Konular

Java Applet Üzerinde Form Nesneleri Ve Listener Özelliği

Java applet üzerine form nesnelerini eklemek ve etkileşimi sağlamak

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Mouse ile Hareket Ettirme ve Scrollbar Kullanımı

AdjustmentListener:Kullanıcı;Kaydırma Cubuklarını Kullanabilmesini saglar

MouseMotionListener ; Mouse İşlevlerini dinler

Örnek:


package kaydrmacubukları;
//kütüphaneden cagırılanla
import java.awt.event.*;
import java.applet.*;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Scrollbar;
import java.awt.Scrollbar.*;
public class NewApplet extends Applet implements AdjustmentListener , MouseMotionListener {
    String msg=" ";
//buradaki dikey(vertSb) horzSB(yatay) degiskenleri atadım    
Scrollbar vertSB, horzSB;
    public void init(){
        int width =Integer.parseInt(getParameter("width"));
        int height =Integer.parseInt(getParameter("height"));
        vertSB= new Scrollbar(Scrollbar.VERTICAL,0,1,0,height);
        horzSB= new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL,0,1,0,width);
//eklenen nesneler
        add(vertSB);
        add(horzSB);
        //ayarlama olaylarını almak icin kaydet
        vertSB.addAdjustmentListener(this);
        horzSB.addAdjustmentListener(this);
        addMouseMotionListener(this);
        }
    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent ae) {
        repaint();
    }
//fare yuklemesinde tepki vermek icinm kaydırma cubuklarını gunceller
    public void mouseDragged(MouseEvent me) {
        int x = me.getX();
        int y = me.getY();
        vertSB.setValue(y);
        horzSB.setValue(x);
        repaint();
    }
    //mousemotion listener icin gerekli olnalar
    public void mouseMoved(MouseEvent me) {      }
    //kaydırma cubuklarının gecerli degerini göster
    public void paint(Graphics g) {
        msg="Vertigal: "+vertSB.getValue();
        msg += ",Horizantal: " + horzSB.getValue();
        g.drawString(msg, 6, 160);
        //gecerlifare sürüekleme olayuı
        g.drawString("Kaydırın haydi beni", horzSB.getValue(),vertSB.getValue());
    }
} 

Başlıksız İçerik______________________

ActionListener Kullanımı ve Görevleri

Form Nesnesi Üzerinde yaplıan Eylemleri tutar.Örnegin Buttona basma enterlama gibi işlevleri Tutar

Örnek

package javaapplication17;
//cagıralan kütüphaneler
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {
//form nesneleri olusturulur
   TextField isim, sifre;
    public void init() {
    Label isims = new Label("ad soyad:", Label.RIGHT);
    Label sifres = new Label("Sifreniz:", Label.RIGHT);
    isim  = new TextField(12);
    sifre  = new TextField(8);
    sifre.setEchoChar('*');
//form nesneleri eklenir
    add(isims);
    add(isim);
    add(sifres);
    add(sifre);
    isim.addActionListener(this);
    sifre.addActionListener(this);
    }
//kullanıcı entera basar ve cıktı alır
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();//tekrar yazdırır
    }
    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("isminiz:"+ isim.getText(),6,60);
        g.drawString("Sifreniz:"+sifre.getText(),6,100);
    }
}

Başlıksız İçerik______________________

ItemListener Kullanımı ve Görevleri

itemListener form nesneleri üzerinde yapılan anlık degisiklikleri kaydeder örnegin RADIO BUTTON CHECKBOX gibi nesneler

örnek itemListener 1

package javaapplication17;
//cagırılan kütüphaneler
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class NewApplet extends Applet implements ItemListener {
        //form nesneleri olusturulur
    Checkbox XpKullanır, PardusKullanır, VistaKullanır;
    String msg = " ";
    CheckboxGroup asd;
    public void init() {
        asd = new CheckboxGroup();
        XpKullanır = new Checkbox("XpKullanır", asd, false);
        PardusKullanır = new Checkbox("PardusKullanır", asd, false);
        VistaKullanır = new Checkbox("VistaKullnır", asd, true);      
//form nesneleri eklenir
        add(XpKullanır);
        add(PardusKullanır);
        add(VistaKullanır);
        XpKullanır.addItemListener(this);
        PardusKullanır.addItemListener(this);
        VistaKullanır.addItemListener(this);  
    }
//kullanıcı entera basar ve cıktı alır
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint(); //tekrar yazdırır
    }
    public void paint(Graphics g) {
        msg = "Gecerli isletim sistemi:";
        msg += asd.getSelectedCheckbox().getLabel();
        g.drawString(msg, 6, 110);
    }
}

 Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Örnek ItemListener 2

package javaapplication17;
//kütüphaneler cagırılır
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
//form nesneleri olusturulur
public class NewApplet extends Applet implements ItemListener {
    String msg = " ";
    Choice sınıf, bolum;
    public void init() {        
        sınıf = new Choice();
        bolum = new Choice();
//form nesneleri eklenir    
   sınıf.add("10BFEN");
        sınıf.add("12MT");
        sınıf.add("12BT");
        bolum.add("bilgisyar");
        bolum.add("imam");
        bolum.add("elektirik");
        bolum.select("imam");
        add(sınıf);
        add(bolum);
        bolum.addItemListener(this);
        sınıf.addItemListener(this);
    }
//kullanıcı entera basar ve cıktı alır
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();//tekrar yazdırır
    }
    public void paint(Graphics g) {
       
        msg ="Sınıf ve Alnınız:  ";
        msg +=bolum.getSelectedItem();
        msg +=sınıf.getSelectedItem();
        g.drawString(msg, 6, 150);
    }
}

Başlıksız İçerik______________________

TEXTAREA Kullanımı Ve Görevleri

Textarea da Kullanıcı form nesnelerine görüs ve fikirlerini yazdıgı uzun metinli form nesnesidir

 

package javaapplication25;
import java.applet.Applet;
import java.awt.TextArea;

public class NewApplet extends Applet {
   public void init() {
//stirng deger olusturulur bir metin yazılır
String val ="ben asen seyokmusn"+"sadsadan"+"sdadazdn"+"esdsa";
//form nesnesi olurulur ve eklenir
TextArea text=new TextArea(val,10,30);
        add(text);;
    }
}

Başlıksız İçerik______________________

 

SON OLARAK HEPSİNİN BİR ARADA KULLANILISI

package javaapplication17;
import java.applet.Applet;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class NewApplet extends Applet implements ActionListener, ItemListener {
    TextField isim, sifre;
    Checkbox XpKullanır, PardusKullanır, VistaKullanır;
    String msg = " ";
    CheckboxGroup asd;
    Label a, b;
    Choice sınıf, bolum;
    public void init() {
        asd = new CheckboxGroup();
        XpKullanır = new Checkbox("XpKullanır", asd, true);
        PardusKullanır = new Checkbox("PardusKullanır", asd, false);
        VistaKullanır = new Checkbox("VistaKullnır", asd, false);
        isim = new TextField(12);
        b = new Label("isim soyad", Label.RIGHT);
        sifre = new TextField(8);
        a = new Label("Sifreniz:", Label.RIGHT);
        sifre.setEchoChar('*');
        sınıf = new Choice();
        bolum = new Choice();
        add(b);
        add(isim);
        add(a);
        add(sifre);
        add(XpKullanır);
        add(PardusKullanır);
        add(VistaKullanır);
        sınıf.add("10BFEN");
        sınıf.add("12MT");
        sınıf.add("12BT");
        bolum.add("bilgisyar");
        bolum.add("imam");
        bolum.add("elektirik");
        bolum.select("imam");
        add(sınıf);
        add(bolum);
        XpKullanır.addItemListener(this);
        VistaKullanır.addItemListener(this);
        PardusKullanır.addItemListener(this);
        isim.addActionListener(this);
        sifre.addActionListener(this);
        bolum.addItemListener(this);
        sınıf.addItemListener(this);
        String val = "java" + "guzel birn" + "ve eylencelin" + "tadını cıkartın" + "nilker erucar";
        TextArea text = new TextArea(val, 10, 30);
        add(text);
    }
    public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
        repaint();
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
        repaint();
    }
    public void paint(Graphics g) {
        g.drawString("isim soyad:" + isim.getText(), 6, 250);
        g.drawString("Sifreniz:" + sifre.getText(), 6, 300);
        msg = "Gecerli isletim sistemi:";
        msg += asd.getSelectedCheckbox().getLabel();
        g.drawString(msg, 6, 350);
        msg ="Sınıf ve Alnınız:";
        msg +=bolum.getSelectedItem();
        msg +=sınıf.getSelectedItem();
        g.drawString(msg, 6, 400);
    }
}

Başlıksız İçerik______________________

İLKER ERUCAR


 

Yorumunuzu Ekleyin

Java Applet Nedir?

Applet örnekleri,applet ve japplet farkı

50,076 Okunma 4 Yorum 05/03/2010 09:49:53

Java Applet Nedir?

Java applet nedir?apllet Örnekleri,applet ve japplet farkı

32,237 Okunma 1 Yorum 11/03/2010 08:59:42

Java Applet Layout Kullanımları

setLayout(null); setLayout(new FlowLayout()); setLayout(new BorderLayout()); new CardLayout(); Yerleşim Yöneticileri

30,590 Okunma 1 Yorum 26/01/2010 00:09:26 12/04/2017 00:12:53

Connecting to a MySQL Database

This document demonstrates how to set up a connection to a MySQL database from NetBeans IDE 6.1. Once connected, you can begin working with MySQL in the IDE's Database Explorer by creating new databases and tables, populating tables with data, and running SQL queries on database structures and content. This tutorial is designed for beginners with a basic understanding of database management, who want to apply their knowledge to working with MySQL in NetBeans IDE.

27,576 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2008 18:48:41

Applet Nedir?

Appletlerin temel özellikleri ve kısıtlamalarının aşılması

26,252 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/01/2009 05:42:13

Java Aplleti imzalamak (Signed applet)

Security manager adlı sistemi sayesinde koda bazı sınırlamalar koyarak kullanıcıya zarar vermesi önlenir. Appletlerdeki bu sınırlamayı aşmanın tek yolu signed applet yaratmaktır

25,709 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/07/2010 17:36:51

Kullanıcının Bilgisayarında İşlem Yapmaya Yetkili Güvenilir (Signed) Applet Yazmak

Applet kodlarınız kendi makinenizde sorunsuzca çalışıyor ancak webe attığınızda çalışmıyorsa sebebi appletlerin güvenlik sınırlamalarıdır. Bunu aşmak için appleti imzalamalısınız ve kullanıcılarda appletin bilgisayarlarında yapabileceklerini kabul ettiklerinde ancak applet çalışacaktır. Buna Yerel Dosya Sistemine Erişmeye Yetkili Güvenilir Applet yazmakta denebilir.

25,416 Okunma 1 Yorum 04/07/2010 16:19:54

Java İlk Kodlar (jcreator)

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

24,317 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 14:22:54

Java Applet JFileChooser

Java swing arayüzlerinden - dosya sistemine erişimi sağlayan JFileChooser sınıfının detayları

23,144 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2010 23:39:20

Dosya Gezinti Peceresi Açmak

NetBeans IDE'si ile bir dosya açma penceresi açarak dosya sisteminde gezinti yapan ve sonuçta seçilen dosyayı ekrana yazıp, kaç karakterden oluştuğunu veren bir uygulama.

20,487 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/11/2008 10:41:35

Yükleniyor...