PHP Filter

filter_var, filter_input_array kullanılarak yapılan veri filitreleme işlemleri
<?php
$string = "<li><script>!@#$%^&*foo"'</script><br><p /><li />";

echo filter_var($string, FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
?>

Yukardaki filitreleme işlemi sonucunda ekran çıktısı

PHP Filter
Yukardaki çıktının HTML kaynak dosyasındaki hali
PHP Filter
 
<?php
$string = "<li><script>!@#$%^&*foo"'</script><br><p /><li />";

echo filter_var($string, FILTER_SANITIZE_STRING);
?>

   Yukardaki filitreleme işlemi sonucunda ekran çıktısı

PHP Filter
Yukardaki çıktının HTML kaynak dosyasındaki hali
PHP Filter
<?php
$string = "<li><script>!@#$%^&*foo"'123ABÇĞÜİŞabçşiğüöç</script><br><p /><li />";

echo filter_var($string, FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
?>

      Yukardaki filitreleme işlemi sonucunda ekran çıktısı

PHP Filter
<?php
$string = "<li><script>!@#$%^&*foo"'123ABÇĞÜİŞabçşiğüöç</script><br><p /><li />";

echo filter_var($string, FILTER_SANITIZE_STRING, FILTER_FLAG_NO_ENCODE_QUOTES);
?>

        Yukardaki filitreleme işlemi sonucunda ekran çıktısı

 

PHP Filter
PHP Filter
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...