        msg += ",Horizantal: " + horzSB.getValue();
        g.drawString(msg, 6, 160);
        //gecerlifare sürüekleme olayuı
        g.drawString("Kaydırın haydi beni", horzSB.getValue(),vertSB.getValue());
    }
} 

Başlıksız İçerik______________________

ActionListener Kullanımı ve Görevleri

Form Nesnesi Üzerinde yaplıan Eylemleri tutar.Örnegin Buttona basma enterlama gibi işlevleri Tutar

Örnek

package javaapplication17;
//cagıralan kütüphaneler
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {
//form nesneleri olusturulur
   TextField isim, sifre;
    public void init() {
    Label isims = new Label("ad soyad:", Label.RIGHT);
    Label sifres = new Label("Sifreniz:", Label.RIGHT);
    isim  = new TextField(12);
    sifre  = new TextField(8);
    sifre.setEchoChar('*');
//form nesneleri eklenir
    add(isims);
    add(isim);
    add(sifres);
    add(sifre);
    isim.addActionListener(this);
    sifre.addActionListener(this);
    }
//kullanıcı entera basar ve cıktı alır
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();//tekrar yazdırır
    }
    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("isminiz:"+ isim.getText(),6,60);
        g.drawString("Sifreniz:"+sifre.getText(),6,100);
    }
}

Başlıksız İçerik______________________

ItemListener Kullanımı ve Görevleri

itemListener form nesneleri üzerinde yapılan anlık degisiklikleri kaydeder örnegin RADIO BUTTON CHECKBOX gibi nesneler

örnek itemListener 1

package javaapplication17;
//cagırılan kütüphaneler
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class NewApplet extends Applet implements ItemListener {
        //form nesneleri olusturulur
    Checkbox XpKullanır, PardusKullanır, VistaKullanır;
    String msg = " ";
    CheckboxGroup asd;
    public void init() {
        asd = new CheckboxGroup();
        XpKullanır = new Checkbox("XpKullanır", asd, false);
        PardusKullanır = new Checkbox("PardusKullanır", asd, false);
        VistaKullanır = new Checkbox("VistaKullnır", asd, true);      
//form nesneleri eklenir
        add(XpKullanır);
        add(PardusKullanır);
        add(VistaKullanır);
        XpKullanır.addItemListener(this);
        PardusKullanır.addItemListener(this);
        VistaKullanır.addItemListener(this);  
    }
//kullanıcı entera basar ve cıktı alır
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint(); //tekrar yazdırır
    }
    public void paint(Graphics g) {
        msg = "Gecerli isletim sistemi:";
        msg += asd.getSelectedCheckbox().getLabel();
        g.drawString(msg, 6, 110);
    }
}

 Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Örnek ItemListener 2

package javaapplication17;
//kütüphaneler cagırılır
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//form nesneleri olusturulur
public class NewApplet extends Applet implements ItemListener {
    String msg = " ";
    Choice sınıf, bolum;
    public void init() {        
        sınıf = new Choice();
        bolum = new Choice();
//form nesneleri eklenir    
   sınıf.add("10BFEN");
        sınıf.add("12MT");
        sınıf.add("12BT");
        bolum.add("bilgisyar");
        bolum.add("imam");
        bolum.add("elektirik");
        bolum.select("imam");
        add(sınıf);
        add(bolum);
        bolum.addItemListener(this);
        sınıf.addItemListener(this);
    }
//kullanıcı entera basar ve cıktı alır
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();//tekrar yazdırır
    }
    public void paint(Graphics g) {
       
        msg ="Sınıf ve Alnınız:  ";
        msg +=bolum.getSelectedItem();
        msg +=sınıf.getSelectedItem();
        g.drawString(msg, 6, 150);
    }
}

Başlıksız İçerik______________________

TEXTAREA Kullanımı Ve Görevleri

Textarea da Kullanıcı form nesnelerine görüs ve fikirlerini yazdıgı uzun metinli form nesnesidir

 

package javaapplication25;
import java.applet.Applet;
import java.awt.TextArea;

public class NewApplet extends Applet {
   public void init() {
//stirng deger olusturulur bir metin yazılır
String val ="ben asen seyokmusn"+"sadsadan"+"sdadazdn"+"esdsa";
//form nesnesi olurulur ve eklenir
TextArea text=new TextArea(val,10,30);
        add(text);;
    }
}

Başlıksız İçerik______________________

 

SON OLARAK HEPSİNİN BİR ARADA KULLANILISI

package javaapplication17;
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class NewApplet extends Applet implements ActionListener, ItemListener {
    TextField isim, sifre;
    Checkbox XpKullanır, PardusKullanır, VistaKullanır;
    String msg = " ";
    CheckboxGroup asd;
    Label a, b;
    Choice sınıf, bolum;
    public void init() {
        asd = new CheckboxGroup();
        XpKullanır = new Checkbox("XpKullanır", asd, true);
        PardusKullanır = new Checkbox("PardusKullanır", asd, false);
        VistaKullanır = new Checkbox("VistaKullnır", asd, false);
        isim = new TextField(12);
        b = new Label("isim soyad", Label.RIGHT);
        sifre = new TextField(8);
        a = new Label("Sifreniz:", Label.RIGHT);
        sifre.setEchoChar('*');
        sınıf = new Choice();
        bolum = new Choice();
        add(b);
        add(isim);
        add(a);
        add(sifre);
        add(XpKullanır);
        add(PardusKullanır);
        add(VistaKullanır);
        sınıf.add("10BFEN");
        sınıf.add("12MT");
        sınıf.add("12BT");
        bolum.add("bilgisyar");
        bolum.add("imam");
        bolum.add("elektirik");
        bolum.select("imam");
        add(sınıf);
        add(bolum);
        XpKullanır.addItemListener(this);
        VistaKullanır.addItemListener(this);
        PardusKullanır.addItemListener(this);
        isim.addActionListener(this);
        sifre.addActionListener(this);
        bolum.addItemListener(this);
        sınıf.addItemListener(this);
        String val = "java" + "guzel birn" + "ve eylencelin" + "tadını cıkartın" + "nilker erucar";
        TextArea text = new TextArea(val, 10, 30);
        add(text);
    }
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();
    }
    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("isim soyad:" + isim.getText(), 6, 250);
        g.drawString("Sifreniz:" + sifre.getText(), 6, 300);
        msg = "Gecerli isletim sistemi:";
        msg += asd.getSelectedCheckbox().getLabel();
        g.drawString(msg, 6, 350);
        msg ="Sınıf ve Alnınız:";
        msg +=bolum.getSelectedItem();
        msg +=sınıf.getSelectedItem();
        g.drawString(msg, 6, 400);
    }
}

Başlıksız İçerik______________________

İLKER ERUCAR


 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...