Basit Bir Veritabanı Kullanılarak Hazırlanmış Giriş (Login) Sayfası

Çok sade kodlarla hazırlanmış bir login sayfası örneği. Kukide kullanılmıştır.

anasayfa.php

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Giriş</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <style type="text/css">
        </style>
        <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
        <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            $(document).ready(function() {

            });
        </script>

        <?php
        if ($_POST['kullanici_adi']) {

            if (!filter_var($_POST['kullanici_adi'], FILTER_SANITIZE_STRING) && !filter_var($_POST['sifre'], FILTER_SANITIZE_STRING)) {
                echo("Lütfen formu metin yada sayılarla doldurun");
            } else {

                setcookie("kadi", $_POST['kullanici_adi'], time() + 3600); //kullanici adını kukiye kaydediyoruz

                include("veri_tabani_baglantisi.php");
               
                $VeriSatirlari=mysql_query("SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullanici_adi='{$_POST['kullanici_adi']}' AND sifre=PASSWORD('{$_POST['sifre']}')"); //SQL sorgusunu Mysql'e sorduk
               
                if(@mysql_num_rows($VeriSatirlari)==1) {
                    $_SESSION['oturum_kontrolu'] = '123'; //oturum için bir parametre belirliyoruz.
                    header('Location: yonetim.php');
                    exit;
                }
                else {
                    echo "Kullanıcı adı veya şifreniz sistemizde kayıtlı değildir.";
                }
            }
        }

        $SaklananKullaniciAdi = $_COOKIE['kadi'];
        ?>

    </head>
    <body style="background-color: <?php echo $_POST['zemin_rengi'] ?> ">

        <div id="divimiz">
            <form name="login_form" method="post">
                <div>Kullanıcı Adınız : <input type="text" name="kullanici_adi" placeholder="Kullanıcı Adınızı Girin" value="<?php echo $SaklananKullaniciAdi ?>" /></div>
                <div>Şifreniz : <input type="text" name="sifre" placeholder="Şifrenizi Girin" /></div>
                <input type="submit" value="Giriş" />
            </form>
        </div>

    </body>
</html>

 

yonetim.php

<?php
session_start();

if ($_SESSION['oturum_kontrolu'] != '123') { //Sayfayı görme yetkisi var mı?
    header('Location: anasayfa.php'); //sayfayı görme yetkisi yok, ana sayfaya yeniden yönlendiriliyor
    exit;
}

include("veri_tabani_baglantisi.php");

if(!empty($_POST)){
     
     $KitapAdi=$_POST['kitap_adi'];
     $Ozet=$_POST['ozet'];
     $SayfaSayisi=$_POST['sayfa_sayisi'];
     
     $Sorgu=mysql_query("INSERT INTO kitaplar (KitapAdi, sayfa_sayisi, ozet) VALUES('$KitapAdi', '$SayfaSayisi', '$Ozet')");
     
     if($Sorgu){
        echo "Kayıt veri tabanına eklenmiştir.";
     }
     else {
         echo "Kayıt veri tabanına EKLEMNEMEMİTİR.";
     }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Yönetim</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <style type="text/css">
        </style>
        <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
        <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            $(document).ready(function() {

            });
        </script>

    </head>
    <body>


        <div id="divimiz">
            <div>Kütüphane Sistemi</div>
           
            <?php
                $SorguSatirlari=mysql_query("SELECT * FROM kitaplar ORDER BY KitapAdi");
               
                while($Satir=mysql_fetch_object($SorguSatirlari)){
                   
                    echo "<div style="border-bottom: 1px solid #e4e4e4"> $Satir->KitapAdi $Satir->ozet $Satir->sayfa_sayisi $Satir->hit</div>";
                }
            ?>
           
            <form name="kutuphane" method="post" style="margin-top:20px">
                <div>Kitap Adı: <input type="text" name="kitap_adi" /></div>
                <div>Özet: <textarea name="ozet" rows="1">
                <div>Sayfa Sayisi: <input type="text" name="sayfa_sayisi" /></div>
                <input type="submit" value="Kaydet" />
           </form>
           
        </div>

    </body>
</html>

 

veri_tabani_baglantisi.php

<?php

//Veri Tabanına Bağlandık
$VeriTabaniBaglantisi = mysql_connect("12.33.154.236", "foto.com", "sanane");
mysql_select_db("db1"); //Veri Tabanını seçtik

?>

 

kitaplar tablosu:

Basit Bir Veritabanı Kullanılarak Hazırlanmış Giriş (Login) Sayfası

kullanicilar tablosu:

Basit Bir Veritabanı Kullanılarak Hazırlanmış Giriş (Login) Sayfası

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...