$_FILES

Upload, unlink, list
  Sunucu üzerinde dosya uplaod, silme liste alma gibi işlemler yapan PHP uygulaması
 <body>

<?php
if(!empty($_GET['sil'])){
        unlink('dosyalar/'.$_GET['sil']);
}

if(!empty($_FILES)){


        $DuzgunIsim=ereg_replace("[[:space:]]", "_", $_FILES['dosyamiz']['name']);
       
        if (copy($_FILES['dosyamiz']['tmp_name'], 'dosyalar/'.strtolower($DuzgunIsim))) {
       
                echo '<div><strong>Dosya Adı: </strong>'.$DuzgunIsim.'</div>';
                echo '<div><strong>Dosya Türü:</strong> '.$_FILES['dosyamiz']['type'].'</div>';
                echo '<div><strong>Dosya Boyutu:</strong> '.$_FILES['dosyamiz']['size'].'</div>';
                echo '<div><strong>Dosya Hatası:</strong> '.$_FILES['dosyamiz']['error'].'</div>';

                echo '<div><strong>Dosya başarı ile /dosyamız klasörüne kopaylanmıştır.</div>';
        }

}
?>

<div style="font-weight:bold; color:#FF6600">dosyamiz/ klasörü altındaki dosyalar</div>
<ol>
<?php
       
    if ($KlasordekiDosyalar = opendir("dosyalar/")) {
       
        while ($DosyaAdi = readdir($KlasordekiDosyalar)) {
           
                        echo '<li>'.$DosyaAdi.filetype("dosyalar/".$DosyaAdi).' <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?sil='.$DosyaAdi.'" title="Boyut: '.number_format(filesize("dosyalar/".$DosyaAdi)).' KB" >Sil</a></li>';
        }
               
        closedir($KlasordekiDosyalar);
    }

?>
</ol>

<form name="dosya_yolla" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">

<input type="file" name="dosyamiz" />

<input type="submit" value="Gönder" />

</form>

</body>
 
$_FILES $_FILES
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...