drawPolly ve fillPolly kullanılarak şekil çizimi

Aşağıdaki uygulama bir ok çizer. 


import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JColorChooser;

public class poligon_cizimi extends JApplet {

    public void init() {
    }

    public void paint(Graphics Ekran) {

        Graphics2D Ekran2D=(Graphics2D) Ekran;

        int xdizi[] = {110, 130, 90, 155, 88, 100, 50, 75, 85, 120, 60};
        int ydizi[] = {30, 40, 110, 90, 220, 235, 250, 175, 195, 120, 143};

       
        Color Renk=JColorChooser.showDialog(this, "Bir renk seçin", null);

        Ekran2D.setColor(Renk);

        xdizi = Arttır(xdizi, 10);
        ydizi = Arttır(ydizi, 10);
       
        Ekran2D.rotate(-Math.PI/5.0);
        Ekran2D.fillPolygon(xdizi, ydizi, xdizi.length);
    }

    public int[] Arttır(int ArttirilacakDizi[], int Artis) {

        for (int i = 0; i < ArttirilacakDizi.length; i++) {
            ArttirilacakDizi[i] = ArttirilacakDizi[i] + Artis;
        }

        return ArttirilacakDizi;
    }
}
 

drawPolly ve fillPolly kullanılarak şekil çizimi

drawPolly ve fillPolly kullanılarak şekil çizimidrawPolly ve fillPolly kullanılarak şekil çizimi

 

Yıldız Çizen başka bir uygulama

 


import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.geom.AffineTransform;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JColorChooser;

public class poligon_cizimi2 extends JApplet {

    public void init() {
    }

    public void paint(Graphics Ekran) {

        Graphics2D Ekran2D = (Graphics2D) Ekran;

        int[] xekseni = {130, 160, 230, 170, 185, 140, 80, 100, 50, 110};
        int[] yekseni = {30, 80, 80, 110, 160, 130, 160, 110, 80, 80};

        //Color Renk=JColorChooser.showDialog(this, "Bir renk seçiniz", Color.yellow);
        //Ekran2D.setColor(Renk);

        Ekran.translate(10, 10);
       
        for (int j = 0; j < 15; j++) {

            xekseni = Arttir(xekseni, Rastgele(150));
            yekseni = Arttir(yekseni, Rastgele(150));

            Ekran2D.setColor(new Color(Rastgele(255), Rastgele(255), Rastgele(255)));

            Ekran2D.rotate(-Math.PI / 10);
            Ekran2D.fillPolygon(xekseni, yekseni, xekseni.length);
        }
    }

    public int[] Arttir(int[] GelenDizi, int Artis) {

        for (int i = 0; i < GelenDizi.length; i++) {
            GelenDizi[i] = GelenDizi[i] + Artis;
        }

        return GelenDizi;
    }

    public int Rastgele(int EnBuyukDeger) {
        return (int) (Math.random() * EnBuyukDeger);
    }
}
 

 

drawPolly ve fillPolly kullanılarak şekil çizimidrawPolly ve fillPolly kullanılarak şekil çizimi

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...