Mysql Klası Kullanılarak Yapılan Öğrenci Kayıt Uygulaması

Mysql bağlantısı ve veri tabanından istenen sonuçların yazdırılmasında klas mantığı kullanılmıştır.

Mysql Klası Kullanılarak Yapılan Öğrenci Kayıt Uygulaması Mysql Klası Kullanılarak Yapılan Öğrenci Kayıt Uygulaması

  __mysql.php

<?php
class __mysql{
        private $host = "localhost";
        private $user = "root";
        private $pwd = "1";
        public $Baglanti;
               
        function __construct(){ //__mysql klasi olusturulunca otomatik çalisan fonksiyon
       
                try{ //Exception
                                $this->Baglanti = @mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pwd);
                                       
                                if($this->Baglanti){ //Baglanti false degilse
                                       
                                        echo "MySQL baglantisi yapildi <hr />";
                                       
                                        $db_selected = mysql_select_db('ogrenci', $this->Baglanti);
                                              
                                }else{
                                        //tryla denenen olay false olursa hata mesajini yakala
                                        throw new Exception('MySQL baglanti acma hatasi[ '.mysql_error()." ]");
                                }
                }
                catch(Exception $e){ // Yakalanan Hata
                        echo $e->getMessage(); // Yakalanan hata mesajini yazidr.
                }
        }
               
        function __destruct(){ // __mysql klasi yok edilince calisan fonksiyon
       
                try     { //Dene
               
                        if($this->Baglanti){
                                mysql_close($this->Baglanti);
                                echo "<hr />MySQL baglantisi kapatildi";
                        }else{
                                throw new Exception('MySQL baglanti kapama hatasi.Baglanti hic acilmamis');
                        }
                }
                catch(Exception $e)
                {
                        echo $e->getMessage();   
                }
        }
       
        function VeriTabaniListesi(){
       
                $VeriTabanlariListesi = mysql_list_dbs($this->Baglanti);
       
                $VeriTabaniSayisi = mysql_num_rows($VeriTabanlariListesi);

                for($i=0; $i < $VeriTabaniSayisi; $i++) {
                        $VT[]=mysql_db_name($VeriTabanlariListesi, $i);
                }
                return $VT;
        }
       
        function SQL($Sorgu){
                return mysql_query($Sorgu);
        }
       
        function TabloBas($Sonuc){
       
                $html ="<table border=1><tr>";
                for($i=0;$i<mysql_num_fields($Sonuc);$i++)
                {
                        $html.="<td>".mysql_field_name($Sonuc,$i)."</td>";  
                }
               
                $html.="</tr>";
               
                while($Oku = mysql_fetch_array($Sonuc)){
               
                        $html.="<tr>";
                       
                        for($i=0;$i<mysql_num_fields($Sonuc);$i++){
                       
                                $html.="<td>".$Oku[$i]."</td>"
                        }
                        $html.="</tr>";
                }
               
                $html.="</table>";
               
                echo $html;
        }
}
?>

 

  kayit.php

<?php
       
        function __autoload($C){
                require_once("./$C.php");
        }
       
        if(!empty($_POST['no']) && !empty($_POST['ad']))
        {
       
                $mysqlObj = new __mysql();
               
                $No = $_POST['no'];
                $Ad = $_POST['ad'];
                $Bolum = $_POST['bolum'];
                $Not_1 = $_POST['not_1'];
                $Not_2 = $_POST['not_2'];
                $Not_3 = $_POST['not_3'];
               
                $Ekle = "insert into ogrenciler values($No,'$Ad','$Bolum',$Not_1,$Not_2,$Not_3);";
               
                if($mysqlObj->SQL($Ekle))
                {
                        echo "<center>Kayit eklendi<br>Kayit eklemeye devam etmek için buraya <a href='./kayit.php'>tıklayın</a><br>Listeleme ekranına gitmek için buraya <a href='./listele.php'>tıklayın</a>";
                }
               
        }else{

         <form method="post">
         <table>
         <tr><td>Öğrenci No</td><td>:<input type="text" name="no" /></td></tr>
         <tr><td>Adı</td><td>:<input type="text" name="ad" /></td></tr>
         <tr><td>Bölümü</td><td>:<input type="text" name="bolum" /></td></tr>
         <tr><td valign="top">Notlar</td><td><table><tr><td>Not 1</td><td>:<input type="text" name="not_1" /></td></tr>
         <tr><td>Not 2</td><td>:<input type="text" name="not_2" /></td></tr>
         <tr><td>Not 3</td><td>:<input type="text" name="not_3" /></td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="submit" value="Kaydet" /></td></tr></table>
         </form>

       <?php
        }
?>

 

listele.php 

<?php
       
        function __autoload($C){
                require_once("./$C.php");
        }
       
        if($_POST)
        {
//select round((not1+not2+not3)/3) as ort from ogrenciler group by no
                $mysqlObj = new __mysql();
               
                //if(!empty($_POST['ara_ad'])) 
                $Sec = "select *,round((not1+not2+not3)/3) as Ortalama from ogrenciler where adi like '%".$_POST['ara_ad']."%' and bolumu like '%".$_POST['ara_bolum']."%'";
               
                if(!empty($_POST['ara_not']))   $Sec.=" and round((not1+not2+not3)/3)=".$_POST['ara_not'];

                if($_POST['adCheck']=="on")     $Sec.=" order by adi";
               
                if($_POST['bolumCheck']=="on"){
                        if($_POST['adCheck']=="on")     $Sec.=",bolumu";
                        else $Sec.=" order by bolumu";
                }
               
                if($_POST['ortCheck']=="on"){
                        if($_POST['adCheck']=="on" || $_POST['bolumCheck']=="on")       $Sec.=",round((not1+not2+not3)/3)";
                        else $Sec.=" order by round((not1+not2+not3)/3)";
                }
               
                //echo $Sec;
               
                $mysqlObj->TabloBas($mysqlObj->SQL($Sec));
               
               
                        echo "<center>Kayit eklemeye gitmek için buraya <a href='./kayit.php'>tıklayın</a><br>Listeleme detaylarını değiştirmek i.çin buraya <a href='./listele.php'>tıklayın</a>";
               
               
        }else{

<form method="post">
<table width="369">
<tr>
  <td width="161">Listeleme ölçütleri</td>
  <td width="196"><p>
    <input type="checkbox" name="adCheck" id="checkbox">
    Öğrenci adına göre<br>
    <input type="checkbox" name="ortCheck" id="checkbox3">
Ortalamasına göre<br>
<input type="checkbox" name="bolumCheck" id="checkbox2">
Bölümüne göre</p>    </td>
</tr>
<tr>
  <td>Kişi adına göre ara</td><td><input type="text" name="ara_ad" /></td>
</tr>
<tr>
  <td>Bölümüne göre ara</td><td><input type="text" name="ara_bolum" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Nota göre ara  </td>
<td><input type="text" name="ara_not" /></td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="submit" value="Ara veya Listele" /></td></tr></table>
</form>


<?php
        }
?>

 

 

Yorumunuzu Ekleyin
Mysql Klası Kullanılarak Yapılan Öğrenci Kayıt Uygulaması Yorumları +1 Yorum
  • Erkin
    1
    Erkin
    veri tabanı bağlantısı sağladım ama mysql_num_fields ve mysql_fetch_array hatası alıyorum
    21 Mayıs 2016 18:30:19, Cumartesi


Yükleniyor...
Yükleniyor...